Flåtestyring i skyen

Større sikkerhet, synlighet og kontroll over alt utstyret.


black triangle

Administrer kundenes flåte på en sikker måte, eksternt

Dagens arbeidsmiljø er mer spredt og mangfoldig enn noensinne. Lexmark Cloud – Administrasjon av utstyrspark gjør det mulig for serviceleverandører å overvåke, administrere og sikre utskriftsinfrastrukturen eksternt, uten noen gang å besøke plasseringen.

Lexmarks utvidede bibliotek med eSF-apper er nå tilgjengelige via Lexmark Cloud Administrasjon av utstyrspark (CFM), noe som gir enklere tilgang og distribusjon.

talking_people-1-

Reduser forstyrrelsene, maksimer produktiviteten


Ekstern klargjøring og støtte

For små og mellomstore bedrifter er det betydelige utfordringer ved å opprettholde utskriftsinfrastrukturen. Mangfoldet i IT-miljøene, unike behov og mulige fjerne beliggenheter av kontorer legger til kompleksitet og kostnader.

Lexmark CFM er en skybasert løsning for enhetsbehandling og konfigurasjon som fungerer for både kunder og serviceleverandører. Den gjør det mulig med bedre konfigurering, støtte og oppetid kombinert med praktisk og sikker ekstern tilgang.

Uanstrengt, automatisert sikkerhet

Dagens skrivere og MFP-fordelene av fastvare- og sikkerhetsoppdateringer. Det å utføre slike oppdateringer manuelt kan være tidkrevende og kostbart.

Med Lexmark CFM har du ikke behov for å være i fysisk kontakt med alle maskinene. Serviceleverandøren din kan bruke Lexmark CFM til enkelt å oppdatere skriverens fastvare til nyeste versjon. De kan også bruke sikkerhetspolicyer som er unike for virksomheten din, samt spesifikke filer og innstillinger for alle enhetene, uten at de må være fysisk til stede.

Spar IT-tid og krefter

Små og mellomstore bedrifter har ofte begrensede IT-ressurser. Lexmark CFM gir serviceleverandøren kontroll over enhetsinnstillinger, sikkerhetspolicyer, fastvareoppdateringer og arbeidsflytdistribusjoner av enheter på eksterne plasseringer eller på nettverk som ikke er enkle å få fysisk tilgang til, for eksempel på hjemmekontorer eller fjerntliggende kontorer. Og Lexmark Cloud Bridge-teknologi gjør det mulig for utskriftsenheter å koble til Lexmarks nettskyinfrastruktur og avanserte Managed Print Services uten behov for ekstra maskinvare og programvare. Dette betyr mindre nedetid, avbrudd, forsinkelser og frustrasjoner sammenlignet med tradisjonelle støttemetoder. 

Kommunisere og forstå

Lexmark CFM eliminerer gjetting og holder alle oppdatert via meldinger på enhetens berøringsskjerm som gir deg beskjed om servicehandlinger og enhetsstatus, noe som fører til at gjentatte henvendelser om støtte til det samme problemet reduseres.

Serviceleverandøren mottar også detaljerte rapporter for å kunne bistå deg med å optimalisere utstyrsparken. Rapportene inneholder informasjon om bruksmønstre, tonerforbruk og annen informasjon for å gi en fullstendig oversikt over alle enheter og hvordan de presterer.

Start langsomt, utviklet for å vokse

Infrastruktur for flåtestyring på stedet kan være dyrt og tidkrevende å distribuere og en plage å ha service på og konfigurere på nytt. Med Lexmarks CFM er den første distribusjonen rask og enkel, enten du bare har et par enheter på ett sted eller en større maskinpark fordelt på flere steder.

Og det er like direkte og enkelt å legge til nye enheter og brukere. Etterhvert som bedrift utstyrspark vokser når det gjelder størrelse, volum eller plasseringer, sørger Lexmark CFM for rask skalering i henhold til skiftende behov.

Relaterte Lexmark-løsninger

Lexmark Cloud-tjenester

En oversikt over Lexmarks utvalg nettskybaserte tilbud.

Lexmarks utskriftsadministrasjon for nettsky

Et tilbud om nettskybasert utskriftsadministrasjon.

Cloud Connector

Alle filer lett tilgjengelige for Lexmark MFP-er og skrivere.

Relaterte koblinger

ANALYST-RAPPORT

BLI Cloud – Administrasjon av utstyrspark – rapport

Lexmark Cloud – Administrasjon av utstyrspark ble belønnet med 2019 Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI) Pick award i kategorien Document Imaging Software.