Dane poprawiają procesy decyzyjne i przejrzystość w gospodarce obiegu zamkniętego | Lexmark Polska

Dane poprawiają procesy decyzyjne i przejrzystość w gospodarce obiegu zamkniętego

WARSZAWA, 21 lipiec 2020

Lexmark aktywnie uczestniczy w gospodarce obiegu zamkniętego, projektując wkłady, które mogą być wielokrotnie napełniane i ponownie wykorzystywane, korzystając z materiałów pochodzących z recyklingu i chroniąc zasoby naturalne poprzez redukcję odpadów. Rozumiemy, że przyjęcie zasad gospodarki obiegu zamkniętego promuje innowacje w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, dlatego z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie przepisy, które skłaniają nas do ciągłego doskonalenia naszych produktów.

Wiemy, że większość urządzeń o planowanym okresie żywotności od trzech do pięciu lat będzie faktycznie użytkowana przez co najmniej sześć lat, co generuje wyższe koszty utrzymania, dlatego celowo projektujemy nasze urządzenia tak, by zapewnić dłuższą żywotność. Klienci na całym świecie odnoszą korzyści z długiej żywotności naszych urządzeń.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez przyjęcie podejścia opartego na gospodarce obiegu zamkniętego nie oznacza cofnięcia się do czasów, w których korzystanie z technologii polegało na wykorzystywaniu energii wodnej i wiatrowej. Łącząc inteligencję opartą na danych, które wciąż pozyskujemy jako firma, z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego, zyskujemy możliwość znaczącej zmiany sposobu wytwarzania produktów. Dane mogą lepiej informować nas o tym, jakie materiały i komponenty są używane i kiedy mogą być ponownie użyte lub kiedy kończy się ich żywotność.

Istnieje wiele dobrych powodów biznesowych przemawiających za przejściem na gospodarkę obiegu zamkniętego – od redukcji kosztów, po tworzenie bardziej efektywnych łańcuchów dostaw i ponowne wykorzystywanie drogich ograniczonych zasobów. Jednak mając do czynienia z najbardziej skomplikowanymi produktami i procesami produkcyjnymi, jak możemy uprościć odzyskiwanie materiałów i przekształcić to w efektywny proces?

Technologia cyfrowa szybko stała się kluczową siłą napędową, która uwalnia wartość dodaną w łańcuchu produkcyjnym gospodarki obiegu zamkniętego poprzez analizę opartą na danych. Technologie takie jak IoT, blockchain z miliardów miniaturowych czujników wbudowanych w otaczające nas urządzenia, dostarczają dane i informacje, które można wykorzystać przy podejmowaniu wszelkich decyzji. Jeśli chodzi o produkty elektroniczne i informatyczne, technologie cyfrowe wspierają gospodarkę obiegu zamkniętego, pomagając wyeliminować odpady w całym cyklu życia produktu. Wykorzystanie danych o materiałach i komponentach usprawni proces odzyskiwania, a ponowne wykorzystanie części i materiałów umożliwi utrzymanie w użyciu zasobów tak długo, jak to możliwe.

Wpływ technologii blockchain
Jeśli chodzi o recykling, naprawę lub renowację produktów, zwłaszcza w ograniczonych terminach, dostawcy takich usług muszą, co zrozumiałe, być w stanie określić właściwą wartość produktów, z którymi pracują. Uzyskanie pewności co do miejsca pochodzenia produktu, jego składu i stanu – tego, czy produkt jest nowy, uszkodzony, oraz czy jego naprawa jest opłacalna – pozwoliłoby to na odzyskanie tego produktu w możliwie największym stopniu po zakończeniu cyklu życia.

Pomysł nadania produktom "paszportu materiałowego" jest dobry, ale producenci mogą mieć opory, ponieważ ryzykują ujawnieniem informacji wrażliwych, takich jak szczegóły konstrukcyjne i dane zastrzeżone, które mogą być chronione prawami własności intelektualnej i patentami. Blockchain może okazać się technologią, która to umożliwi, ponieważ dane w nim zawarte są niezmienne i chronione kryptograficznie, zapisane w zdecentralizowanym, otwartym rejestrze, trwałe i możliwe do zweryfikowania, ale nie należą do nikogo, ani nie są przechowywane w jednym miejscu i nie można nimi manipulować dla własnej korzyści. Wcześniejsze zapisy w rejestrze są prawie niemożliwe do podrobienia, a każdy szczegół jest dokumentowany w łańcuchu bloków za każdym razem, gdy produkt zmienia właściciela. Gdy potrzebne są autentyczne informacje dotyczące danego produktu, można je bezpiecznie udostępniać, chroniąc jednocześnie tożsamość właściciela danych.

Umożliwiając wprowadzenie paszportów materiałowych, blockchain może stać się ważną częścią gospodarki obiegu zamkniętego poprzez poświadczanie pochodzenia produktu, a tym samym zachęcenie do pozytywnych zmian zachowań. Niestety, technologia jest dopiero w fazie testów, ale to najlepszy czas dla organizacji, aby mogły ją zbadać i przetestować przez programy pilotażowe.

Ewolucja regulacji
Zachęcanie do zmiany nawyków jest kluczowe dla sukcesu gospodarki obiegu zamkniętego. Oprócz zmian spowodowanych dostępnością danych w ramach modelu gospodarki obiegu zamkniętego, źródłem zmian organizacyjnych są w dalszym ciągu nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatycznym i eliminowania odpadów składowanych na wysypiskach.

Mimo, że Europa jest oskarżana o zbyt powolne rozwiązywanie problemów zmian klimatycznych i  wdrażanie strategii gospodarki obiegu zamkniętego, istnieje poczucie, że reakcja na nie przyspiesza, a organizacje chcą robić więcej. Potwierdzenie tezy, że ochrona konsumentów, planowanie żywotności, trwałość, gospodarka obiegowa i prawo do naprawy to obecnie gorące tematy, co można zaobserwować w niektórych istotnych działaniach legislacyjnych, które są w trakcie opracowywania zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym. W tym roku Komisja Europejska planuje zająć się legislacją dotyczącą trwałości produktów i możliwości ich naprawy, ustanawiając "prawo do naprawy" oraz propozycję dotyczącą weryfikacji oświadczeń o zgodności z przepisami ochrony środowiska. W 2021 roku spodziewane jest wprowadzenie ramowej polityki dotyczącej produktów zrównoważonych.

O firmie Lexmark
Lexmark tworzy innowacyjne rozwiązania i technologie obrazowania, które pomagają klientom na całym świecie drukować, zabezpieczać i zarządzać informacjami z łatwością, wydajnością 

i niezrównaną wartością. Lexmark, logo Lexmark i Unison są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Kontakt dla mediów


Kontakt dla mediów:

Elżbieta Mańkowska-Tropiło
Solski Communications
emankowska@solskipr.pl