Pokročilým funkcím

Snadná a bezpečná správa zařízení


black triangle

Konfigurace konzistentního zabezpečení všech zařízení

Proces správy zařízení musí být také zabezpečený tak, aby síťový provoz související se vzdálenou správou nemohl být sledovaný, ukradený nebo zneužitý.

Společnost Lexmark rozumí komplikované realitě bezpečnostních hrozeb a reaguje na ni komplexním, systematickým přístupem, který řeší zařízení, skupiny zařízení a celou infrastrukturu sítě. 

Naše znalosti v oblasti síťových prostředí a příslušných bezpečnostních hrozeb, zejména týkajících se tisku, nám dávají potřebné know-how k vytváření jedinečných řešení, která zabezpečují vaše data všemi myslitelnými způsoby. Tuto schopnost jsme prokázali usilovnou prací a překonáváním bezpečnostních výzev v těch nejpřísněji regulovaných organizacích a odvětvích na světě.

Naše odborné znalosti proto přináší konkrétní řešení, ať už spravujete vlastní tiskovou infrastrukturu, nebo spoléháte na spravované tiskové služby Lexmark.

enterprise-security

Zabezpečená vzdálená správa skupiny síťových tiskových a zobrazovacích zařízení


Přístup k zařízení a nastavení

Chytré tiskárny a multifunkční produkty (tiskárny) Lexmark jsou chytré díky možnosti spouštět a konfigurovat aplikace, které automatizují ruční úkoly, zlepšují zabezpečení a jednoduše provádí uživatele firemními procesy. Jako jakékoli programovatelné zařízení s možnostmi komplexní konfigurace by však měly být důkladně chráněny stejně jako každý počítač nebo server v síti.

Zařízení Lexmark zahrnují řadu prvků řízení přístupu k funkcím, ověřovacích a autorizačních mechanismů a také volitelné heslo pro zálohování, které brání neoprávněným uživatelům měnit nastavení zařízení včetně nastavení zabezpečení.

Protokolování auditu

Když vyberete Protokol auditu zabezpečení v nabídce Zabezpečení, zařízení Lexmark mohou sledovat události související se zabezpečením a změny v nastavení zařízení.

Funkce sledování událostí aktivně sleduje a identifikuje potenciální hrozby a lze ji integrovat s vaším systémem pro detekci průniku, takže sledování probíhá v reálném čase.

Šifrovaný a digitálně podepsaný firmware

Zařízení Lexmark před přijetím nebo spuštěním firmwaru kontrolují ve všech stažených balíčcích firmwaru řadu požadovaných atributů. 

Firmware, který není správně zabalen a podepsán společností Lexmark, je odmítnut.

Technologie zabezpečeného spouštění

Ověřuje, že firmware nainstalovaný do tiskárny je originální firmware Lexmark.

Při zjištění neoriginálního firmwaru budou uživatelé na tuto skutečnost upozorněni.

Průběžné ověřování

Proces důvěryhodného řetězce byl vyvinut společností Lexmark za účelem kontroly a ověřování integrity operačního systému zařízení při spouštění, běžném provozu a spouštění interních aplikací.

To zajišťuje, aby během provozu nedošlo k nedovolené manipulaci s firmwarem.

Správa certifikátů

Tiskárny a multifunkční tiskárny používají certifikáty pro ověření protokolů HTTPS, SSL, IPsec a 802.1x.

Funkce správy certifikátů umožňuje integrovat zařízení do prostředí PKI tím, že povoluje podepisování certifikátů a také umožňuje, aby zařízení důvěřovala certifikačním autoritám v prostředí PKI.

Šifrování pevného disku

Pevné disky v tiskárnách a multifunkčních tiskárnách lze nakonfigurovat tak, aby používaly šifrování. K šifrování všech dat na pevném disku se používá klíč AES (až 256 bitů), interně generovaný tiskárnou nebo multifunkční tiskárnou. Klíč je nesouvisle uložen v zařízení, takže obsah pevného disku je přístupný pouze v původní tiskárně nebo multifunkční tiskárně.

Data na odcizeném pevném disku by nebyla přístupná ani tehdy, kdyby byl pevný disk instalován do identického modelu tiskárny nebo multifunkční tiskárny.

Výmaz po vyřazení

Zjednodušuje proces mazání dat na disku zařízení i v trvalé paměti při vyřazování zařízení z provozu nebo jeho odebrání ze zabezpečeného pracoviště.

Autorizovaní uživatelé mohou vše provést v jednom kroku pomocí příkazu „vyřazení z provozu“, který je dostupný z nabídky konfigurace zařízení nebo z webové stránky zařízení.

VIDEO

Markvision Enterprise – Přehled

[MP4 00:45]

Rozšířená sada snadno použitelných nástrojů, která urychluje návratnost investic a současně snižuje vytížení pracovníků IT

Související řešení Lexmark

Cloudové služby Lexmark

Redukce infrastruktury, zjednodušení správy zařízení, zvýšení produktivity a flexibilita.

Monitor zabezpečených dokumentů Lexmark

Monitor zabezpečených dokumentů Lexmark diskrétně monitoruje tištěná, kopírovaná, skenovaná nebo faxovaná data.

Spravované tiskové služby

Přeměňte svou tiskovou infrastrukturu na platformu pro poskytování přesných informací

Související odkazy