Αυτή η τοποθεσία χρησιμοποιεί cookie για διάφορους σκοπούς, όπως για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, για ανάλυση και για διαφημίσεις. Συνεχίζοντας να περιηγείστε σε αυτήν την τοποθεσία ή επιλέγοντας "Αποδοχή και κλείσιμο", αποδέχεστε αυτόματα τη χρήση των cookie. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη σελίδα μας σχετικά με τα cookie.

Προφίλ διοικητικών στελεχών

Allen Waugerman

Allen Waugerman

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κ. Allen Waugerman είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lexmark International. Διορίστηκε σε αυτήν τη θέση το Μάιο του 2019.​

Από το Νοέμβριο του 2016, ο κ. Waugerman διατελούσε Πρώτος Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Τεχνολογίας, όπου ήταν υπεύθυνος για τις διεθνείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης της Lexmark. Το Νοέμβριο του 2018, ο κ. Waugerman διορίστηκε Πρόεδρος μιας εκτελεστικής διοικητικής επιτροπής η οποία ηγείτο της Lexmark κατά τη διάρκεια της αναζήτησης νέου Διευθύνοντος Συμβούλου. Επίσης, υπήρξε μέλος αυτής της επιτροπής το 2017.​ Waugerman ανήκει στο δυναμικό της Lexmark από την ίδρυσή της το 1991, κατέχοντας διάφορες θέσεις στο προσωπικό και τη διοίκηση.


Brad Clay

Brad Clay

Πρώτος Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων και Συμμόρφωσης

Ο κ. Brad Clay είναι πρώτος αντιπρόεδρος και διευθυντής του τμήματος πληροφοριακών συστημάτων και συμμόρφωσης της Lexmark International. Εκτός από θέματα ιδιωτικότητας δεδομένων, κυβερνοασφάλειας και φυσικής ασφάλειας και εσωτερικού ελέγχου, είναι επίσης υπεύθυνος για τη στρατηγική, τις εργασίες και τις εφαρμογές στον τομέα πληροφοριακών συστημάτων (IT) παγκοσμίως.  Προτού αναλάβει αυτά τα καθήκοντα το Νοέμβριο του 2016, ο κ. Clay διατελούσε διευθυντής πληροφοριακών συστημάτων της Lexmark, ενώ ήταν επίσης αρμόδιος για τις δραστηριότητες εξαγοράς/ενσωμάτωσης της εταιρείας. Προηγουμένως, υπήρξε διευθυντής οικονομικών, προγραμματισμού και πωλήσεων στη γεωγραφική επιχειρησιακή μονάδα της εταιρείας στη Βόρεια Αμερική.


Tom Eade profile picture

Tom Eade

Πρώτος Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Τμήματος Τεχνολογίας

Ο κ. Tom Eade είναι Πρώτος Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Τεχνολογίας της Lexmark International. Διορίστηκε στη θέση αυτή το Μάιο του 2019 και είναι αρμόδιος για τις διεθνείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης της Lexmark.

Προηγουμένως, ο κ. Eade υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος Υλικολογισμικού και Λογισμικού, όπου ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό, τη διανομή και την υποστήριξη λογισμικού, προσαρμοσμένου πυριτίου, λύσεων επικοινωνίας και υλικολογισμικού συστημάτων της Lexmark.

Ο κ. Eade ανήκει στο δυναμικό της Lexmark από την ίδρυσή της το 1991 και έχει διατελέσει σε πολυάριθμες διευθυντικές θέσεις στον τομέα της Έρευνας&Ανάπτυξης. Ξεκίνησε την καριέρα του στην IBM με το πρόγραμμα του εκτυπωτή λέιζερ 4019.


Tonya Jackson

Tonya Jackson

Πρώτος Αντιπρόεδρος, Διευθύντρια Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ως πρώτη αντιπρόεδρος και διευθύντρια του τμήματος εφοδιαστικής αλυσίδας της Lexmark International, η κ. Tonya Jackson είναι υπεύθυνη για τις διεθνείς δραστηριότητες στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού ζήτησης/προμηθειών, της παγκόσμιας διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών, της παραγωγής υλικού (hardware) και αναλωσίμων, της διανομής και της εφοδιαστικής μέριμνας (logistics), καθώς και των Κέντρων Κοινόχρηστων Υπηρεσιών (Shared Services Centers) της Lexmark.

