Dette websted bruger cookies til forskellige formål, herunder forbedring af din oplevelse, analyser og annoncer. Ved at fortsætte med at bruge dette websted eller ved at klikke på "Acceptér og luk" accepterer du vores brug af cookies. Du kan finde flere oplysninger på siden Cookies.

Persondatapolitik

Lexmark Danmark, filial af Lexmark Nordic L.L.C., lægger stor vægt på at beskytte brugernes personoplysninger. Det er af stor betydning for os, at de personoplysninger, vi modtager fra en bruger, ydes passende beskyttelse. I denne persondatapolitik vil vi redegøre for vores behandling af personoplysninger og for brugerens indflydelse på, hvorledes personoplysninger indsamles og anvendes.

Personoplysninger, der indsamles via vores websteder og tjenester, kan blive lagret og bearbejdet i USA og Frankrig. I henhold til gældende lovgivning kan vi også lagre og bearbejde sådanne oplysninger i andre lande, hvor vi, vores associerede selskaber, datterselskaber eller repræsentanter opererer. Når man anvender et af vores websteder eller en af vores tjenester, giver man sit samtykke til sådanne overførsler af oplysninger til andre lande end det land, hvor man er bosiddende.  Med hensyn til overførsel af personoplysninger til USA har vi implementeret passende koncerninterne databehandleraftaler baseret på EU Kommissionens Standardkontraktbestemmelser (Kommissionens beslutning 2010/87 af 5. februar 2010 til brug for overførsel af personoplysninger til tredjelande under databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF).

Websteder omfattet af denne persondatapolitik

Denne persondatepolitik gælder i alle lande i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA"), herunder især for Lexmark.com’s websteder i EMEA-landene.

Meddelelser om persondatapolitik på vores websteder, der henvender sit til personer bosiddende i andre lande, kan adskille sig fra denne persondatapolitik på grund af lokal lovgivning og lokale forhold.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Denne persondatapolitik gælder for alle personoplysninger, som indsamles af os (eller på vores vegne af en af os på forsvarlig vis udvalgt af tredjemand). "Personoplysninger" omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det er ikke nødvendigt at afgive personoplysninger for blot at besøge vores websted.

Vi indsamler personoplysninger i følgende tilfælde:

 • ved indkøb af produkter eller tjenester,
 • ved online-registrering af produkter,
 • ved anmodning om produktsupport,
 • ved download af software,
 • ved oprettelse af brugerkonto (login, brugernavn og password),
 • ved anmodning om information eller materialer (f.eks. rapporter eller nyhedsbreve),
 • ved deltagelse i undersøgelse og evalueringer,
 • ved deltagelse i salgsfremstød, konkurrencer og lignende,
 • i forbindelse med jobansøgninger eller fremsendelse af CV,
 • ved indsendelse af spørgsmål eller kommentarer til os.

De indsamlede personoplysninger kan omfatte følgende:

 • fornavn og efternavn,
 • stilling og firmanavn,
 • hjemadresse, fakturaadresse eller anden fysisk adresse (herunder gadenavn, bynavn, postnr., osv.),
 • e-mailadresse,
 • telefonnr.,
 • (ved elektronisk jobansøgning) oplysninger om uddannelse, erhvervserfaring og jobønsker,
 • andre former for kontaktoplysninger givet til Lexmark,
 • andre oplysninger som indsamles online i forbindelse med brugerkonto, f.eks. brugernavn og password,
 • andre oplysninger givet til os i forbindelse med indkøb på vores webshop eller i forbindelse med anden form for kommunikation med os.

De indsamlede oplysninger kan også omfatte den IP-adresse som du benytter til at få adgang til internettet. En IP-adresse består af et unikt nummer tildelt den enkelte computer, som computere bruger til at identificere sig og kommunikere med hinanden på internettet.

Hvordan anvender vi personoplysninger?

