Lexmark Cartridge Collection Program

Program pro sběr kazet společnosti Lexmark

Snadný způsob vrácení tonerových kazet k opětovnému použití a recyklaci.

Jestliže prázdný spotřební materiál vracíte prostřednictvím programu LCCP, pomáháte snižovat dopad na životní prostředí a podporujete udržitelnost. Každý rok jsou zodpovědně znovu použity a zrecyklovány miliony kilogramů materiálů a začíná to u vás. 

Recyklační program LCCP kombinuje vysoce výkonnou logistiku a servis s inovativními nástroji, které vám nabízejí možnost odběru, recyklace a opětovného použití, jež je moderní a efektivní a kterou lze přizpůsobit objemu vaší spotřeby. Společnost Lexmark hradí náklady na přepravu použitých kazet a navíc nabízí praktický online přístup s interaktivními nástroji, kde si můžete naplánovat vyzvednutí, sledovat vrácení, objednat recyklační kontejnery a podobně.

Logo programu pro sběr kazet společnosti Lexmark

Green Triangle

Možnosti opětovného použití a recyklace:

Pro jednotlivce, kteří spotřebují pouze několik kazet Lexmark za rok.

Pro firmy a jiné subjekty , které spotřebují více než 40 kazet Lexmark ročně.

Poznámka: Do tohoto recyklačního programu lze zahrnout pouze originální spotřební materiál společnosti Lexmark.  Společnost Lexmark si vyhrazuje právo vrátit odesílateli nepatřičný materiál na náklady odesílatele a získat od odesílatele úhradu veškerých souvisejících nákladů.

Proč se zapojit?

  • Je to zodpovědné.
  • Je to udržitelné.
  • Je to snadné a praktické.
  • Je to zdarma.

100%

shromážděných kazet se znovu použije nebo recykluje

0%

Politika 0 % odpadů končících na skládkách

Klasifikace odpadu  – kazety

 Provedli jsme  charakterizaci  prázdných tonerových kazet značky Lexmark na základě posouzení jejich nebezpečných vlastností.  Dle platných směrnic EU a jejich dodatků není toner obsažený v tiskových kazetách Lexmark klasifikován jako nebezpečný.

Společnost Lexmark klasifikuje své tonerové kazety jako odpad typu 16 02, tj. odpad z elektrických a elektronických zařízení. Kazeta je součástí tiskárny a bez tiskárny nefunguje. Dále lze odpadní tonerové kazety považovat za odpadní elektrické a elektronické zařízení (OEEZ), protože k 15. srpnu 2018 nabyla účinnosti „otevřená oblast působnosti“ směrnice o OEEZ č. 2012/19/EU.

V důsledku toho a s odkazem na příslušnou nomenklaturu klasifikuje společnost Lexmark své tonerové kazety kódem odpadu 16 02 16 („Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15“), a to pro účely přeshraniční přepravy odpadů a činností v oblasti nakládání s odpady v rámci Evropské unie.