ISO Sideydelser | Lexmark Danmark

ISO Sideydelser

Baggrund

I december 2006 godkendte den internationale organisation for standardisering, ISO, nye standarder for måleenheder for sideydelse af blæk (ISO/IEC 24711) og farvetoner(ISO/IEC 19798)-patroner. Disse nye standarder komplementerer ISO/IEC 19752-ydelsesstandarden for monokrome tonerprinterpatroner, udgivet i juni 2004.

ISO-standarderne for blæk og tonerpatronydelser definerer klart de hovedattributter, som har indvirkning på ydelse og tilfører resultaterne solid, statistisk analyse. Alle printerproducenter har nu mulighed for at anvende den samme metodik ved måling af patronydelse.

Detaljerne for ISO/IEC-standarderne kan ses på webstedet www.iso.org/jtc1/sc28.

Hvad er sideydelse?

Sideydelse er det samlede antal sider, som kan udskrives med en blækpatron. Hidtil har printerproducenterne anvendt forskellige metoder til at måle patronydelse, hvilket har gjort det nøjagtig sammenligning af varemærker til en udfordring. Derfor har Lexmark, sammen med andre printerfabrikanter, arbejdet sammen med ISO for at skabe nye standarder for måling af sideydelse. Den 13. december 2006 godkendte den internationale organisation for standardisering, ISO, den nye standard for måleenheder for sideydelse af blæk (ISO/IEC 24711) og farvetoner(ISO/IEC 19798)-patroner. Disse nye standarder komplementerer ISO/IEC 19752-ydelsesstandarden for monokrome tonerprinterpatroner, udgivet i juni 2004.

ISO-ydelse versus faktisk ydelse

Fordi ISO-ydelsestesten er en kontrolleret test, er det ikke sandsynligt, at en kunde gentager de nøjagtige omstændigheder for anvendelse og parametrene for ISO-ydelsestesten. Som et resultat heraf vil den faktiske sideydelse variere betydeligt højere eller lavere, afhængigt af faktorer som sidedækning, jobstørrelse, medietype, miljømæssige omstændigheder, levetidsbestemmele og dupleks- eller enkeltsidet udskrivning. ISO sideydelsesresultater kan sidestilles med klassifikationen Km/l (kilometer pr. liter) for biler. Km/l-klassifikationen er et nyttigt værktøj til sammenligning af benzinøkonomien for forskellige køretøjer men kan muligvis ikke forudsige den gennemsnitlige Km/L, du får. Den faktiske Km/l påvirkes af, hvordan og hvor du kører, køretøjets stand og vedligeholdelse, brændstofvarianter og andre faktorer.

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

Figur 1: ISO/IEC/9752 
Standard testside

Brancheforskning har vist, at den gennemsnitlige sidedækning, repræsenteret som procentdelen af siden, som indeholder toner, er mellem 4 og 5 % for en sort/hvid side. Figur 1 viser testsiden med ca. 5 % dækning, som anvendes til ISO/IEC 19752. Farveudskrivning omfatter som regel større gennemsnitlig sidedækning. Derfor repræsenterer de fire standardsider (Figur 2), som anvendes til ISO/IEC 19798 og 24711, med en blanding af tekst og grafik og forskellige størrelser af dækning, samlet set ca. 20 % dækning (cirka 5 % hver for sort og de tre farver cyan, magenta og gul). Hvis din gennemsnitlige, udskrevne side indeholder markant højere sidedækning end ISO-standardsiden/siderne, giver det mening at forvente, at den faktiske sideydelse er lavere end den angivne sideydelse. Og, mens sidedækningen er den faktor, som tydeligst er relateret til blækpatronydelsen, kan effekten af de øvrige faktorer være lige så stor eller større.

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

Figur 2: Femsidet farvetestprogrampakke specificeret af ISO/IEC 19789-standarden for ydelsestestning

Hvorfor er standarder for sideydelse vigtige?

Disse standarder for sideydelse hjælper dig til at tage beslutninger om indkøb på en mere kvalificeret måde ved objektivt og nøjagtigt at evaluere ydelsen af blækpatroner. De nye ISO-standarder for inkjet og tonerpatronydelser definerer klart de hovedattributter, som har indvirkning på sideydelse og tilfører resultaterne solid, statistisk analyse, så alle producenter kan anvende samme metode ved måling af ydelse.

Hvordan udføres disse tests?

ISO/IEC 24711 og 19798-specifikationerne foreskriver, at sideydelsen bestemmes ved hjælp af en standardprogrampakke, udskrives i et kontrolleret miljø med standardprinterindstillinger. Fordi printermiljøet kan påvirke sideydelsen, har testmiljøet en kontrolleret temperatur på 23,0 C +/- 2,0 C.

Testprogrampakken, specificeret i ISO/IEC 24712, er designet til at fungere med enten A4- eller 8,5 x 11"-papir. Programpakken er en PDF-fil, som består af fire typiske kundesider, og en diagnoseside skal udskrives ved hjælp af den nyeste version af en PDF-reader.

Hvor mange blækpatroner og printere anvendes til denne test?

Minimum ni blækpatroner eller patronsæt testes, indtil de er brugt op. Dette muliggør pålidelige estimater af den forudsagte gennemsnitsydelse inden for statistisk definerede grænser. Standarderne anbefaler at skaffe blækpatroner fra forskellige produktionsdatoer og –steder til testning.

Et minimum på tre blækpatronsæt testes på tre forskellige printere for at undgå skævhed på grund af printerafvigelser. Det samme antal blækpatronsæt køres på hver af printerne.

Hvorfor er sideydelser angivet som et patron-og printersystem?

ISO-sideydelser angives som et patron- og printersystem. Angivelsen af sideydelse som et system reflekterer bedst forskellene mellem printerhastigheder, farvetabeller, vedligeholdelsesrutiner og tændfrekvenser for forskellige printermodeller.

Hvordan beregnes sideydelser?

Den rapporterede ISO-sideydelse skal være på eller lavere end det nederste 90 % konfidensinterval af gennemsnittet. Hvis der testes ni blækpatroner, beregnes den maksimale ISO-sideydelse som følger: ISO sideydelse = Gennemsnitssideydelse – (1.86 * (stand.afv. for sideydelse / 3))

Hvorfor er der ikke angivet en sideydelse for min specifikke printer?

Lexmark vil udgive ISO-sideydelser for alle fremtidige udsendte produkter.

Se Om sideydelse for blækpatroner [.pdf] for flere oplysninger.