Lexmark zostaje członkiem organizacji European Remanufacturing Council, aby podkreślić swoje zaangażowanie w rozwój gospodarki obiegowej | Lexmark Polska

Lexmark zostaje członkiem organizacji European Remanufacturing Council, aby podkreślić swoje zaangażowanie w rozwój gospodarki obiegowej

Lexmark w dalszym ciągu daje wyraz swojemu zaangażowaniu na rzecz odzysku, regeneracji i recyklingu wkładów do drukarek 

Warszawa, 11 kwietnia 2017
  • Lexmark, światowy lider w obszarze przetwarzania obrazów, ogłosił, że spółka została członkiem organizacji European Remanufacturing Council (CER), po raz kolejny potwierdzając swoje wieloletnie wsparcie gospodarki obiegowej.
  • Organizacja CER została założona po to, aby mogła odgrywać wiodącą rolę w dialogu na temat polityki ponownego wykorzystania materiałów (tzw. polityki regeneracji) i benchmarkingu w Europie oraz na innych kontynentach. Organizacja współpracuje z wiodącymi firmami regenerującymi w Europie w celu zwiększania świadomości decydentów oraz zachęcania do inicjatyw w obszarze zrównoważonego rozwoju i  regeneracji, równocześnie wspierając rozwój firm oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
  • Lexmark aktywnie wspiera działania ponownie wykorzystujące materiały drukujące oraz szeroko rozumiane inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR na całym świecie. W związku z tym decyzja firmy o przystąpieniu do CER podkreśla kierunek, w jakim dąży, koncentrując się na przyjaznych dla środowiska, praktykach biznesowych.
  • Dzięki pionierskiemu programowi odbioru kartridży do drukarek, zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (Lexmark Cartridge Collection Programme – LCCP), firma zrobiła duże postępy w zakresie zmniejszania ilości odpadów i zachęcania użytkowników do ponownego wykorzystywania i recyklingu nabywanych produktów. LCCP to usługa, która oferuje bezpłatny odbiór pustych kartridży, tonerów i wkładów do drukarek w połączeniu z ich recyklingiem i ponownym wykorzystaniem bez względu na to, przez jaką firmę zostały wyprodukowane. W ramach dodatkowej korzyści, klienci i partnerzy mają dostęp do kartridży korporacyjnych firmy Lexmark, najbardziej zrównoważonej linii wkładów z gwarancją ponownego wykorzystania oraz najwyższą zawartością materiałów wtórnych (PCR) na rynku.
  • Lexmark, jako członek fundacji Ellen MacArthur Foundation, niezmiennie dąży do podejmowania świadomych dla środowiska decyzji oraz zachęca swoich klientów do dokonywania wyborów, które mają korzystny wpływ na środowisko naturalne. Członkostwo Lexmark dowodzi ciągłego zaangażowania firmy w budowanie gospodarki obiegowej, opartej na regeneracji. 

"Jako lider gospodarki obiegowej bez trudu podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do CER. Stale poszukujemy nowych dróg w kierunku jeszcze bardziej zrównoważonego rozwoju, równocześnie umożliwiając naszym klientom dokonanie takiego samego wyboru" – powiedziała Sylvie Thomas, odpowiedzialna za CSR w Lexmark w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, oraz dodała "Przez przystąpienie do CER chcemy jeszcze bardziej pogłębić nasze zaangażowanie w tworzenie gospodarki obiegowej, skupiając się na ponownym wykorzystaniu materiałów drukujących. Regeneracja to bardzo istotny element cyklu życia naszych produktów i chcemy, aby ten proces w najwyższym stopniu opierał się na zasadach zrównoważonego rozwoju."

"CER to organizacja o kluczowym znaczeniu dla procesu ponownego wykorzystania materiałów w Europie. Nasz cel jest prosty – pragniemy zwiększyć wśród decydentów świadomość i znajomość branży regeneracji oraz gospodarki obiegowej w Europie. Zadania organizacji wspieranej przez globalne korporacje, takie jak Lexmark, stają się o wiele prostsze." – powiedział David Fitzsimons, założyciel i dyrektor CER. "Lexmark przekuwa słowa w czyny – firma jest znana ze swoich tradycji w obszarze zrównoważonego rozwoju. Program odbioru kartridży i wkładów (LCCP) Lexmark jest tego żywym dowodem. Cieszymy się, że firma zostanie członkiem-założycielem CER. Razem skoncentrujemy nasze wysiłki na wzmocnieniu pozycji sektora regeneracji jako trzonu gospodarki obiegowej."

Informacje o firmie Lexmark
Od 25 lat Lexmark International, Inc. zapewnia klientom w ponad 170 krajach innowacyjne rozwiązania w obszarze druku i przetwarzania obrazów oraz rozwiązań i usług w zakresie procesów biznesowych. Każdy z 13 000 pracowników Lexmark jest w pełni zmotywowany, aby pozyskać klienta „na zawsze“ dzięki dostępowi do wiodącej w branży technologii i obsłudze klienta na poziomie światowym. W 2015 r. firma Lexmark zanotowała przychody na poziomie ponad 3,5 mld USD.

Informacje o CER (Conseil Européen de Remanufacture)
CER pragnie odgrywać wiodącą rolę w dialogu na temat polityki regeneracji w Europie. Organizacja Conseil Européen de Remanufacture (CER) wspomaga europejskie spółki zajmujące się regeneracją w rozwoju i tworzeniu miejsc pracy. CER ma siedzibę w Brukseli i dąży do zwiększenia świadomości i znajomości branży regeneracji wśród decydentów.

Kontakt dla mediów


Kontakt dla mediów:

Elżbieta Mańkowska-Tropiło
Solski Communications
emankowska@solskipr.pl