Rada Dyrektorów

Phillip Cassou

Phillip Cassou, Prezes

W latach 2008–2010 Phillip Cassou pracował jako kierownik ds. strategicznych klientów w przedsiębiorstwie AT&T, a w latach 1968–2008 zajmował różne stanowiska w firmie IBM: był między innymi dyrektorem ds. sektora przemysłu i dyrektorem obszaru, kierownikiem oddziału w Houston i pełnił inne funkcje kierownicze oraz w działach marketingu.  Phillip Cassou w 1968 r. ukończył na Uniwersytecie San Francisco studia licencjackie na kierunku elektronika i fizyka, w 1974 r. ukończył na tej uczelni studia MBA, a w 1980 r. uzyskał na niej tytuł doktora praw.


Katherine Chao

Katherine Chao

Katherine Chao jest partnerem w spółce CG Uhlenberg LLP. Ma ponad 24-letnie doświadczenie w dziedzinie rachunkowości publicznej i świadczyła usługi konsultingowe w zakresie rachunkowości, audytu, podatków, konsultingu w zakresie zarządzania, doradztwa i strategii biznesowej na rzecz klientów z sektora zaawansowanych technologii, biotechnologii, kapitału wysokiego ryzyka, budowy nieruchomości i zarządzania nimi, usług profesjonalnych, administracji rządowej itp.


Steven Chu

Steven Chu

W latach 2009–2013 Steve Chu pełnił funkcję sekretarza energii Stanów Zjednoczonych. Przed powołaniem na to stanowisko dr Chu pracował jako profesor fizyki oraz biologii molekularnej i komórkowej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a także jako dyrektor laboratorium Lawrence Berkeley National Laboratory.  Dr Chu ma tytuł licencjata w dziedzinie matematyki oraz fizyki, które nadał mu w 1970 r. University of Rochester. Stopień doktora w dziedzinie fizyki otrzymał natomiast w 1976 r. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.


Mickey Kantor

Mickey Kantor

Mickey Kantor pracował wcześniej na stanowisku pełnomocnika rządu Stanów Zjednoczonych ds. handlu oraz sekretarza handlu Stanów Zjednoczonych. Obecnie jest partnerem w międzynarodowej kancelarii Mayer Brown z siedzibą w Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbii).  Mickey Kantor ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Vanderbilt w 1961 r. Następnie przez cztery lata służył w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, a w 1968 r. uzyskał tytuł doktora praw na Georgetown University. 


S. Shankar Sastry

S. Shankar Sastry

S. Shankar Sastry jest obecnie dziekanem Wydziału Inżynierii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz kierownikiem Blum Center for Developing Economies. W latach 2004–2007 pełnił funkcję dyrektora CITRIS (Center for Information Technology in the Interests of Society) — interdyscyplinarnego centrum działającego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Davis, Merced i Santa Cruz.  Dr Sastry uzyskał stopień doktora w 1981 r. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.


Wenhong Kevin Sun

Wenhong Kevin Sun

W ubiegłym dziesięcioleciu dr  Wenhong  Kevin  Sun  był  dyrektorem  ds.  badań i rozwoju  amerykańskiej spółki  SETi , która  jako  pierwsza  firma  na  świecie  skonstruowała  krótkofalowe  diody  UV  LED  i  opracowała  technologię  źródłową dla  urządzeń  o  częstotliwości  radiowej.    


Laura D’Andrea Tyson

Laura D’Andrea Tyson jest zasłużonym profesorem i kierownikiem Institute for Business and Social Impact w Berkeley Haas School of Business. Oprócz tego kieruje pracami Rady powierniczej Blum Center for Developing Economies na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.   Dr Tyson z wyróżnieniem ukończyła Smith College, a także studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii na Massachusetts Institute of Technology.