Soulad se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Společnost Lexmark se zavázala k ekologicky odpovědné likvidaci použité elektroniky. 

Jako ekologicky odpovědný poskytovatel produktů a služeb se společnost Lexmark řídí směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2012/19/EU.

Cíle této směrnice jsou následující: 

  • zachovat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí;
  • chránit zdraví lidí;
  • využívat přírodní zdroje rozumně a racionálně.

OEEZ se stala evropským zákonem v roce 2003 a týká se řady elektronických produktů; v roce 2012 byla Směrnice OEEZ rozšířena a zahrnuje mnoho spotřebičů obsahujících elektroniku. Aktualizovaná směrnice (2012/19/EU) obsahuje několik povinností pro výrobce elektrických a elektronických zařízení.

Dodržování předpisů

V souladu se směrnicí jsou nyní všechny produkty společnosti Lexmark s elektronickým obsahem označeny dle specifikací OEEZ a splňují evropskou normu EN50419. Výrobky označené symbolem OEEZ by měly být vraceny na označené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, například prostřednictvím programu LCCP nebo LECP.

Symbol OEEZ je uveden níže. Zvláštní symbol „přeškrtnuté popelnice“ umístěný na produktech označuje, že odpad z elektrických a elektronických zařízení musí být vrácen na označené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Ve většině evropských zemí jsme se zapojili do národního sběrného systému. Tyto systémy zajišťují pro společnosti, které jsou jejich členem, kompletní proces od sběru po recyklaci a hlášení. Díky tomu můžeme plnit své povinnosti podle našeho podílu na trhu. 

Příručky k OEEZ jsou k dispozici na webových stránkách Lexmark pod nabídkou Zákaznická podpora>Podpora zařízení. Vyhledejte model a klikněte na kartu Příručky. 

weee-logo