Εντολή γενικού αποκλεισμού | Lexmark Ελλάδα

Εντολή γενικού αποκλεισμού

Εντολή γενικού αποκλεισμού της Lexmark από την Επιτροπή διεθνούς εμπορίου (International Trade Commission, ITC)

Η Lexmark εξασφάλισε πρόσφατα μια Εντολή γενικού αποκλεισμού (General Exclusion Order, GEO) από την Επιτροπή διεθνούς εμπορίου (ITC) βάσει της οποίας απαγορεύεται η είσοδος παράνομων κασετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως αποτέλεσμα αυτής της Εντολής γενικού αποκλεισμού είναι παράνομη η εισαγωγή ή η πώληση των εν λόγω παράνομων προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

  • Η Lexmark προστατεύει τους πραγματικούς μεταπωλητές της εντοπίζοντας τις πηγές πλαστών κασετών και κασετών που προέρχονται από την γκρίζα αγορά και λαμβάνοντας μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Η Εντολή γενικού αποκλεισμού που έχει εκδοθεί από την ITC μάς επιτρέπει να εμποδίζουμε την είσοδο παράνομων αναλωσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Η Lexmark έχει επίσης αναλάβει δράση έναντι των κατασκευαστών πλαστών κασετών σε ολόκληρο τον κόσμο για να αποτρέψει την πώληση αυτών των παράνομων αναλωσίμων και σε άλλες χώρες.
  • Συνεχίζουμε να προβαίνουμε σε νόμιμες ενέργειες ενάντια σε νομικές οντότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Lexmark, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Λήψη δελτίου τύπου
Προβολή της απόφασης της ITC
Προβολή Συνήθων ερωτήσεων

Βασικά στοιχεία της απόφασης της ITC

Η ITC εξέδωσε μια Εντολή γενικού αποκλεισμού βάσει της οποίας απαγορεύονται όλες οι εισαγωγές παράνομων κασετών* από οποιοδήποτε μέρος, καθώς και μια Εντολή άμεσης παύσης και απόσυρσης βάσει της οποίας απαγορεύεται η πώληση παράνομων κασετών από τα κατονομαζόμενα μέρη.

Οι κασέτες στις οποίες αναφέρονται οι κατηγορίες και υπάγονται στις εντολές της ITC, περιλαμβάνουν τις εξής:

  • Ανακατασκευασμένες/κλωνοποιημένες/συμβατές κασέτες τόνερ λέιζερ τρίτων κατασκευαστών
  • 100% καινούργιες κασέτες τόνερ λέιζερ τρίτων κατασκευαστών
  • Πλαστές κασέτες τόνερ λέιζερ με την επωνυμία της Lexmark
  • Κενές κασέτες τόνερ ή εξαρτήματα κασέτας που έχουν πωληθεί αρχικά εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

Για χρήση σε οποιεσδήποτε από τις παρακάτω συσκευές μονόχρωμων εκτυπωτών λέιζερ και πολυλειτουργικών συσκευών ή ανάλογων εκτυπωτών λέιζερ που έχουν κατασκευαστεί από τη Lexmark για τρίτα μέρη:

*E120, E220, E230, E232, E234, E238, E240, E250, E320, E321, E322, E323, E330, E332, E340, E342, E350, E352, E450, T420, T430, T520, T522,T610, T612, T614, T616, T620, T622, T630, T632, T634, T640, T642, T644, X203, X204, X340, X342, X422, X520, X620e, X644, X646

Διαθέτετε αυθεντικά αναλώσιμα της Lexmark;

Η Lexmark δεσμεύεται για την προστασία των πελατών από πλαστές κασέτες μελανιού και τόνερ. Εάν αντιμετωπίζετε κακή απόδοση προϊόντος, θέματα αξιοπιστίας ή προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης, κάντε κλικ εδώ για να ελέγξετε εάν τα αναλώσιμα Lexmark που χρησιμοποιείτε είναι αυθεντικά.

Αγοράστε αυθεντικά αναλώσιμα της Lexmark

Αποφύγετε την απογοήτευση από τις απρόβλεπτες, φθηνές κασέτες. Οι εκτυπωτές Lexmark και τα αυθεντικά αναλώσιμα Lexmark έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη συνδυασμένη λειτουργία και παρέχουν εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης από την πρώτη έως την τελευταία εκτύπωση.

Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε και να αγοράσετε τα αναλώσιμα που χρειάζεστε