Vi benytter de indsamlede personoplysninger til at drive vores websteder, opfylde forespørgsler på oplysninger, gennemføre produktregistreringer, behandle jobansøgninger, fremsende informationsmateriale, formidle deltagelse i konkurrencer og undersøgelser, yde service og support samt gennemføre transaktioner, som brugerne anmoder om. Formålet hermed er blandt andet at forbedre vores kundeservice samt at gøre webstederne mere brugervenlige, så det ikke er nødvendigt for vores brugere hver eneste gang at indtaste de samme oplysninger. Endvidere bruger vi oplysningerne til forsknings- og analyseformål som et led i bestræbelserne på at forbedre vores produkter, service og løsninger, og desuden kan vi bruge oplysningerne til at målrette indhold og annoncering til brugernes behov og interesser i henhold til gældende lovgivning.

Vi anvender også personoplysninger til at kommunikere med brugerne. I nogle tilfælde fremsender vi obligatoriske servicemeddelelser såsom velkomstbreve, betalingspåmindelser, information om tekniske og servicemæssige forhold samt supportmeddelelser. Nogle af vores tjenester udsender regelmæssige medlemsbreve som en del af vores service. Vi kan også kontakte en bruger for at informere om produkter eller serviceydelser, der ydes af os og vores tilknyttede selskaber.

Hvis brugeren har givet os tilladelse til at fremsende markedsføringsmateriale, kan vi anvende (men ikke videregive) personoplysninger i forbindelse med markedsføring af andre produkter, serviceydelser og særtilbud, som kunne interessere brugeren, fra os og/eller vores tilknyttede selskaber.

Denne tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes med rimeligt varsel i henhold til de gældende aftale- eller lovgivningsmæssige bestemmelser. Hvis en bruger ønsker at tilbagekalde denne tilladelse, bedes denne kontakte os på denne e-mailadresse: privacy.dk@lexmark.com. Vi vil derefter informere om konsekvenserne af en sådan tilbagekaldelse.

Personoplysninger indsamlet online kan kombineres med andre oplysninger, der afgives til os på anden vis, f.eks. i forbindelse med produktregistrering, service eller vores "Connect"- og "Rewards"-programmer eller på handelsmesser.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, som ofte indeholder et unikt identifikationskort, der sendes fra et websted til en browser på en computer eller en mobiltelefon, hvor den gemmes. Alle websteder kan sende egne cookies din computers browser, såfremt dine browserindstillinger tillader dette. For at beskytte brugerens personoplysninger kan et websted dog udelukkende få adgang til de cookies, som webstedet selv har sendt til computeren og ikke til cookies, der er sendt til computeren fra andre websteder. Cookies lagrer oplysninger om brugerens online adfærd og gør det muligt for os at tilpasse webstedet derefter.

Vores websted anvender cookies.  Såfremt du deaktiverer cookies i browserindstillingerne, vil det ikke være muligt at foretage visse handlinger på vores websteder. Vi kan anvende flere tredjeparter til at overvåge vores websted, herunder besøg, statistik, annoncering samt andre aktiviteter. I den udstrækning vi har givet tilladelse hertil, kan sådanne tredjeparter anvende cookies, weblog, web beacons samt andre former for overvågningsteknologier til at evaluere brugen af vores websteder.

Vi anvender ligeledes web beacons i HTML-formateringen af e-mails med nyhedsbreve, så vi kan danne os et overblik over, hvor mange nyhedsbreve der åbnes (eller særlige artikler, links, osv.).

De nyeste webbrowsere muliggør en høj grad af brugerkontrol, når det gælder placering og varighed af første- og tredjepartscookies. Søg efter "cookies" i din webbrowsers hjælpemenu for at finde flere oplysninger om de mulige indstillingsfunktioner.

Hvordan deler vi personoplysninger?

