Αυτή η τοποθεσία χρησιμοποιεί cookie για διάφορους σκοπούς, όπως για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, για ανάλυση και για διαφημίσεις. Συνεχίζοντας να περιηγείστε σε αυτήν την τοποθεσία ή επιλέγοντας "Αποδοχή και κλείσιμο", αποδέχεστε αυτόματα τη χρήση των cookie. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη σελίδα μας σχετικά με τα cookie.

Προφίλ διοικητικών στελεχών

Allen Waugerman

Allen Waugerman

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κ. Allen Waugerman είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lexmark International. Διορίστηκε σε αυτήν τη θέση το Μάιο του 2019.​

Από το Νοέμβριο του 2016, ο κ. Waugerman διατελούσε Πρώτος Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Τεχνολογίας, όπου ήταν υπεύθυνος για τις διεθνείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης της Lexmark. Το Νοέμβριο του 2018, ο κ. Waugerman διορίστηκε Πρόεδρος μιας εκτελεστικής διοικητικής επιτροπής η οποία ηγείτο της Lexmark κατά τη διάρκεια της αναζήτησης νέου Διευθύνοντος Συμβούλου. Επίσης, υπήρξε μέλος αυτής της επιτροπής το 2017.​ Waugerman ανήκει στο δυναμικό της Lexmark από την ίδρυσή της το 1991, κατέχοντας διάφορες θέσεις στο προσωπικό και τη διοίκηση.


Chuck Butler Profile Picture

Chuck Butler

Πρώτη Αντιπρόεδρος, Οικονομική Διευθύντρια

Ο κ. Chuck Butler είναι ανώτερος αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Lexmark International. Είναι υπεύθυνος για την εταιρική χρηματοδότηση, τα οικονομικά, λογιστικά και φορολογικά θέματα, καθώς και για τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας.

Πριν διοριστεί σε αυτήν τη θέση τον Απρίλιο του 2020, ο Μπάτλερ διετέλεσε αντιπρόεδρος οικονομικού σχεδιασμού και ανάλυσης (FP&A), υπεύθυνος για τη διαδικασία σχεδιασμού από άκρο σε άκρο και την ανάλυση που προέκυψε σχετικά με την οικονομική απόδοση της Lexmark. Προηγουμένως, υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος των παγκόσμιων επιχειρήσεων πωλήσεων, επιβλέποντας την επιχειρηματική ευφυΐα, τις προμήθειες, την εκτέλεση των τιμών, την απόκριση RFP, τις συμβάσεις πωλήσεων και τον προγραμματισμό της ζήτησης. Άλλοι προηγούμενοι ρόλοι περιλαμβάνουν τον διευθυντή εταιρικής χρηματοδότησης και τον ανώτερο διευθυντή της FP&A. Εντάχθηκε στη Lexmark το 2004 ως ανώτερος οικονομικός αναλυτής.


Tom Eade profile picture

Tom Eade

Πρώτος Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Τμήματος Τεχνολογίας

Ο κ. Tom Eade είναι Πρώτος Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Τεχνολογίας της Lexmark International. Διορίστηκε στη θέση αυτή το Μάιο του 2019 και είναι αρμόδιος για τις διεθνείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης της Lexmark.

Προηγουμένως, ο κ. Eade υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος Υλικολογισμικού και Λογισμικού, όπου ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό, τη διανομή και την υποστήριξη λογισμικού, προσαρμοσμένου πυριτίου, λύσεων επικοινωνίας και υλικολογισμικού συστημάτων της Lexmark.

Ο κ. Eade ανήκει στο δυναμικό της Lexmark από την ίδρυσή της το 1991 και έχει διατελέσει σε πολυάριθμες διευθυντικές θέσεις στον τομέα της Έρευνας&Ανάπτυξης. Ξεκίνησε την καριέρα του στην IBM με το πρόγραμμα του εκτυπωτή λέιζερ 4019.


