Λύσεις Back Office | Lexmark Ελλάδα

Back Office

Λύσεις για αποδοτικότερη διαχείριση και αποτελεσματικότερο έλεγχο.

Διαχείριση εγγράφων, ροή εργασίας και επαγγελματική εκτύπωση

Από όλα τα στοιχεία back office που μπορεί να περιορίζουν την αποδοτικότητά σας, το πιο σημαντικό είναι η γραφειοκρατία. Λογιστικές διαδικασίες, λειτουργίες ανθρώπινων πόρων και διαχείρισης εξόδων – ακόμα και οι τυπικές εργασίες της εκτύπωσης και της σάρωσης – είναι πολύ εύκολο να θαφτούν κάτω από χαρτιά.

Οι λύσεις back office της Lexmark αναζωογονούν τις καθημερινές σας λειτουργίες. Σας βοηθούν να διεκπεραιώσετε περισσότερες εργασίες σε λιγότερο χρόνο με λιγότερους πόρους.

Λύσεις Back Office


Λύση επεξεργασίας τιμολογίων

Η λύση επεξεργασίας τιμολογίων της Lexmark εξασφαλίζει ταχεία αντιστοίχιση τιμολογίων και εγκρίσεων, έγκαιρη εξόφληση και περισσότερες δυνατότητες έκπτωσης προμηθευτή. Με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη e-Task ενός πολυλειτουργικού εκτυπωτή Lexmark, μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε λήψη, διαχείριση και δρομολόγηση τιμολογίων, λογαριασμών και εκθέσεων. Επίσης, η δυνατότητα προσθήκης νέων πληροφοριών κατά τη λήψη και εξαγωγής πληροφοριών από το έγγραφο επιταχύνει την επεξεργασία αυτοματοποιώντας τη ροή εργασίας και καταργώντας τη χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων.

Λύση πρόσληψης και ένταξης νέου προσωπικού

Με τη λύση πρόσληψης και ένταξης νέου προσωπικού της Lexmark, μπορείτε να αποδεσμεύσετε το προσωπικό σας στο τμήμα ανθρώπινων πόρων από τη χρονοβόρα γραφειοκρατία και να οργανώσετε τη διαδικασία πρόσληψης με αποτέλεσμα την ταχύτερη κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. Με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη e-Task ενός πολυλειτουργικού εκτυπωτή Lexmark, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικά λήψη, παρακολούθηση, δρομολόγηση, διαχείριση και κοινή χρήση όλων των εγγράφων που αφορούν την πρόσληψη νέων υπαλλήλων και την ένταξή τους στην εταιρεία. Η λύση ειδοποιεί αυτόματα όλα τα αρμόδια τμήματα σχετικά με τους νέους σας υπαλλήλους και παρέχει άμεση πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες στους υπεύθυνους προσλήψεων και άλλο προσωπικό.

Λύση επεξεργασίας εξόδων

Περιορίστε εκπληκτικά το χρόνο που χρειάζεστε για την υποβολή, αναθεώρηση, έγκριση και έλεγχο ταξιδιωτικών και άλλων εξόδων χάρη στη λύση επεξεργασίας εξόδων της Lexmark. Με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη e-Task ενός πολυλειτουργικού εκτυπωτή Lexmark, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ψηφιακή λήψη αποδείξεων, αυτόματη αντιστοίχισή τους με εκθέσεις στο χρηματοοικονομικό λογισμικό σας, και συγκέντρωση επιπλέον πληροφοριών για μεγαλύτερη ακρίβεια.

Απελευθέρωση εκτύπωσης

Η δυνατότητα απελευθέρωσης εκτύπωσης της Lexmark σάς επιτρέπει να αποστέλλετε έγγραφα από τον υπολογιστή, το tablet, το smartphone ή μια πύλη web και να τα εκτυπώνετε σε οποιονδήποτε πολυλειτουργικό εκτυπωτή με δυνατότητα απελευθέρωσης εκτύπωσης. Αντί να στέλνετε το έγγραφό σας στον καθορισμένο εκτυπωτή (όπου οι εκτυπωμένες σελίδες βρίσκονται σε κοινή θέα μέχρι να τις παραλάβετε) αντλήστε το έγγραφό σας από το σύννεφο εκτύπωσης της εταιρείας σας αφού συνδεθείτε ή χτυπήσετε την κάρτα σας.

Τα οφέλη των λύσεων Back Office περιλαμβάνουν:

  • Μείωση του κόστους εκτύπωσης και του αποτυπώματος άνθρακα.
  • Ενίσχυση ελέγχων πρόσβασης, ασφάλειας και συμμόρφωσης.
  • Παροχή ενός ενιαίου συστήματος για εκτύπωση από σταθμούς εργασίας και φορητές συσκευές.