Φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού | Lexmark Ελλάδα

Φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού

Η Lexmark δημιουργεί Φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού (Material Safety Data Sheets, MSDS) και Φύλλα δεδομένων ασφαλείας (Safety Data Sheets, SDS) για τις κασέτες εκτύπωσης. Για τα μοντέλα εκτυπωτών που έχουν κυκλοφορήσει πιο πρόσφατα, τα έγγραφα αυτά διατίθενται στη μορφή που χρησιμοποιείται για τη Βόρειο Αμερική, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Αυστραλία. Ενδέχεται να είναι διαθέσιμες πολλές γλώσσες με τη μορφή που χρησιμοποιείται για τη Βόρειο Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κωδικός εξαρτήματος κασέτας είναι ο πιο άμεσος τρόπος για να εντοπίσετε ένα MSDS/SDS. Γενικά, μπορείτε να βρείτε το PN σε μια κασέτα Lexmark, που βρίσκεται εδώ: 

tonar-cartrige

Για τις περισσότερες κασέτες Lexmark που έχουν κυκλοφορήσει μετά το 2008 υπάρχουν τρεις μορφές:

  • Μορφή Βορείου Αμερικής (NA) - έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Αυτά τα MSDS έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά, στα Ισπανικά (για το Μεξικό) και στα Γαλλικά (για τον Καναδά).
  • Ευρωπαϊκή μορφή (EU REACH) – έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς REACH στην Ε.Ε. και διατίθενται σε Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ουγγρικά, Λιθουανικά, Νορβηγικά, Ισπανικά, Σλοβακικά και Σουηδικά. Ορισμένες από αυτές τις μεταφράσεις έχουν σχεδιαστεί για να συμπεριλαμβάνουν απαιτήσεις κανονισμών για περισσότερες από μία χώρες.
  • Μορφή Αυστραλίας (Aust) – έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Αυστραλίας και διατίθενται μόνο στα Αγγλικά.

Για τις κασέτες που κυκλοφόρησαν πριν το 2008, χρησιμοποιείται συνδυασμός μορφών που προορίζονται για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις US OSHA και διατίθενται στα Αγγλικά. Τα έγγραφα MSDS είναι σε μορφή PDF και για την ανάγνωσή τους απαιτείται το Adobe Acrobat Reader.