Vi hemmeligholder personoplysninger. Vi sælger og udlejer ikke personoplysninger til andre. Medmindre vi har indhentet brugerens samtykke hertil, deler vi ikke dennes personoplysninger udover som oplyst ovenfor i forbindelse med afgivelse af de pågældende oplysninger. Vi benytter serviceudbydere og leverandører ("repræsentanter") til at udføre visse opgaver på vores vegne. Sådanne repræsentanter kan f.eks. levere produktservice og -support til brugerne, vedligeholde informationssystemer og bistå os med markedsføringsmæssige tiltag, og de modtager udelukkende de personoplysninger, der er nødvendige for udførelse af den pågældende opgave. Repræsentanterne pålægges tavshedspligt med hensyn til oplysninger modtaget fra os, og de påtager sig ikke at anvende disse til andre formål.

Visse af vores produkter kan co-brandes og udbydes i samarbejde med selskaber, der ikke er forbundet med os. I sådanne tilfælde kan det forekomme at både vi og det andet selskab modtager data oplyst af brugeren i forbindelse med registrering af de pågældende produkter.

I nedenstående tilfælde kan det forekomme, at vi søger adgang til/videregiver personoplysninger: (a) hvis vi er forpligtet hertil i henhold til lovkrav eller retsordrer, eller lignende, (b) hvis vi modtager anmodning herom fra politi eller statslige myndigheder, (c) hvis det er påkrævet for at beskytte og forsvare vores rettigheder eller ejendom (herunder håndhævelse af aftaler), eller (d) hvis det under særlige omstændigheder bliver nødvendigt at beskytte den personlige sikkerhed for vores ansatte eller andre.

Såfremt vi eller vores tilknyttede selskaber indgår fusion med eller opkøbes af en anden virksomhed eller ved overdragelse af aktiver, bestræber vi os på at sikre passende beskyttelse af persondata i denne forbindelse.

Brugerens valg

Brugeren vælger selv, om denne vil videregive personoplysninger til os. Når en bruger giver os personoplysninger, informerer vi i hvert enkelt tilfælde om formålet hermed, og brugeren kan på grundlag heraf træffe sit valg. Skulle brugeren vælge ikke at afgive de personoplysninger, der anmodes om online, vil denne alligevel kunne besøge de fleste af vores websider, men denne vil ikke kunne benytte visse funktioner, tilbud og tjenester, der forudsætter, at vi har bestemte brugeroplysninger. Hvis brugeren vælger at etablere et kundeforhold med os eller vores tilknyttede selskaber, f.eks. ved at indgå aftale eller indlede andet samarbejde, vil vi naturligvis fortsat tage kontakt til brugere i forbindelse med sådanne kundeforhold.

Brugeren bestemmer selv, om dennes personoplysninger (a) må videregives til en tredjepart, der ikke er serviceudbyder eller leverandør, eller (b) må anvendes til formål udover de oprindeligt tiltænkte og allerede godkendte formål. I denne forbindelse informerer vi brugeren i rimelig udstrækning, så denne kan træffe sit valg enten på den webside, hvor der afgives personoplysninger eller andre steder.

Disse valg gælder ikke for meddelelser fra Lexmark, der primært vedrører ordrebehandling, aftaler, support, produktsikkerhed og sikkerhedsadvarsler, software-opdatering eller andre administrative meddelelser.

Hvordan sikres det, at brugeroplysningerne altid er korrekte?

Vi bestræber os på at registrere korrekte personoplysninger. Vi har implementeret en teknologi, styringsproces og politik med henblik på at opretholde korrekte data. Vi sørger for at brugerne har rimelig adgang til at gennemgå og korrigere deres personoplysninger. Vi træffer rimelige foranstaltninger for at foretage de nødvendige rettelser. For at beskytte brugernes persondata og sikkerhed træffer vi endvidere rimelige forholdsregler for at verificere brugerens identitet, inden vi godkender ændringer af de registrerede oplysninger.

