Banner-SMFP-Subpage-Quality
Quality

איכות

מצוינות שאפשר לראות

גם איכות הסריקה היא קריטית. עיבוד תמונות מובנה יכול ליישר דפים, להסיר כתמים ולשפר את הניגודיות בתמונות באופן אוטומטי - וכתוצאה מכך יתקבלו דפים קריאים יותר ותשתפר ההמרה לטקסט. בנוסף לכך, בזכות זיהוי ריבוי העמודים של Lexmark, מדפסת ה-MFP תציג התראה אם כמה דפים יוזנו לסורק בבת-אחת, כדי שאף נתון לא ייפול בין הכיסאות.

אקוסיסטמת MFP החכמה של Lexmark מציעה את היכולות שאתה מצפה להן - איכות הדפסה, נתונים מדויקים ושמירה על צבעי המקור - בתור תכונות סטנדרטיות, ולא כאידיאלים בלתי אפשריים.

הנדסת MFP יוצאת מן הכלל וטכנולוגיית הדמיה מתקדמת אינן רק יוצרות רושם משביע רצון - אלא מהוות גורם מרכזי בשיפור היעילות, בלכידת נתונים באופן מדויק ובהגנה על תדמית המותג שלך.

רזולוציית הפלט נחשבת מזה שנים למדד לאיכות ההדמיה, והתקני Lexmark מגיעים לרזולוציה של עד ‎1200 dpi כדי לאפשר שיעתוק מקסימלי של פרטי התמונות והטקסט.

אנחנו יודעים שלהתאמת צבעים נכונה בדוח פיננסי, בלוגו או בתמונות מוצרים עשויה להיות השפעה על דברים כמו מחירי מניות, זיהוי מותג ומכירות מוצרים. תכונות צבע מקצועיות, כולל כיול PANTONE©‎ ו-Named Color Replacement של Lexmark, מאפשרות לך להתאים צבעים גם ביישומים משרדיים נפוצים כמו MS Word ו-MS PowerPoint.

דחיסת קבצים מאיצה את הלכידה והפלט של מסמכים המכילים תמונות, אבל שיטות דחיסה מסוימות פוגעות באיכות התמונות ובאמינות הנתונים. אלגוריתמי הדחיסה של Lexmark משמרים את דיוק המידע הנסרק, ובתוך כך שומרים על התאימות למגוון רחב של יישומים. בזכות התמיכה שלנו בדחיסת Mixed Raster Content ‏(MRC), תוכל ליצור קובצי PDF קטנים יותר באופן משמעותי, ללא פגיעה נראית לעין באיכות. משמעות הדבר היא העברה מדויקת יותר של טקסט מנייר למסדי נתונים ולמערכות פיננסיות.


Video

Unison Video - Genuine Supplies

[03:43 - mp4]

לקריאת מידע נוסף

מדע טונר מתקדם

מוצרים שמצוידים בטונר Unison הבלעדי של Lexmark עוזרים לך להשיג תמיד איכות תמונה יוצאת דופן, מהעמוד הראשון שמחסנית הטונר מפיקה ועד האחרון. המשתמשים אינם נאלצים להדפיס מחדש עמודים דהויים או לנער את המחסנית כדי להשתמש בכל תכולת הטונר שלה. הם יכולים להתרכז בעבודתם במקום להתעסק במשימות תחזוקה.