Toepassing van de eu-richtlijnen op de lokale aeea-richtlijn | Lexmark België

Toepassing van de eu-richtlijnen op de lokale aeea-richtlijn

DE BELGISCHE VERORDENING:

  • Richtlijn 2002/95/EU van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (ROHS)
  • Richtlijn 2002/96/EU van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

RoHS-richtlijn (Restriction of hazardous substances; beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Alle Lexmark producten die vanaf 1 juli 2006 beschikbaar zijn op de Europese markt voldoen aan de Europese richtlijn 2002/95/EU met betrekking tot de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS).

De RoHS-richtlijn beperkt het gebruik van vier metalen (lood, kwik, zeswaardig chroom, cadmium) en twee broomhoudende vlamvertragers (Polybroombifenyl en Polybroomdifenylether) in EEA-producten.

Lexmark heeft nauw samengewerkt met zijn leveranciers om te voldoen aan de RoHS-richtlijn.

Lexmark heeft geïnvesteerd in nieuwe laboratoriumtestapparatuur om te testen of wordt voldaan aan de richtlijnen.

AEEA-richtlijn

BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING N 2004- 2969

De Belgische verordening N. 2004-2969 gedateerd op 3 juni 2004 past de twee bovengenoemde EU-richtlijnen aan. Volgens Artikel 18 van de Belgische verordening is Lexmark Belgium opgenomen in het Nationaal Register 'RECUPEL' als fabrikant van huishoudelijke en zakelijke AEEA-producten, waardoor EEA op de Belgische markt mag worden gebracht. Lexmark voldoet ook aan de verplichting inzake aangifte conform de vooraf gedefinieerde agenda.

Meer informatie: www.recupel.be/Startpagina.html

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING N. 2004- 4009

De Belgische verordening N. 2004-4009 gedateerd op 14 juli 2004 past de twee bovengenoemde EU-richtlijnen aan.

Volgens Artikel 12 van de Belgische verordening is Lexmark Belgium opgenomen in het Nationaal Register 'RECUPEL' als fabrikant van huishoudelijke en zakelijke AEEA-producten, waardoor EEA op de Belgische markt mag worden gebracht. Lexmark voldoet ook aan de verplichting inzake aangifte conform de vooraf gedefinieerde agenda.

Meer informatie: www.recupel.be/Startpagina.html

BESLUIT VAN DE WAALSE REGERING N. 2005- 913

De Belgische verordening N. 2005-913 gedateerd op 10 maart 2005 past de twee bovengenoemde EU-richtlijnen aan

Volgens Artikel 2 van de Belgische verordening is Lexmark Belgium opgenomen in het Nationaal Register 'RECUPEL' als fabrikant van huishoudelijke en zakelijke AEEA-producten, waardoor EEA op de Belgische markt mag worden gebracht. Lexmark voldoet ook aan de verplichting inzake aangifte conform de vooraf gedefinieerde agenda.

Meer informatie: www.recupel.be/Startpagina.html