Personoplysninger og fortrolighed

Vi behandler brugerens tillid med stor alvor. Vi har således indført en række passende fysiske, tekniske og administrative forholdsregler for at beskytte brugerne mod uautoriseret adgang, misbrug, videregivelse eller ændring af personoplysninger. De fysiske foranstaltninger har til formål at forhindre autoriseret adgang til databaser og dokumenter. De elektroniske sikkerhedsforanstaltninger består af f.eks. firewalls, adgangsbegrænsninger og kryptering som beskyttelse mod hackere og uautoriseret adgang. Vi giver kun et begrænset antal personer i Lexmark’s organisation eller hos samarbejdspartnere adgang til personoplysninger, og kun i den udstrækning disse af arbejdsmæssige årsager har behov for adgang til sådanne personoplysninger og data.

Opbevaring af persondata

Vi opbevarer udelukkende personoplysninger så længe det rimeligvis er nødvendigt for at opfylde de formål, med hvilke oplysninger blev indsamlet, og i den udstrækning det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning. Brugerens godkendelse af disse formål udløber ikke efter ophøret af dennes kundeforhold med os.

Håndhævelse

Vi gennemgår jævnligt vores overholdelse af denne Persondatapolitik. Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til denne Persondatapolitik, er brugerne altid meget velkommen til at kontakte os på nedenstående adresse eller link. Når vi modtager sådanne skriftlige spørgsmål og kommentarer, er det vores politik at tage kontakt til den individuelle bruger. Vi undersøger forholdene og søger at løse eventuelle problemer vedrørende brug og videregivelse af personoplysninger i henhold til de i denne datapolitik indeholdte principper.

Børn

I den udstrækning vi har kendskab hertil, indsamler vi ikke oplysninger fra børn under 13 år, og vores websteder er ikke rettet mod børn under 13 år. Vi opfordrer forældre og værger til aktivt at følge deres børns aktiviteter og interesser på internettet.

Links til andre websteder

Nogle sider på vores websteder kan indeholde links til tredjeparters websteder. Vi har ikke godkendt og har ingen indflydelse på den datapolitik, der er gældende for indholdet på sådanne websteder. Vi anbefaler, at man omhyggeligt gennemlæser datapolitikken på de websteder, man besøger.

Hvordan kontakter man os for at få adgang til, gennemse og korrigere sine oplysninger?

Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at vores oplysninger er fuldstændige, ajourførte og korrekte. Hvis du ønsker at kontakte os, få adgang til, ajourføre eller korrigere dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os eller skrive til os på nedenstående adresser.

E-mail:

privacy.dk@lexmark.com

Postadresse:

EMEA Privacy Policy Lexmark
Lexmark International Technology Kft.
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Budapest
Ungarn

Når man kontakter os, bedes man venligst oplyse navn, adresse, den e-mailadresse, man har benyttet på vores websted(er), samt en beskrivelse af i hvilken forbindelse, man har givet de pågældende oplysninger (f.eks. produktregistrering, nyhedsbrev, osv.). Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for hurtigst muligt at indarbejde ændringerne i de personoplysninger, vi har registreret. For at beskytte brugerens personoplysninger og sikkerhed træffer vi endvidere rimelige forholdsregler for at verificere dennes identitet, inden vi godkender ændringer af de registrerede oplysninger.

Samtykke og aftale

Ved at benytte dette websted tilkendegiver man sin accept af vilkårene i denne persondatapolitik.  Hvis man ikke kan godkende de gældende vilkår, bedes man venligst undlade at give personoplysninger på dette websted.

Ændringer af denne persondatapolitik

Hvis der foretages ændringer i denne politik, offentliggøres den ændrede politik samt ændringsdato på denne webside. Såfremt der foretages væsentlige ændringer af denne politik, kan vi vælge at offentliggøre en meddelelse herom på vores websted.  Ændringer gælder fra ændringsdatoen. 

Lexmark, April 2017