Program, który działa!

Program zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP) to znacznie więcej niż tylko proekologiczna inicjatywa o dobrych intencjach. To autentyczny program z szeregiem konkretnych działań, które przynoszą solidne, mierzalne rezultaty. A ponieważ jest bezpłatny dla naszych partnerów i klientów, wszyscy mogą działać na rzecz dobrej zmiany.

Oto co udaje nam się osiągnąć dzięki pomocy firm takich jak Twoja…

file
file
file
file

  W samym 2013 r. klienci firmy Lexmark zwrócili prawie 50% z ogółu dostarczonych im nabojów z tonerem.

  Od 1996 r. Lexmark ponownie wykorzystał ponad 19 tysięcy ton odzyskanych nabojów, zamieniając miliony tych podzespołów w certyfikowane, profesjonalnie zregenerowane naboje z tonerem.

  W ubiegłym roku około 32% nabojów do tonerów (w ujęciu wagowym) zwróconych do Lexmarka zostało zregenerowanych. Naszym celem jest osiągnięcie wskaźnika 50% do końca 2018 r.

  Dzięki programowi LCCP nasze naboje zawierają nawet 28% tworzyw sztucznych pochodzących z odzysku (PCR).

  Obecnie program LCCP jest dostępny w ponad 60 krajach, które reprezentują 90% rynku sprzedaży naszych produktów na świecie.

file

Nie pomijamy żadnego naboju

Jeśli zwrócony nabój atramentowy nie nadaje się do regeneracji, zostanie rozmontowany w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie odzyskanych materiałów w innych produktach. W efekcie jesteśmy w stanie poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać faktycznie 100% odzyskanego plastiku.

file