Εύρεση αναλωσίμων | Lexmark Ελλάδα

Εύρεση αναλωσίμων

Τα αναλώσιμα της Lexmark είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να παρέχουν στα έγγραφά σας την υψηλή ποιότητα, τη ζωντάνια και την καθαρότητα, απαραίτητα για τα υψηλά σας πρότυπα.

Εύρεση ανά εκτυπωτή

Εύρεση ανά κασέτα

Εύρεση ανά κασέτα Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας και της κασέτας.