Η κ. Jackson ηγείται των δραστηριοτήτων διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας της Lexmark από το 2013. Προηγουμένως, διετέλεσε αντιπρόεδρος και γενική διευθύντρια εργασιών του τμήματος αναλωσίμων για 2 χρόνια. Ήταν υπεύθυνη για τις διεθνείς εργασίες παραγωγής και κατασκευής της Lexmark στον τομέα των αναλωσίμων για εκτυπωτές.


Brent Lambert

Brent Lambert

Πρώτος Αντιπρόεδρος, Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας

Ο κ. Brent Lambert είναι Πρώτος Αντιπρόεδρος, Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας της Lexmark International, Inc. Είναι υπεύθυνος για τις διεθνείς δραστηριότητες νομικής φύσης της εταιρείας.

Προτού αναλάβει τα σημερινά του καθήκοντα τον Ιούλιο του 2017, ο κ. Lambert διετέλεσε γενικός σύμβουλος περί θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου και των στρατηγικών αναφορικά με την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας. Εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας το 1998.


Vivian Liu Profile Picture

Vivian Liu

Πρώτη Αντιπρόεδρος, Οικονομική Διευθύντρια

Η κ. Vivian Liu είναι Πρώτη Αντιπρόεδρος και Οικονομική Διευθύντρια της Lexmark International, Inc. Είναι υπεύθυνη για οικονομικά, λογιστικά και φορολογικά θέματα, καθώς και για τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας.

Προτού ενταχθεί στο δυναμικό της Lexmark ως Οικονομική Διευθύντρια τον Ιούλιο του 2017, η κ. Liu διετέλεσε υποδιευθύντρια οικονομικών της Enterprise BG, κλάδου της Huawei Technology Inc., η οποία αποτελεί μια ηγετική διεθνή εταιρεία παροχής λύσεων τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών με έδρα στην πόλη Shenzhen της Κίνας.


Brock Saladin

Brock Saladin

Πρώτος Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Τμήματος Εσόδων

Ο κ. Brock Saladin είναι πρώτος αντιπρόεδρος και διευθυντής του τμήματος εσόδων της Lexmark International. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την κάλυψη των αναγκών των πελατών της Lexmark σε παγκόσμιο επίπεδο σε προϊόντα, αναλώσιμα, λύσεις και υπηρεσίες, καθώς και τη δημιουργία αποτελεσματικών στρατηγικών για τη διάθεσή τους στην αγορά.

Προτού αναλάβει τα σημερινά του καθήκοντα το Νοέμβριο του 2016, ο κ. Saladin διατελούσε αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του διεθνούς καναλιού πωλήσεων και μάρκετινγκ του πρώην τμήματος "Imaging Solutions and Services" της Lexmark, όπου ήταν αρμόδιος για την ανάπτυξη της στρατηγικής του διεθνούς καναλιού της Lexmark και την υλοποίηση των βέλτιστων πρακτικών με στόχο τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης. Προηγουμένως, υπήρξε αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του τμήματος διεθνών πωλήσεων και μάρκετινγκ αναλωσίμων.


Sharon Votaw

Sharon Votaw

Πρώτη Αντιπρόεδρος, Διευθύντρια Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων

Η κ. Sharon Votaw είναι πρώτη αντιπρόεδρος και διευθύντρια του τμήματος ανθρώπινων πόρων της Lexmark International.

Προτού αναλάβει τα σημερινά της καθήκοντα το Νοέμβριο του 2016, η κ. Votaw διατελούσε αντιπρόεδρος του διεθνούς τμήματος αμοιβών, επιδομάτων και πληροφοριακών συστημάτων ανθρώπινων πόρων της εταιρείας. Σε αυτήν τη θέση, ήταν αρμόδια για τη σχεδίαση και τη διαχείριση των προγραμμάτων αμοιβών για τα διοικητικά στελέχη και τους εργαζομένους παγκοσμίως, τη διεθνή στρατηγική επιδομάτων, τη λειτουργική διαχείριση επιδομάτων στις Η.Π.Α., τα διεθνή προγράμματα κινητικότητας και την υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων ανθρώπινων πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο.