Säkerhet när den är som bäst

Lexmarks teknik bygger på vår expertis inom dokument- och enhetssäkerhet. Vårt systematiska förhållningssätt till säkerhet ger våra kunder en viktig fördel: Vetskapen om att deras enheter och data skyddas varje steg längs vägen – effektivt och kostnadseffektivt.

n6 grey6 triangle

  produktdesign

Genomtänkt programvara och maskinvara för heltäckande säkerhet

Lexmarks maskinvara och inbyggda programvara utgör endast en del av organisationens utskriftssystem. För optimalt skydd måste de program som används med skrivare och multifunktionsskrivare uppfylla branschens högsta standardkrav. Och utvecklarna som skapar programvaran bör vara experter som kan svara omedelbart på säkerhetsrelaterade problem.

Lexmarks Secure Software Development Lifecycle (SSDL) är en serie processer som har utformats för att omfatta alla säkerhetsaspekter inom programvaruutveckling – från planering till utformning och implementering, samt kvalitetssäkring, leverans och underhåll.

SSDL erbjuder oöverträffat skydd som uppfyller din organisations unika säkerhetskrav.

Secure training icon

Utbildning

Alla Lexmark-utvecklare går en omfattande säkerhetsutbildning för att utveckla programvara på säkrast möjliga sätt.

Secure requirements icon

Krav

En kontinuerlig dialog mellan säkerhetsexperter och kunder underlättar tillämpningen av Lexmarks funktioner utifrån kundernas krav.

Secure design icon

Design

Med hjälp av säkra utvecklingsrutiner kan Lexmarks tekniker skapa detaljerade specifikationer, och hotmodellering underlättar även vid analyser och begränsar varje enskild produkts sårbarhet.

Secure implementation icon

implementering

Implementeringsprocessen drar fördel av säkerhetsrelaterade konfigurationer och analysverktyg från skapandeprocessen.

Secure verification icon

Verifiering

Innan kod levereras utför Lexmark omfattande tester för att kontrollera koden och identifiera eventuella sårbarheter.

Secure release icon

Leverans

För ökad säkerhet och kontroll har endast ett begränsat antal utvecklare behörighet att leverera kod – på så sätt undviks risken för skadlig programvara.

Secure response icon

Åtgärder

Om ett säkerhetsproblem upptäcks bedömer Lexmark omedelbart sårbarheten och varnar kunderna. Vi löser problemet snabbt och ger anvisningar om eventuella åtgärder.

Kort sagt kan ingen matcha Lexmarks engagemang för att utveckla branschens tryggaste utskriftsprogram, som är utformade att förbättra säkerheten i hela nätverket.


​  integritet i hela leveranskedjan

Säkerhet som du kan lita på i hela leveranskedjan

Lexmark tar sitt ansvar inom alla verksamhetsområden, även för vår globala leveranskedja. Vi arbetar för att säkerställa att våra medarbetare, tillverkare och leverantörer uppfyller de högsta standarderna inom efterlevnad, säkerhet och socialt ansvar i varje steg av leveranskedjan.

lexmark-supply-chain

Lexmarks medarbetare och leverantörspartner följer alla lagar och bestämmelser som gäller de produkter som tillverkas och distribueras av Lexmark. Det innebär bland annat medlemskap och aktivt deltagande i Responsible Business Alliance (RBA), vilket stärker vårt arbete för mänskliga rättigheter, arbetsstandarder och andra sociala ansvarsområden för att säkerställa en välfungerande leveranskedja. Våra leverantörer är skyldiga att låta Lexmark granska hur de tillämpar socialt ansvar samt miljöansvar i de fysiska lokaler där produkterna som Lexmark använder tillverkas.

Lexmark hanterar noggrant alla faser av leveranskedjan:

 • Leverantörers verksamhet: Utöver fullständig juridisk efterlevnad förväntas leverantörerna även att anta RBA:s uppförandekod och informera om varifrån materialet som används i tillverkningsprocesserna kommer.
 • Leverantörsgranskningar: Lexmark granskar kontinuerligt alla sina leverantörer och utgår alltid från en hög säkerhetsstandard.
 • Produktionsgranskning: Vi granskar elektroniska komponenter varje månad för att säkerställa säkerhet vid såväl konstruktion som implementering.
 • Uppförandekod: I Lexmarks uppförandekod för leverantörer definieras våra partners åtagande av Lexmarks sociala och miljömässiga policyer, beroende på den specifika verksamheten.
 • Utbildning av medarbetare: Lexmarks medarbetare har åtagit sig att arbeta i enlighet med våra mål och riktlinjer inom miljö, socialt ansvar och styrning.

Våra kunder litar på att Lexmark kan säkerställa integritet, säkerhet och insyn i hela leveranskedjan för högsta möjliga prestanda och skydd. Lexmark är faktiskt den första tillverkaren av utskriftsprodukter som har fått en ISO 20243-certifiering för integritet i leveranskedjan.


​  säkerhetsfunktioner 

Inbyggd säkerhet i alla enheter och lösningar

På Lexmark är säkerheten prio ett. Faktum är att just säkerhet är en central del i alla våra produkter, verktyg och tjänster. Med våra avancerade säkerhetsfunktioner kan du minimera både hot och sårbarheter.

