Lexmark smart MFP-økosystem

Forbind papir- og digitale informationer i såvel ustruktureret som struktureret form med enheder og forbindelser, der driver din virksomhed fremad.

I et økosystem arbejder tingene sammen for at sikre effektive processer. I virksomhedsmiljøet udgør mennesker, teknologi og informationer også et økosystem, hvor der findes informationer i såvel struktureret som ustruktureret form. Centrum i dette økosystem er smart MFP'en, forbindelsespunktet mellem digitale og trykte informationer.

Lexmark smart MFP-økosystemet bringer hardware, software, værktøjer og serviceydelser sammen for at hjælpe med at drive din virksomhed fremad.

 

smart-mfp-tree

Smart og enkelt

Lexmark smart MFP-økosystemet er ikke et produkt, men en række teknologier og funktioner, som alle Lexmark smart MFP'er giver mulighed for - selv hos de enheder, du allerede er i besiddelse af. Sammen med din it-infrastruktur og -programmer forbedrer det den daglige udførelse af opgaver og processer via smartfunktioner. Og det gør udfordringen med at styre en virksomhed og et teknisk miljø under permanent forandring lettere at tackle.

SMART

Gør den daglige udførelse af opgaver og processer nemmere


EaseofUse_sml

Brugervenlighed

Kan bruges på ethvert vidensniveau, på praktisk talt alle sprog, fra en hvilken som helst enhed eller ethvert eksternt system og med et minimum af oplæring

Performance_sml

Ydeevne

Gør medarbejdere mere produktive takket være optimering af udskrifts- og scanningshastigheder, reducerer de manuelle trin og håndterer forskellige medietyper og -størrelser

Quality_sml

Kvalitet

Fastholder en konsekvent udskriftskvalitet og farveægthed, ligesom det sikrer præcis dataregistrering og -overførsel

Compliance_sml

Compliance

Understøtter de mest krævende standarder for sikkerhed, datafortrolighed, energiforbrug og overholdelse af lovgivning og standarder

ENKELHED

Styr et virksomhedsmiljø og et teknisk miljø under permanent forandring


Flexibility_sml

Fleksibilitet

Dækker skiftende behov, efterhånden som virksomhedens forretningsmål og it-systemer udvikler sig, med åbne standarder og integrationsparate stik

Manageability_sml

Indstillelighed

Understøtter administration af et stort, distribueret netværk fra en central placering

Security_sml

Sikkerhed

Forbedrer sikkerheden for dine vigtige data og din kritiske netværksinfrastruktur

Services_sml

Serviceydelser

Udført af brancheeksperter, hvilket giver it-/driftspersonalet mulighed for at fokusere på aktiviteter, der skaber tilvækst

Forbinder din papirverden med din digitale verden

Papiret forsvinder ikke helt - det er et nøgleelement i mange processer og ofte et medie, som indeholder virksomhedens historie. Alligevel kan du helt uden problemer forbinde ustrukturerede informationer fra den fysiske papirverden med den digitale verdens strukturerede informationer.

Lexmark smart MFP-økosystemet registrerer og flytter dokumenter direkte over i elektroniske lagre, arbejdsgange eller andre programmer til udførelse af en proces. Og i mange tilfælde kan det være en hjælp at fjerne papiret fuldstændigt.

Alt efter dine behov kan disse løsninger implementeres i cloud'en, på en server eller via "serverløse" apps integreret i smart MFP'en.

smfp-branches

BROCHURE

Lexmark smart MFP-økosystem

Lexmark smart MFP-økosystemet bringer hardware, software, værktøjer og serviceydelser sammen for at hjælpe med at drive din virksomhed fremad.

Løsninger til dit virksomhedsmiljø

Hvordan kan Lexmark Smart MFP-økosystemet transformere din virksomheds levende miljø i stadig forandring? Kontakt os for at finde ud af det.