Οικοσύστημα έξυπνων πολυλειτουργικών συσκευών της Lexmark

Συνδυάστε έντυπα και ψηφιακά μέσα, μη δομημένες και δομημένες πληροφορίες, με συσκευές και συνδέσεις που λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης της επιχείρησής σας.

Τα στοιχεία ενός οικοσυστήματος λειτουργούν σε αρμονία ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών. Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα άτομα, η τεχνολογία και οι πληροφορίες συγκροτούν επίσης ένα οικοσύστημα στο οποίο οι πληροφορίες υπάρχουν και σε δομημένη και σε μη δομημένη μορφή. Στο κέντρο αυτού του οικοσυστήματος βρίσκεται η έξυπνη πολυλειτουργική συσκευή, το σημείο σύνδεσης μεταξύ ψηφιακών και έντυπων πληροφοριών.

Το οικοσύστημα έξυπνων πολυλειτουργικών συσκευών της Lexmark συνδυάζει υλικό, λογισμικό, εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

smart-mfp-tree

Έξυπνα και απλά

Το οικοσύστημα έξυπνων πολυλειτουργικών συσκευών της Lexmark δεν αποτελεί ένα προϊόν, αλλά ένα σύνολο τεχνολογιών και δυνατοτήτων που παρέχονται από κάθε έξυπνη πολυλειτουργική συσκευή της Lexmark, ακόμα και από αυτή που διαθέτετε ήδη. Σε συνδυασμό με την υποδομή IT και τις εφαρμογές σας, βελτιώνει τη λειτουργία των καθημερινών εργασιών και διαδικασιών μέσω έξυπνων δυνατοτήτων. Επίσης, απλοποιεί την πρόκληση που συνεπάγεται η διαχείριση ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού και τεχνικού περιβάλλοντος.

ΕΞΥΠΝΑ

Βελτιώστε τη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών και διαδικασιών σας


EaseofUse_sml

Ευκολία χρήσης

Δυνατότητα χρήσης από άτομα με οποιοδήποτε επίπεδο δεξιοτήτων, σε οποιαδήποτε γλώσσα, από οποιαδήποτε συσκευή ή εξωτερικό σύστημα, με ελάχιστη εκπαίδευση

Performance_sml

Απόδοση

Αυξάνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων καθώς βελτιστοποιούνται οι ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης, μειώνονται τα μη αυτόματα βήματα και παρέχονται τρόποι διαχείρισης για διαφορετικούς τύπους και μεγέθη μέσων.

Quality_sml

Ποιότητα

Διατηρεί σταθερή ποιότητα εκτύπωσης και πιστότητα χρωμάτων, διασφαλίζει ακριβή αποτύπωση και μεταφορά δεδομένων

Compliance_sml

Συμμόρφωση

Υποστηρίζει τα υψηλότερα πρότυπα για την ασφάλεια, τον απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων, την κατανάλωση ενέργειας και τους κανονισμούς συμμόρφωσης

Συμμόρφωση

Υποστηρίζει τα υψηλότερα πρότυπα για την ασφάλεια, τον απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων, την κατανάλωση ενέργειας και τους κανονισμούς συμμόρφωσης

Συμμόρφωση

Υποστηρίζει τα υψηλότερα πρότυπα για την ασφάλεια, τον απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων, την κατανάλωση ενέργειας και τους κανονισμούς συμμόρφωσης

ΑΠΛΑ

Διαχειριστείτε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και τεχνικό περιβάλλον


Flexibility_sml

Ευελιξία

Ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, καθώς οι επιχειρηματικοί στόχοι και τα εταιρικά συστήματα IT εξελίσσονται, με ανοικτά πρότυπα και υποδοχές σύνδεσης που είναι έτοιμες για ενσωμάτωση
Manageability_sml

Διαχείριση

Υποστηρίζει τη διαχείριση ενός μεγάλου δικτύου διανομής από μια κεντρική τοποθεσία

Διαχείριση

Υποστηρίζει τη διαχείριση ενός μεγάλου δικτύου διανομής από μια κεντρική τοποθεσία

Security_sml

Ασφάλεια

Ενισχύει την ασφάλεια των σημαντικών δεδομένων σας και της κρίσιμης υποδομής δικτύου

Services_sml

Υπηρεσίες

Με την υποστήριξη ειδικών του κλάδου, το προσωπικό IT/διαδικασιών μπορεί να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες που έχουν μεγαλύτερη αξία

Συνδυασμός του έντυπου και ψηφιακού κόσμου σας

Το χαρτί δεν πρόκειται να καταργηθεί. Αποτελεί κύριο στοιχείο πολλών διαδικασιών και συχνά λειτουργεί ως αποθετήριο επιχειρησιακού ιστορικού. Ωστόσο, μπορείτε να συνδέσετε χωρίς προβλήματα τις μη δομημένες πληροφορίες από τον έντυπο κόσμο με τον ψηφιακό κόσμο των δομημένων πληροφοριών.

Το οικοσύστημα έξυπνων πολυλειτουργικών συσκευών της Lexmark αποτυπώνει και μετακινεί έγγραφα απευθείας σε ηλεκτρονικό χώρο αποθήκευσης, ροές εργασιών ή άλλες εφαρμογές για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να συμβάλλει στην πλήρη εξάλειψη της χρήσης χαρτιού.

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, αυτές οι λύσεις μπορούν να υλοποιηθούν στο cloud, σε διακομιστή ή μέσω εφαρμογών χωρίς χρήση διακομιστή που είναι ενσωματωμένες στην έξυπνη πολυλειτουργική συσκευή.

smfp-branches

ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Οικοσύστημα έξυπνων πολυλειτουργικών συσκευών της Lexmark

Το οικοσύστημα έξυπνων πολυλειτουργικών συσκευών της Lexmark συνδυάζει υλικό, λογισμικό, εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Λύσεις για το επιχειρηματικό σας περιβάλλον

Πώς μπορεί το οικοσύστημα έξυπνων πολυλειτουργικών συσκευών της Lexmark να μεταμορφώσει το ενεργό, μεταβαλλόμενο περιβάλλον της επιχείρησής σας; Επικοινωνήστε μαζί μας για να το διαπιστώσετε.