Lexmarks omfattande säkerhetslösningar täcker alla typer av funktioner och skyddar hela utskriftsmiljön.

Lexmark uppfyller de striktaste bransch- och myndighetsstandarderna för säkerhet, inklusive Common Criteria och FIPS (Federal Information Processing Standard). Vårt säkerhetssystem är utformat för att lösa varje branschs komplexa utmaningar inom dataskydd.

Secure devices icon

Enheter

Branschledande funktioner som hårddiskkryptering, teknik för säker start, kontinuerlig verifiering samt signerad och krypterad inbyggd programvara ingår i alla Lexmark-enheter.

Secure data icon

Data

Skydda viktiga data med säkerhetsfunktioner med autentisering och behörighetskontroll, användar-/gruppsäkerhet, åtkomstkontroller, säkerhetsmallar, inloggningsbegränsningar och låsfunktioner i funktionspanelen.

Secure network icon

Nätverk

Krypterings- och säkerhetsfunktioner som TCP-anslutningsfiltrering, portfiltrering, TLS 1.2, SMBv3, separering av fax och nätverk samt säker autentisering skyddar ditt nätverk inom hela organisationen.

SecurityIcons

Användare

Funktioner för säker åtkomst i Lexmarks produkter säkerställer att endast autentiserade och behöriga användare kan arbeta med känslig, värdefull och skyddad information.

Secure tools icon

Verktyg

Säkerhetsverktyg som Markvision Enterprise och Lexmark Cloud Fleet Management gör det möjligt att konfigurera både enheter och säkerhetsfunktioner samt utföra omfattande kontroller.

Secure services icon

Tjänster

I Lexmarks utskrifts-, utvärderings- och konsulttjänster används analyser för att garantera säkerheten och ge organisationer större insyn och kontroll över alla olika stadier.


​  branschcertifieringar

Verifierad företagssäkerhet

Lexmark utformar maskinvara och lösningar i enlighet med branschens striktaste specifikationer för att skydda känslig information i alla delar av nätverket. Vår enheter är verifierade enligt standarden 2600-2008 IEEE Standard for Information Technology: Hardcopy Device and System Security och Lexmark är även den första tillverkaren av utskriftsprodukter som har fått en ISO 20243-certifiering för integritet i leveranskedjan.

Lexmarks certifieringar från tredje part

​ Maskinvara

​ Information

​ Standarder

​ Leveranskedja

​ Kryptering

​ Cybersäkerhet

Lexmarks utmärkelser

 • 2020 Marketscape – säkerhetslösningar och tjänster
 • 2019 Marketscape – CPIaaS
 • Keypoint Intelligence – BLI Pick

Läs mer om våra utmärkelser och certifieringar från tredje part, som garanterar att även den allra viktigaste informationen är skyddad.


​  sårbarhetshantering

Uppdaterad och skyddad

Lexmarks skrivare och programvara minimerar den säkerhetsrelaterade sårbarheten. Våra säkerhetsexperter övervakar flera kanaler samtidigt för att identifiera potentiella säkerhetsproblem, och vid behov kan problem snabbt åtgärdas för att begränsa hotet.

 • Design: Lexmarks Secure Software Development Lifecycle (SSDL) säkerställer programsäkerhet vid såväl planering och implementering som kvalitetssäkring, leverans och underhåll.
 • Utvärdering: Våra säkerhetsexperter analyserar olika sårbarheter för att fastställa eventuella risker och möjligheter med Lexmarks implementering.
 • Åtgärder: Om ett säkerhetsproblem upptäcks initieras en process där sårbarheten loggas, spåras och korrigeras och en lösning testas. Organisationen får en uppdaterad kod och Lexmark kan utfärda en säkerhetsrekommendation vid behov.

För Lexmark är det mycket viktigt att begränsa exponeringen för sårbarheter så att användarna kan fokusera på det som är viktigast: sina kunder och att utveckla verksamheten. Läs mer om vår sårbarhets- och rekommendationsprocess som skyddar dina allra viktigaste tillgångar.


​  sekretessprogram

Skydda organisationens värdefulla information

Lexmarks sekretessprogram – Privacy at Lexmark (P@L) – är en omfattande verksamhet med över 80 medarbetare på olika nivåer inom företaget. Programmet leds av ett dataskyddsombud på Lexmarks huvudkontor i Lexington i Kentucky, USA, och målet är att skapa och underhålla konsekventa processer som respekterar och skyddar kundernas och deras användares dataintegritet samt följa internationella integritetsbestämmelser.

Programmet belönades nyligen i CSO50 Awards, där organisationer med oöverträffat affärsvärde, ledarskap och säkerhetsinitiativ uppmärksammas.

Läs mer om Lexmarks säkerhets- och integritetspolicyer.


​ Säkerhet i praktiken

Branschledande skydd för din utskriftsmiljö

Om du letar efter nya säkerhetslösningar men även vill förbättra dina utskriftsprestanda kan det vara en bra idé att samarbeta med en expert. Lexmark erbjuder en komplett lösning som skyddar dina data från alla tänkbara säkerhetsrisker och -hot.