Προφίλ διοικητικών στελεχών

Allen Waugerman

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα για τον Allen Waugerman


Chuck Butler

Πρώτος Αντιπρόεδρος, Οικονομικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα για τον Chuck Butler


Vishal Gupta

Πρώτος Αντιπρόεδρος Διευθυντής Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίας​

Διαβάστε περισσότερα για τον Vishal Gupta


Tonya Jackson

Πρώτη Αντιπρόεδρος, Διευθύντρια Τμήματος Παράδοσης Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα για την Tonya Jackson


Brent Lambert

Πρώτος Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Νομικού Τμήματος και Συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα για τον Brent Lambert


Brock Saladin

Πρώτος Αντιπρόεδρος, Εμπορικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα για τον Brock Saladin


Sharon Votaw

Πρώτη Αντιπρόεδρος, Διευθύντρια Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα για την Sharon Votaw