ISO-afdruksnelheden | Lexmark België

ISO-afdruksnelheden

Wat is ISO-afdruksnelheid?

Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat digitale afdrukapparaten afgedrukte pagina's produceren met een snelheid die afwijkt van hun nominale snelheid. Hierbij gaat het onder andere om factoren als hostcomputer, stuurprogramma, toepassing, besturingsysteem, verbindingstype voor de printer (USB, Ethernet of draadloos) en de rekenkracht van het apparaat. Daarnaast kunnen taakkenmerken als zwart-wit- versus kleurenafdrukken , het aantal af te drukken pagina's, enkel- of dubbelzijdige uitvoer, afdrukkwaliteit, aantal exemplaren, papiersoort en -formaat, en inhoud en complexiteit van het document de afdruksnelheid beïnvloeden.
ISO/IEC 24734 levert een meetmethode voor de productiviteit van digitale afdrukapparaten waarbij verschillende testbestanden, kantoortoepassingen en kenmerken voor afdruktaken worden gebruikt om in de standaardmodus af te drukken op normaal papier. De methode is van toepassing op zwart-wit- en kleurenapparaten en multifunctionele apparaten en apparaten met één functie, ongeacht de afdruktechnologie (bijvoorbeeld inkjet, laser enzovoort).

Met ISO/IEC 24734 kunnen fabrikanten van digitale afdrukapparaten de productiviteit van verschillende digitale afdrukapparaten vaststellen met een eenduidige meetmethode.

Testen

De testen worden uitgevoerd met de standaardinstellingen van het apparaat op een aanbevolen normale papiersoort. Kleurenapparaten worden ingesteld op de modus Alleen zwart voor het uitvoeren van de zwart-wittesten. Tijdens de testen wordt er enkelzijdig afgedrukt. Als het apparaat een standaardfunctie voor automatisch dubbelzijdig afdrukken heeft, wordt ook dubbelzijdig afgedrukt.

Testbestanden van vier pagina's worden afgedrukt vanuit Adobe Reader™, Microsoft Word™ en Microsoft Excel™ met verschillende instellingen voor het aantal sets (exemplaren) waardoor taken met verschillende lengte worden afgedrukt.

Adobe Reader™-testbestand
Example Test Files for Adobe Reader
Microsoft Excel™-testbestand
microsoft_excel
Microsoft Word™-testbestand
microsoft_word

Taken met drie verschillende lengten

1. Korte taken

Elk testbestand wordt één keer afgedrukt  

2. Gemiddelde taken

Elk testbestand wordt meerdere malen afgedrukt waardoor het afdrukken nog ongeveer 30 seconden doorgaat nadat het volledige bestand één keer afgedrukt is

3. Lange taken

Het PDF-testbestand wordt meerdere malen afgedrukt waardoor het afdrukken nog ongeveer 4 minuten doorgaat nadat het volledige bestand één keer afgedrukt is (alleen enkelzijdig).

Drie verschillende meetmethoden voor afdruksnelheid

De gemiddelde tijd die nodig is om elk testbestand van vier pagina's één keer af te drukken, gemeten vanaf de start van de afdruktaak op de hostcomputer tot aan de volledige uitvoer van de laatste pagina (vierde pagina) van het testbestand, inclusief de verwerkingstijd van de eerste afdruktaak. De tijd die voorkomt uit deze meting, wordt FSOT (First Set Out Time; tijd tot eerste set) genoemd.

Het gemiddelde aantal afbeeldingen per minuut bij meerdere afdrukken van de testbestanden van vier pagina's. Dit is een meting van de gemiddelde snelheid waarmee een apparaat pagina's produceert, gemeten vanaf de start van een taak tot en met de volledige uitvoer van de laatste pagina van de taak, inclusief de verwerkingstijd van de eerste afdruktaak. De IPM-waarde (Images Per Minute; afbeeldingen per minuut) die voortkomt uit deze meting, wordt EFTP (Effective Throughput; effectieve doorvoer) genoemd. Het gemiddelde aantal afbeeldingen per minuut bij meerdere afdrukken van de testbestanden van vier pagina's, gemeten vanaf de volledige uitvoer van de laatste pagina van de eerste afdruk van het testbestand tot en met de volledige uitvoer van de laatste pagina van de taak. Dit is een meting van de afdruksnelheid waarbij de verwerkingstijd van de eerste afdruktaak niet wordt meegerekend. De IPM-waarde (Images Per Minute; afbeeldingen per minuut) die voortkomt uit deze meting, wordt ESAT (Estimated Saturated Throughput; geschatte doorvoer op volledige snelheid) genoemd.

Deze resultaten worden gerapporteerd voor de afzonderlijke bestanden en als gemiddelde van alle bestanden

  • FSOT voor de korte taken.
  • EFTP voor de korte, gemiddelde en lange taken.
  • ESAT voor de gemiddelde taken. Lexmark gebruikt in promotiemateriaal doorgaans de gemiddelde IPM-waarde van ESAT bij enkelzijdig afdrukken.

Wat is ISO?

ISO (International Organization for Standardization) is de grootste ontwikkelaar en uitgever van internationale standaarden.

ISO is een netwerk van de nationale standaardiseringsinstituten van 157 landen, met één lid per land. Het systeem wordt gecoördineerd van uit het centrale secretariaat in Genève in Zwitserland. ISO is een niet-overheidsorganisatie die een brug slaat tussen de publieke en particulier sector. Veel van de aangesloten instituten zijn onderdeel van de overheidsstructuur van de betreffende landen of vallen onder het mandaat van de overheid. Andere leden hebben hun oorsprong in de particuliere sector en zijn voortgekomen uit nationale samenwerkingsverbanden van brancheorganisaties. Hierdoor kan de ISO de consensus faciliteren die moet worden bereikt zodat oplossingen niet alleen voldoen aan zakelijke vereisten, maar ook inspelen op bredere maatschappelijke behoeften.

Ga naar www.iso.org voor meer informatie over ISO

Details van de ISO/IEC-afdrukstandaarden zijn beschikbaar op de website www.iso.org