3, 2, 1…RODO: Czy jesteśmy na nie gotowi? | Lexmark Polska

3, 2, 1…RODO: Czy jesteśmy na nie gotowi?

25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), a wraz z nim poważne zmiany.

RODO wydane zostało przez Parlament Europejski. Wprowadza ono przede wszystkim wymóg zapewnienia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, co niesie za sobą daleko idące konsekwencje dla każdej organizacji, która gromadzi lub przetwarza dane mieszkańców Unii Europejskiej.

Ponadto rozporządzenie umożliwia organom nadzoru przeprowadzanie kontroli, wydawanie ostrzeżeń oraz nakładanie wysokich grzywien za nieprzestrzeganie przepisów. W ramach przygotowań chcielibyśmy przypomnieć, jak istotną rolę w procesie obiegu dokumentów i informacji odgrywa infrastruktura drukowania. Aby odpowiednio wdrożyć postanowienia RODO w tej kwestii, firmy będą musiały dokonać oceny i wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia dotyczące zarówno drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, jak również skanowanych i drukowanych przy ich użyciu dokumentów. 

Na co należy zwrócić uwagę w środowisku drukowania:

  1. Czy urządzenia i sieci posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed cyberatakami?
  2. Czy dyski twarde urządzeń są szyfrowane?
  3. Czy korzystanie z drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wymaga autoryzacji?
  4. Czy pracownicy zdają sobie sprawę, jakie skutki pociąga za sobą pozostawienie dokumentu w kopiarce lub drukarce?

Z naszych danych wynika, że w wiele organizacji posiada flotę urządzeń wyjściowych. W takim przypadku zarówno ocena, jak i zabezpieczanie infrastruktury drukowania stają się skomplikowanym zadaniem.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę IDC (International Data Corporation) pokazuje, że ponad 30% przedsiębiorstw nie wdrożyło dotychczas polityki bezpieczeństwa w zakresie zarządzania dostępem do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych podłączonych do sieci ani polityki autoryzacji korzystania z nich. Jednocześnie ponad połowa respondentów objętych badaniem wskazuje na wysoki poziom obaw związanych z nieuprawnionym użyciem urządzeń drukujących1.

W takim przypadku pomocne mogą być urządzenia firmy Lexmark, które zostały przygotowane specjalnie według wytycznych RODO i są wyposażone we wszystkie niezbędne zabezpieczenia. Funkcje zabezpieczeń są dostępne w całej linii produktów i obejmują kontrolę dostępu, dzienniki kontroli i wbudowane zabezpieczenia systemu operacyjnego, które od wielu lat są standardem w urządzeniach Lexmark.

Naszym klientom oferujemy również usługi zarządzania drukiem (Managed Print Services, MPS) w formie tradycyjnej i w chmurze. Jakość tych usług oraz zaangażowanie firmy Lexmark w zarządzanie bezpieczeństwem informacji zostały potwierdzone certyfikatem ISO 27001.

25 maja 2018 r. to jedna z najważniejszych dat w procesie wdrażania RODO. Jednocześnie kwestia zapewnienia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych powinna być stałym priorytetem każdej odpowiedzialnej organizacji. Firma Lexmark poczyniła znaczne inwestycje, aby zapewnić swoją gotowość do tego przełomowego wydarzenia - zarówno wewnętrznie, jak i jako zaufany partner naszych klientów.

1 Raport IDC FutureScape: Worldwide Imaging, Printing, and Document Solutions 2018 Predictions (Światowe prognozy na rok 2018: Systemy obrazowania graficznego, druku i dokumentacji) (DOC #US43152617 / 31 października 2017 r.)

Kontakt dla mediów


Kontakt dla mediów:

Elżbieta Mańkowska-Tropiło
Solski Communications
emankowska@solskipr.pl