Rada Dyrektorów

Phillip Cassou

Phillip Cassou, Prezes

W latach 2008–2010 Phillip Cassou pracował jako kierownik ds. strategicznych klientów w przedsiębiorstwie AT&T, a w latach 1968–2008 zajmował różne stanowiska w firmie IBM: był między innymi dyrektorem ds. sektora przemysłu i dyrektorem obszaru, kierownikiem oddziału w Houston i pełnił inne funkcje kierownicze oraz w działach marketingu.  Phillip Cassou w 1968 r. ukończył na Uniwersytecie San Francisco studia licencjackie na kierunku elektronika i fizyka, w 1974 r. ukończył na tej uczelni studia MBA, a w 1980 r. uzyskał na niej tytuł doktora praw.


Katherine Chao

Allen Waugerman

Allen Waugerman pełni funkcję prezesa i dyrektora generalnego firmy Lexmark od maja 2019 r., a w kwietniu 2023 r. został powołany do Rady Dyrektorów. Waugerman pracuje w firmie Lexmark od momentu jej powstania w 1991 roku i posiada tytuł licencjata w dziedzinie elektrotechniki uzyskany na Uniwersytecie Kentucky.


Katherine Chao

Katherine Chao

Katherine Chao jest partnerem w spółce CG Uhlenberg LLP. Ma ponad 24-letnie doświadczenie w dziedzinie rachunkowości publicznej i świadczyła usługi konsultingowe w zakresie rachunkowości, audytu, podatków, konsultingu w zakresie zarządzania, doradztwa i strategii biznesowej na rzecz klientów z sektora zaawansowanych technologii, biotechnologii, kapitału wysokiego ryzyka, budowy nieruchomości i zarządzania nimi, usług profesjonalnych, administracji rządowej itp.


Laura D’Andrea Tyson

Laura D’Andrea Tyson jest zasłużonym profesorem i kierownikiem Institute for Business and Social Impact w Berkeley Haas School of Business. Oprócz tego kieruje pracami Rady powierniczej Blum Center for Developing Economies na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.   Dr Tyson z wyróżnieniem ukończyła Smith College, a także studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii na Massachusetts Institute of Technology. 


Mickey Kantor

Mickey Kantor

Mickey Kantor pracował wcześniej na stanowisku pełnomocnika rządu Stanów Zjednoczonych ds. handlu oraz sekretarza handlu Stanów Zjednoczonych. Obecnie jest partnerem w międzynarodowej kancelarii Mayer Brown z siedzibą w Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbii).  Mickey Kantor ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Vanderbilt w 1961 r. Następnie przez cztery lata służył w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, a w 1968 r. uzyskał tytuł doktora praw na Georgetown University. 


S. Shankar Sastry

S. Shankar Sastry

S. Shankar Sastry jest obecnie dziekanem Wydziału Inżynierii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz kierownikiem Blum Center for Developing Economies. W latach 2004–2007 pełnił funkcję dyrektora CITRIS (Center for Information Technology in the Interests of Society) — interdyscyplinarnego centrum działającego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Davis, Merced i Santa Cruz.  Dr Sastry uzyskał stopień doktora w 1981 r. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.


Steven Chu

Steven Chu

W latach 2009–2013 Steve Chu pełnił funkcję sekretarza energii Stanów Zjednoczonych. Przed powołaniem na to stanowisko dr Chu pracował jako profesor fizyki oraz biologii molekularnej i komórkowej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a także jako dyrektor laboratorium Lawrence Berkeley National Laboratory.  Dr Chu ma tytuł licencjata w dziedzinie matematyki oraz fizyki, które nadał mu w 1970 r. University of Rochester. Stopień doktora w dziedzinie fizyki otrzymał natomiast w 1976 r. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.