CSM header illustration

Skanneadministrasjon i nettsky

Skann og del filer direkte for å spare tid og ressurser

Skann uten problemer og forbedre dokumentbehandlingshastighetene

Alle organisasjoner har etablert prosesser for skanning av dokumenter til kjernesystemer i virksomheten. Noen av disse dokumentene må deles eller distribueres på tvers av en gruppe personer. I dag deler brukere dokumenter via e-post som ikke er sikre, og det opprettes en feil i versjoner av dokumentet når oppdateringer av dokumentet sendes på ulike tidspunkt.

Hva er skanning til nettsky?

Skanneadministrasjon i nettsky gjør det enkelt å konvertere fysiske dokumenter til et digitalt format ved å skanne dem direkte til et nettskybasert fildelingssystem, slik at du unngår forsinkelser og omarbeiding. Du kan be om eller justere originaldokumenter fra et sentralt oppbevaringssted i stedet for å sende de fysiske dokumentene tilbake til hver plassering – fletting av dokumentskanning og nettskylagring. Skannede dokumenter er i tillegg sikrere i en nettsky for dokumentinnhenting enn på papir, eller som lokalt lagrede digitale filer uten sikkerhetskopiering. Skanneadministrasjon i nettsky gir store besparelser for bedrifter som trenger direkte tilgang til papirdokumenter på distribuerte steder, og vil finne ut mer om hvordan de kan skanne til nettskyen effektivt. Ved hjelp av den nettskybaserte portalen kan du legge til snarveier på en Lexmark-aktivert enhet for skanning direkte til eksterne fildelingstjenester inkludert Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint, Google Drive™ og Box.

n6 grey6 triangle

70%

har eller arbeider med en digital forvandlingsstrategi

$1.3

billioner av utgifter på nettskybasert teknologi kan nås innen 2025

40%

av driftseffektivitetsforbedringer kom fra å ta i bruk en digital modell

cloud services
White Triangle

Løsninger for Skanneadministrasjon i nettsky i alle bransjer

​I logistikken får bedrifter sentralisert kontroll over skanningen

Logistikk- og transportansatte som pendler mellom avdelinger, må skanne dokumenter til og fra mange steder. Skanneadministrasjon i nettsky tilbyr en sikker plattform via skykompatible skrivere for å sentralisere kontrollen og enkelt dele og eksternt justere poster med SharePoint-tilgang og andre fildelingsplattformer.

I helsevesenet sendes, mottas og lagres skjemaer på en sikker måte

Klinikker, akuttmedisin og offentlige helseinstitusjoner med begrenset IT-støtte kan være avhengig av faks og post for å samle inn dokumenter fra lokale helseinstitusjoner og ansatte, noe som gjør dokumentsporing utfordrende. Med Skanneadministrasjon i nettsky har helseinstitusjoner en enkel og pålitelig innkommende prosess.

I detaljhandelen gir filtilgjengelighet kortere behandlingstider og minimerer kostnadene

Butikksjefer utfordres med arkivering og videresending av dokumenter fra leverandører og personaladministrasjon til riktige avdelinger for behandling. Ved hjelp av Skanneadministrasjon i nettsky kan forhandlere bruke Microsoft OneDrive og andre skybaserte samarbeidsløsninger til å skanne og lagre filer i skyen for enkel gjenfinning for revisjon, noe som reduserer kostnaden på bøter.

Offentlig informasjon gir enkel tilgang på ett sikkert sted

En rekke statlige og lokale myndigheter har et sentralt hovedkontor og feltkontorer for å betjene innbyggerne mer effektivt. Ansatte på alle steder er avhengig av e-post for dokumentdeling. Med Skanneadministrasjon i nettsky er det umiddelbar tilgang til en nettskydokumentskanner for oppdatering av rapporter, dokumenter og skjemaer, noe som forbedrer kommunikasjon og koordinering.

Anbefalt for deg

Analyst Insights 

Prisvinner for Buyers Lab
«Med CFM har Lexmark gjort det enklere for forhandlere og MPS-partnere å administrere kundenes Lexmark-utstyrsparker – og gjort det enklere for dem å være lønnsomme ved å gjøre det.»

Nøkkelpunktinformasjon – løsningsrapport fra Buyers Lab: Lexmark nettskybasert administrasjon av utstyrspark, januar 2019

Lexmark-blogg

Større fleksibilitet og tilpasning er nøkkelen etter hvert som implementeringen av nettskybasert teknologi øker  

infografikk

Forbedre bedriftsutskrifter med skyteknologi.