Zabezpečení | Lexmark Česko

Kompletní zabezpečení od společnosti Lexmark

Nezabezpečený tisk rovná se nezabezpečené IT. Komplexní přístup společnosti Lexmark k zabezpečení produktů řeší kompletní spektrum hrozeb v dnešním komplexním podnikovém informačním prostředí.

Jestliže vaše tisková infrastruktura sklouzla v seznamu úkolů podnikového zabezpečení na samý konec, můžete se dostat do problémů. Možná máte naléhavější problémy zabezpečení a rovnováha mezi zabezpečením a produktivitou v oblasti tisku může být na okraji. Ale zpoždění může znamenat katastrofu. Každý den práce se zastaralým arzenálem výstupních zařízení od různých dodavatelů zvyšuje pravděpodobnost nehody.

Výzkum společnosti Quocirca odhalil, že v podnicích má zabezpečení tisku nízkou prioritu navzdory tomu, že jich přes 60 % připouští, že mají zkušenosti s úniky dat souvisejícími s tiskem.

Společnost Lexmark vám pomůže. Základem naší práce je vybudování zabezpečeného mostu mezi informacemi v digitální a tištěné podobě. Vlastníme zásadní technologii přemosťující služby, řešení, hardware a firmware – která vytváří bezproblémová připojení a snižuje riziko bezpečnostních mezer mezi dokumentem, zařízením, v síti a ve všech místech mezi nimi.

file

Příběh úspěšné implementace

Americké velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín TRADOC (Army Training and Doctrine Command) hledalo cesty ke zvýšení efektivity, snížení nákladů, zlepšení zabezpečení a shody dokumentů s předpisy a vylepšení možností uživatelů. 

ÎPoučte se z jeho zkušeností.

Stavební bloky zabezpečeného přístupu

Vyžaduje vaše organizace při přístupu k síťovému tiskovému zařízení přihlášení? V řadě případů tomu tak překvapivě není. Funkce zabezpečeného přístupu v produktech Lexmark zajišťují, že s citlivými, cennými a chráněnými informacemi mohou pracovat pouze ověření a autorizovaní uživatelé. Identita uživatelů se snadno konfiguruje prostřednictvím integrace služby active directory, přihlašování pomocí sítě nebo průkazu, či dokonce ověřování pomocí dvou faktorů. Využití výhody takových integrovaných technologií zjednodušuje jak nasazení, tak vynucení předdefinovaných prvků řízení uživatelského přístupu.

security-video-thumbnail
Společnost Lexmark učinila ze zabezpečení integrální součást všech svých produktů, aby pomohla vytvořit nejen bezpečnější, ale také produktivnější prostředí pro vaši firmu.

Učiňte ze své skupiny tiskáren zónu zabezpečenou proti hackerům.

Správně nakonfigurované funkce podporující zabezpečení sítě dokážou chránit zařízení Lexmark před neoprávněným přístupem. Od vypnutí nepotřebných funkcí po uzamknutí rozhraní zařízení a zabezpečení dat, která obsahují, zahrnují zařízení Lexmark řadu integrovaných funkcí, které pomáhají chránit zařízení proti útokům. Jedná se o efektivní způsob jak zajistit síťová rozhraní před nevítanými uživateli.

Zabezpečená vzdálená správa poskytuje celou řadu nástrojů a možností zařízení pro efektivní správu skupiny síťových laserových tiskáren a multifunkčních produktů. Můžete omezit správu zařízení na autorizované osoby a zabezpečit nastavení zařízení prostřednictvím kombinace přísně kontrolovaného přístupu k zařízením, protokolování auditu, digitálně podepsaných upgradů firmwaru, správy certifikátů, HTTPS, SNMPv3 a zabezpečeného obnovení hesel.

Pečlivě vytvořené zabezpečení pevného disku chrání tiskárny a multifunkční produkty Lexmark, které obsahují interní pevné disky, a chrání tajemství vaší organizace. Tento ochranný štít jednak zvyšuje zabezpečení dat uložených na pevném disku, a také pomáhá zabránit nevítaným uživatelům v získání přístupu k důvěrným informacím.

