Διαχείριση εκτύπωσης | Lexmark Ελλάδα

Διαχείριση εκτύπωσης

Εγκαταλελειμμένα και αζήτητα έγγραφα: ασκήμια ή ευκαιρία;

Δεν υπάρχει αμφιβολία, οι αζήτητες εκτυπώσεις που παραμένουν στις συσκευές εξόδου δημιουργούν ζήτημα ασφάλειας και συνεπάγονται απίστευτη σπατάλη χρημάτων. Τα εμπιστευτικά έγγραφα που συσσωρεύονται στα κέντρα εκτύπωσης και τους χώρους αντιγραφής του γραφείου σας μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν σε ακατάλληλο σημείο ή να καταλήξουν σε λάθος χέρια.

Σύμφωνα με έρευνες, οι οργανισμοί δαπανούν από 1 έως 6%[1] των ετήσιων εσόδων τους σε αντιγραφές και εκτυπώσεις γραφείου. Έστω κι αν ο δικός σας οργανισμός κατατάσσεται σε αυτός που ξοδεύουν τα λιγότερα, πρόκειται για πολύ σημαντικό ποσό.

Η υπηρεσία Lexmark Print Management βελτιώνει την απόδοση του περιβάλλοντος εξόδου βοηθώντας σας να μειώσετε τις περιττές εκτυπώσεις. Αυτή η λύση προσφέρει ασφαλή έλεγχο πρόσβασης και πρωτοποριακές αναφορές χρήσης εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη κινητικότητα και παραγωγικότητα στους χρήστες.

Ασφαλής και εύκολη απελευθέρωση εκτύπωσης

Το Lexmark Print Management επιτρέπει στους χρήστες να αποστέλλουν τις εργασίες εκτύπωσης από οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του επιτραπέζιου υπολογιστή, του tablet ή smartphone και, στη συνέχεια, να απελευθερώνουν τις εργασίες για εκτύπωση όποτε και όπου μπορούν να το κάνουν. Αυτό σημαίνει πως οι εμπιστευτικές πληροφορίες παραμένουν ασφαλείς και οι εργασίες εκτύπωσης δεν συσσωρεύονται στους εκτυπωτές του γραφείου.

Όλα τα έγγραφα διατηρούνται σε ουρές εκτύπωσης έως την απελευθέρωσή τους από τον κάτοχό τους. Οι ουρές μπορούν να φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις ή στο νέφος για πρόσθετες λειτουργίες και προνόμια.

Τα έγγραφα μπορούν να απελευθερώνονται σε οποιαδήποτε ενεργοποιημένη συσκευή, είτε αυτή βρίσκεται στον ίδιο χώρο είτε σε άλλο κτίριο είτε σε άλλη χώρα. Για να απελευθερώσουν τα έγγραφά τους, οι χρήστες απλά περνάνε την ταυτότητά τους ή πληκτρολογούν τα διαπιστευτήριά τους στη συσκευή και επιλέγουν τα έγγραφα που πρέπει να εκτυπώσουν.

Ισχυρή λογιστική καταγραφή εγγράφων

Το Lexmark Print Management προσφέρει τις πληροφορίες που χρειάζονται οι εταιρείες για πιο αποτελεσματική διαχείριση των εργασιών εκτύπωσης και της υποδομής απεικόνισης. Ισχυρά εργαλεία παρακολούθησης και λογιστικής καταγραφής σάς επιτρέπουν να παρακολουθείτε κάθε ενέργεια αντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης από κάθε χρήστη σε κάθε συσκευή του περιβάλλοντος εξόδου. Η πρωτοποριακή τεχνολογία συλλογής δεδομένων σε συνδυασμό με διάφορες επιλογές δημιουργίας αναφορών σάς προσφέρουν τις γνώσεις που χρειάζεστε για να διαχειρίζεστε προληπτικά το δικτυακό περιβάλλον εκτύπωσης και απεικόνισης. Παραδείγματος χάριν, για να περιορίσετε τα απορρίμματα και να προωθήσετε την υπεύθυνη χρήση, το Lexmark Print Management διευκολύνει την εφαρμογή ορίων εκτύπωσης για μεμονωμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών ή περιορίζει την πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως αντιγραφή, σάρωση ή φαξ.

[1] Εκτιμήσεις του Gartner Group: 1-3%. Εκτιμήσεις του InfoTrends: 3-6%.

Οφέλη της διαχείρισης εκτύπωσης

  • Μείωση του κόστους εκτύπωσης και του αποτυπώματος άνθρακα
  • Αύξηση ευελιξίας για τους χρήστες που μετακινούνται εντός ή εκτός γραφείου
  • Ενίσχυση ελέγχων πρόσβασης, ασφάλειας και συμμόρφωσης
  • Αύξηση εφεδρικότητας, βελτίωση της διαθεσιμότητας των συσκευών
  • Υποστήριξη για μεικτό εξοπλισμό
  • Εύκολη κλιμάκωση με ανάπτυξη εντός των εγκαταστάσεων, σε ασφαλές νέφος ή υβριδική