Lexmark dołącza do grupy “Circular Economy 100” Fundacji Ellen MacArthur | Lexmark Polska

Lexmark dołącza do grupy “Circular Economy 100” Fundacji Ellen MacArthur

WARSZAWA, 12 maja 2015 roku

Lexmark został członkiem grupy “Circular Economy 100” Fundacji Ellen MacArthur, globalnej platformy zrzeszającej innowacyjne przedsiębiorstwa, które przechodzą na model gospodarki obiegowej.

Program “Circular Economy 100” Ellen MacArthur powstał, aby wspierać firmy w czerpaniu korzyści biznesowych wynikających z projektowania produktów nadających się do ponownego wykorzystania, nowych lub ulepszonych modeli odzyskiwania oraz wprowadzenia nowych modeli biznesowych promujących większą obiegowość.

Lexmark dołączył do grona 100 wiodących na rynku firm biorących udział w programie, który powstał w oparciu na zasadzie, że więcej korzyści przynosi wspólna praca, niż działanie w pojedynkę.

Prestiżowe członkostwo w grupie to uznanie dla firmy Lexmark, która nieustannie dokłada wszelkich starań, aby działać zgodnie z zasadami gospodarki obiegowej. Począwszy od 1991, roku Lexmark umożliwia swoim klientom łatwy zwrot zużytych wkładów drukujących dzięki Programowi Zwrotu Zużytych Wkładów Lexmark. Bezpłatna usługa zwrotu dostępna jest w ponad 60 krajach, co stanowi ponad 90% światowego rynku firmy Lexmark.

Dzięki zwrotom zużytych wkładów firma Lexmark mogła w znacznym stopniu zwiększyć wtórne wykorzystanie zużytych wkładów w ramach programu Corporate Cartridge, najbardziej przyjazną środowisku linię Lexmark.

Lexmark dokłada wszelkich starań, aby być firmą społecznie odpowiedzialną, a nasze praktyki opierają się na zasadach gospodarki obiegowej oraz efektywnego gospodarowania zasobami – mówi Sylvie Thomas, Head of Corporate Social Responsibility, Lexmark EMEA. – Współpraca z Fundacją Ellen MacArthur oraz członkostwo w grupie stu organizacji o podobnym toku rozumowania, promujących korzyści gospodarki obiegowej, niewątpliwie pomogą nam utrzymać, a nawet poprawić sposób w jaki wdrażamy praktyki gospodarki obiegowej do naszego biznesu.

Badania przeprowadzone przez Fundację Ellen MacArthur wykazują, że firmom, które przechodzą na gospodarkę obiegową, udało się zaoszczędzić łącznie bilion dolarów rocznie kosztów materiałowych – mówi Jean-Charles Guinot, Business Program Associate Fundacji Ellen MacArthur. – Niezmiernie cieszy nas fakt, że firma Lexmark zgodziła się dołączyć do naszego programu partnerskiego i rozwijać gospodarkę obiegową w swojej działalności biznesowej.

O Fundacji Ellen MacArthur

Fundacja Ellen MacArthur powstała w 2010 roku. Celem Fundacji jest działanie na rzecz zmiany podejścia, przeprojektowania i budowania pozytywnej przyszłości w oparciu o ideę gospodarki obiegowej, wspomagając organizacje w szybszym przejściu na jej model. Więcej informacji pod poniższym linkiem: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/

O firmie Lexmark

Lexmark (NYSE: LXK) dostarcza oprogramowanie, sprzęt oraz usługi, pozwalające przedsiębiorstwom efektywnie gromadzić informacje i łączyć procesy, umożliwiając pracownikom dotarcie do potrzebnych informacji w chwili, gdy są one potrzebne. Otwórz się na nowe możliwości, odwiedź stronę www.lexmark.pl

Lexmark, logo Lexmark oraz hasło „Otwórz się na możliwości” (Open the possibilties) to zastrzeżone znaki towarowe Lexmark International, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.

Kontakt dla mediów


Kontakt dla mediów:

Elżbieta Mańkowska-Tropiło
Solski Communications
emankowska@solskipr.pl