Příběh úspěšné implementace

file

Příběh úspěšné implementace

Ačkoli pro tisíce zaměstnanců společnosti Lexmark to není žádné překvapení, mimořádný přístup společnosti Lexmark předčil očekávání společnosti Cummins. „Myslím, že to souvisí s heslem „transparentnost budí důvěru“,“ říká Dean Smith, chief technology officer ve společnosti Cummins International. „Společnost Lexmark k nám byla velmi transparentní a skutečně se zaměřila na naše obchodní potřeby, i když se v průběhu doby měnily.“  

Největší světový výrobce vznětových motorů si nemůže nikdy dovolit, aby se zastavily jeho globální provozy. Díky úzké spolupráci se společností Lexmark je výstupní infrastruktura společnost Cummins štíhlá a běží na plný počet válců.

Poučte se z jeho zkušeností.

Nešetřete na zabezpečení dokumentů

Ačkoli mnohé organizace podnikly kroky k zabezpečení tiskových zařízení a provozu v síti, samotné dokumenty často kontrolovány nejsou.  Informace tištěné prostřednictvím tiskového zařízení mohou tvořit největší oblast ohrožení zabezpečení, zejména proto, že toto ohrožení pochází přímo z vnitřku organizace – nikoli z vnějšku.

Naše řešení zabezpečení, která je možné nainstalovat, využívají výhod platformy chytrých multifunkčních tiskáren Lexmark ke zvýšení zabezpečení zařízení a tiskového prostředí. A dále řešení jako Správa tisku LexmarkDůvěrný tisk pomáhají chránit vytvářené dokumenty. 

Společnost Lexmark byla označena za vedoucí firmu v oblasti zabezpečení tištěných dokumentů

file

Zabezpečení zařízení Lexmark je nepřekonatelné... Snadno se umístila v nejlepší skupině mezi 13 OEM výrobci zahrnutými v naší studii, takže zákazníci společnost Lexmark mohou být ohledně zabezpečení jejich tiskových zařízení naprosto klidní.

Jamie Bsales Director of Software Analysis Keypoint Intelligence - BLI
* Pouze údaje ze Severní Ameriky
gdpr-thumb
Zařízení Lexmark jsou připravená na GDPR a poskytují několik integrovaných funkcí zabezpečení, takže umožňují zákazníkům, aby splnili několik aspektů požadavků GDPR. Funkce zabezpečení jsou k dispozici pro celou produktovou řadu a zahrnují řízení přístupu, protokoly auditu a integrované ochrany OS. Funkce, které konkurence teprve nyní začleňuje do svých zařízení, jsou u společnosti Lexmark standardem již mnoho let.

ANALYST RECOGNITION

file

IDC MarketScape označil společnost Lexmark za vedoucí firmu v oblasti řešení zabezpečení a tiskových služeb

Instruktážní průvodce:

Zacelení skrytých bezpečnostních mezer v tiskových prostředích.

Další informace


Zařízení certifikovaná dle společných kritérií

Certifikace poskytuje ujištění, že proces specifikace, implementace a vyhodnocení produktu počítačového zabezpečení byl proveden přísným a standardním způsobem. 

Zobrazit podrobnosti


BROŽURA
Podívejte se, jak tiskárny a multifunkční tiskárny Lexmark připravené pro řešení chrání podnikové dokumenty a data v průběhu pracovního postupu.

Referenční příručka zabezpečení
REFERENČNÍ PŘÍRUČKA
Podívejte se na další podrobnosti o tom, jak jsme vyvinuli tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení vašich potřeb z hlediska zabezpečení.

Funkce zabezpečení multifunkčních produktů a jednoúčelových tiskáren Lexmark
DOKUMENT WHITE PAPER
V tomto dokumentu jsou popsány funkce a možnosti zabezpečení, které umožňují zařízení Lexmark bezpečně nasadit, spravovat a používat ve vaší síti.

Buďte první, kdo to ví

Seznamte se s bezpečnostními poradci pro produkty Lexmark.