Tonya Jackson

Tonya Jackson

Πρώτος Αντιπρόεδρος, Διευθύντρια Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ως πρώτη αντιπρόεδρος και διευθύντρια του τμήματος εφοδιαστικής αλυσίδας της Lexmark International, η κ. Tonya Jackson είναι υπεύθυνη για τις διεθνείς δραστηριότητες στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού ζήτησης/προμηθειών, της παγκόσμιας διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, της παραγωγής υλικού (hardware) και αναλωσίμων, της διανομής και της εφοδιαστικής μέριμνας (logistics), καθώς και των Κέντρων Κοινόχρηστων Υπηρεσιών (Shared Services Centers) της Lexmark.

Η κ. Jackson ηγείται των δραστηριοτήτων διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας της Lexmark από το 2013. Προηγουμένως, διετέλεσε αντιπρόεδρος και γενική διευθύντρια εργασιών του τμήματος αναλωσίμων για 2 χρόνια. Ήταν υπεύθυνη για τις διεθνείς εργασίες παραγωγής και κατασκευής της Lexmark στον τομέα των αναλωσίμων για εκτυπωτές.


Brent Lambert

Brent Lambert

Πρώτος Αντιπρόεδρος, Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας

Ο κ. Brent Lambert είναι Πρώτος Αντιπρόεδρος, Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας της Lexmark International, Inc. Είναι υπεύθυνος για τις διεθνείς δραστηριότητες νομικής φύσης της εταιρείας.

Προτού αναλάβει τα σημερινά του καθήκοντα τον Ιούλιο του 2017, ο κ. Lambert διετέλεσε γενικός σύμβουλος περί θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου και των στρατηγικών αναφορικά με την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας. Εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας το 1998.


Brock Saladin

Brock Saladin

Πρώτος Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Τμήματος Εσόδων

Ο κ. Brock Saladin είναι πρώτος αντιπρόεδρος και διευθυντής του τμήματος εσόδων της Lexmark International. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την κάλυψη των αναγκών των πελατών της Lexmark σε παγκόσμιο επίπεδο σε προϊόντα, αναλώσιμα, λύσεις και υπηρεσίες, καθώς και τη δημιουργία αποτελεσματικών στρατηγικών για τη διάθεσή τους στην αγορά.

Προτού αναλάβει τα σημερινά του καθήκοντα το Νοέμβριο του 2016, ο κ. Saladin διατελούσε αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του διεθνούς καναλιού πωλήσεων και μάρκετινγκ του πρώην τμήματος "Imaging Solutions and Services" της Lexmark, όπου ήταν αρμόδιος για την ανάπτυξη της στρατηγικής του διεθνούς καναλιού της Lexmark και την υλοποίηση των βέλτιστων πρακτικών με στόχο τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης. Προηγουμένως, υπήρξε αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του τμήματος διεθνών πωλήσεων και μάρκετινγκ αναλωσίμων.


Sharon Votaw

Sharon Votaw

Πρώτη Αντιπρόεδρος, Διευθύντρια Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων

Η κ. Sharon Votaw είναι πρώτη αντιπρόεδρος και διευθύντρια του τμήματος ανθρώπινων πόρων της Lexmark International.

Προτού αναλάβει τα σημερινά της καθήκοντα το Νοέμβριο του 2016, η κ. Votaw διατελούσε αντιπρόεδρος του διεθνούς τμήματος αμοιβών, επιδομάτων και πληροφοριακών συστημάτων ανθρώπινων πόρων της εταιρείας. Σε αυτήν τη θέση, ήταν αρμόδια για τη σχεδίαση και τη διαχείριση των προγραμμάτων αμοιβών για τα διοικητικά στελέχη και τους εργαζομένους παγκοσμίως, τη διεθνή στρατηγική επιδομάτων, τη λειτουργική διαχείριση επιδομάτων στις Η.Π.Α., τα διεθνή προγράμματα κινητικότητας και την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων ανθρώπινων πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο.