תפוקות לייזר צבע

Lexmark C2425dw

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C235HM0 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C235HM0 Up to 2,300 standard pages
C245XK0 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C245XK0 Up to 6,000 standard pages
C245XM0 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C245XM0 Up to 3,500 standard pages
C2350M0 מחסנית טונר מגנטה מדגם Lexmark C2350M0 של תוכנית ההחזרה Up to 1,000 standard pages
C245XY0 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark C245XY0 מתוכנית ההחזרה Up to 3,500 standard pages
C235HY0 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה מדגם Lexmark C235HY0 של תוכנית ההחזרה Up to 2,300 standard pages
C2350Y0 מחסנית טונר צהוב מדגם C2350Y0 של תוכנית ההחזרה של Lexmark Up to 1,000 standard pages
C245XC0 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C245XC0 Up to 3,500 standard pages
C235HC0 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C235HC0 Up to 2,300 standard pages
C2350C0 מחסנית טונר ציאן מדגם Lexmark C2350C0 של תוכנית ההחזרה Up to 1,000 standard pages
C235HK0 מחסנית טונר שחורה בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C235HK0 Up to 3,000 standard pages
C2350K0 מחסנית טונר שחורה של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C2350K0 Up to 1,000 standard pages

Lexmark C2535dw

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C235HM0 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C235HM0 Up to 2,300 standard pages
C245XK0 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C245XK0 Up to 6,000 standard pages
C245XM0 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C245XM0 Up to 3,500 standard pages
C2350M0 מחסנית טונר מגנטה מדגם Lexmark C2350M0 של תוכנית ההחזרה Up to 1,000 standard pages
C245XY0 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark C245XY0 מתוכנית ההחזרה Up to 3,500 standard pages
C235HY0 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה מדגם Lexmark C235HY0 של תוכנית ההחזרה Up to 2,300 standard pages
C2350Y0 מחסנית טונר צהוב מדגם C2350Y0 של תוכנית ההחזרה של Lexmark Up to 1,000 standard pages
C245XC0 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C245XC0 Up to 3,500 standard pages
C235HC0 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C235HC0 Up to 2,300 standard pages
C2350C0 מחסנית טונר ציאן מדגם Lexmark C2350C0 של תוכנית ההחזרה Up to 1,000 standard pages
C255UK0 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C255UK0 Up to 8,000 standard pages
C235HK0 מחסנית טונר שחורה בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C235HK0 Up to 3,000 standard pages
C2350K0 מחסנית טונר שחורה של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark C2350K0 Up to 1,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C500S2KG C500 Black Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C500S2CG C500 Cyan Toner Cartridge Up to 1,500 standard pages
C500S2MG C500 Magenta Toner Cartridge Up to 1,500 standard pages
C500S2YG C500 Yellow Toner Cartridge (1.5K) Up to 1,500 standard pages
C500H2MG טונר אדום בתפוקה גבוהה - C500n Up to 3,000 standard pages
C500H2CG טונר כחול בתפוקה גבוהה- C500n Up to 3,000 standard pages
C500H2YG טונר צהוב בתפוקה גבוהה- C500n Up to 3,000 standard pages
C500H2KG טונר שחור בתפוקה גבוהה- C500n Up to 5,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5220MS C522, C524 - טונר אדום Up to 3,000 standard pages
C5220CS C522, C524 - טונר כחול Up to 3,000 standard pages
C5220YS C522, C524 - טונר צהוב Up to 3,000 standard pages
C5220KS C522, C524 - טונר שחור Up to 4,000 standard pages
C5222CS C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222MS C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222YS C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5220MS C522, C524 - טונר אדום Up to 3,000 standard pages
C5220CS C522, C524 - טונר כחול Up to 3,000 standard pages
C5220YS C522, C524 - טונר צהוב Up to 3,000 standard pages
C5220KS C522, C524 - טונר שחור Up to 4,000 standard pages
C5222CS C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222MS C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222YS C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5240CH C524 - טונר כחול, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240YH C524 - טונר צהוב, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240KH C524 - טונר שחור, תפוקה גבוהה Up to 8,000 standard pages
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242CH C524, C532, C534 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242MH C524, C532, C534 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242YH C524, C532, C534 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5220MS C522, C524 - טונר אדום Up to 3,000 standard pages
C5220CS C522, C524 - טונר כחול Up to 3,000 standard pages
C5220YS C522, C524 - טונר צהוב Up to 3,000 standard pages
C5220KS C522, C524 - טונר שחור Up to 4,000 standard pages
C5222CS C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222MS C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222YS C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5240CH C524 - טונר כחול, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240YH C524 - טונר צהוב, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240KH C524 - טונר שחור, תפוקה גבוהה Up to 8,000 standard pages
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242CH C524, C532, C534 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242MH C524, C532, C534 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242YH C524, C532, C534 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5220MS C522, C524 - טונר אדום Up to 3,000 standard pages
C5220CS C522, C524 - טונר כחול Up to 3,000 standard pages
C5220YS C522, C524 - טונר צהוב Up to 3,000 standard pages
C5220KS C522, C524 - טונר שחור Up to 4,000 standard pages
C5222CS C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222MS C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222YS C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5240CH C524 - טונר כחול, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240YH C524 - טונר צהוב, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240KH C524 - טונר שחור, תפוקה גבוהה Up to 8,000 standard pages
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242CH C524, C532, C534 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242MH C524, C532, C534 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242YH C524, C532, C534 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5200KS C520 Black Return Program Toner Cartridge Up to 1,500 standard pages
C5202KS C520 Black Toner Cartridge Up to 1,500 standard pages
C5200CS C520 Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 1,500 standard pages
C5202CS C520 Cyan Toner Cartridge Up to 1,500 standard pages
C5200MS C520 Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 1,500 standard pages
C5202MS C520 Magenta Toner Cartridge Up to 1,500 standard pages
C5200YS C520 Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 1,500 standard pages
C5202YS C520 Yellow Toner Cartridge Up to 1,500 standard pages
C5220MS C522, C524 - טונר אדום Up to 3,000 standard pages
C5220CS C522, C524 - טונר כחול Up to 3,000 standard pages
C5220YS C522, C524 - טונר צהוב Up to 3,000 standard pages
C5220KS C522, C524 - טונר שחור Up to 4,000 standard pages
C5222CS C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222MS C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222YS C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5220MS C522, C524 - טונר אדום Up to 3,000 standard pages
C5220CS C522, C524 - טונר כחול Up to 3,000 standard pages
C5220YS C522, C524 - טונר צהוב Up to 3,000 standard pages
C5220KS C522, C524 - טונר שחור Up to 4,000 standard pages
C5222CS C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222MS C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222YS C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5240CH C524 - טונר כחול, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240YH C524 - טונר צהוב, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242CH C524, C532, C534 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242MH C524, C532, C534 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242YH C524, C532, C534 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5220MS C522, C524 - טונר אדום Up to 3,000 standard pages
C5220CS C522, C524 - טונר כחול Up to 3,000 standard pages
C5220YS C522, C524 - טונר צהוב Up to 3,000 standard pages
C5220KS C522, C524 - טונר שחור Up to 4,000 standard pages
C5222CS C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222MS C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222YS C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5240CH C524 - טונר כחול, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240YH C524 - טונר צהוב, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242CH C524, C532, C534 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242MH C524, C532, C534 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242YH C524, C532, C534 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5220MS C522, C524 - טונר אדום Up to 3,000 standard pages
C5220CS C522, C524 - טונר כחול Up to 3,000 standard pages
C5220YS C522, C524 - טונר צהוב Up to 3,000 standard pages
C5220KS C522, C524 - טונר שחור Up to 4,000 standard pages
C5222CS C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222MS C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222YS C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5240CH C524 - טונר כחול, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240YH C524 - טונר צהוב, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240KH C524 - טונר שחור, תפוקה גבוהה Up to 8,000 standard pages
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242CH C524, C532, C534 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242MH C524, C532, C534 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242YH C524, C532, C534 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5340CX C534 7K Cyan RP Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5342CX C534 7K Cyan Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5340MX C534 7K Magenta RP Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5342MX C534 7K Magenta Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5340YX C534 7K Yellow RP Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5342YX C534 7K Yellow Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5220MS C522, C524 - טונר אדום Up to 3,000 standard pages
C5220CS C522, C524 - טונר כחול Up to 3,000 standard pages
C5220YS C522, C524 - טונר צהוב Up to 3,000 standard pages
C5220KS C522, C524 - טונר שחור Up to 4,000 standard pages
C5222CS C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222MS C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222YS C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5240CH C524 - טונר כחול, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240YH C524 - טונר צהוב, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240KH C524 - טונר שחור, תפוקה גבוהה Up to 8,000 standard pages
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242CH C524, C532, C534 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242MH C524, C532, C534 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242YH C524, C532, C534 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5340CX C534 7K Cyan RP Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5342CX C534 7K Cyan Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5340MX C534 7K Magenta RP Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5342MX C534 7K Magenta Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5340YX C534 7K Yellow RP Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5342YX C534 7K Yellow Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5220MS C522, C524 - טונר אדום Up to 3,000 standard pages
C5220CS C522, C524 - טונר כחול Up to 3,000 standard pages
C5220YS C522, C524 - טונר צהוב Up to 3,000 standard pages
C5220KS C522, C524 - טונר שחור Up to 4,000 standard pages
C5222CS C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222MS C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5222YS C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge Up to 3,000 standard pages
C5240CH C524 - טונר כחול, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240YH C524 - טונר צהוב, תפוקה גבוהה Up to 5,000 standard pages
C5240KH C524 - טונר שחור, תפוקה גבוהה Up to 8,000 standard pages
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242CH C524, C532, C534 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242MH C524, C532, C534 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5242YH C524, C532, C534 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
C5340CX C534 7K Cyan RP Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5342CX C534 7K Cyan Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5340MX C534 7K Magenta RP Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5342MX C534 7K Magenta Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5340YX C534 7K Yellow RP Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C5342YX C534 7K Yellow Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages

Lexmark C540n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C540H1KG Black High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C540H2KG Black High Yield Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C540A1KG Black Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C540H1CG Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2CG Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1CG Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C540H1MG Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2MG Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1MG Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C540H1YG Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2YG Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1YG Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages

Lexmark C543dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C540H1KG Black High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C540H2KG Black High Yield Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C540A1KG Black Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C540H1CG Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2CG Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1CG Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C540H1MG Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2MG Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1MG Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C540H1YG Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2YG Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1YG Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages

Lexmark C544n + built-in duplex

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C544X1KG Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C544X2KG Black Extra High Yield Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C540H1KG Black High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C540H2KG Black High Yield Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C540A1KG Black Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C544X1CG Cyan Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2CG Cyan Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1CG Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2CG Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1CG Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C544X1MG Magenta Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2MG Magenta Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1MG Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2MG Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1MG Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C544X1YG Yellow Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2YG Yellow Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1YG Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2YG Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1YG Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages

Lexmark C544dn + extra drawer

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C544X1KG Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C544X2KG Black Extra High Yield Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C540H1KG Black High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C540H2KG Black High Yield Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C540A1KG Black Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C544X1CG Cyan Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2CG Cyan Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1CG Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2CG Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1CG Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C544X1MG Magenta Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2MG Magenta Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1MG Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2MG Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1MG Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C544X1YG Yellow Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2YG Yellow Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1YG Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2YG Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1YG Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages

Lexmark C544dn + built-in wireless

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C544X1KG Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C544X2KG Black Extra High Yield Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C540H1KG Black High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C540H2KG Black High Yield Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C540A1KG Black Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C544X1CG Cyan Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2CG Cyan Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1CG Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2CG Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1CG Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C544X1MG Magenta Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2MG Magenta Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1MG Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2MG Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1MG Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C544X1YG Yellow Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2YG Yellow Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1YG Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2YG Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1YG Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages

Lexmark C544n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C544X1KG Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C544X2KG Black Extra High Yield Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C540H1KG Black High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C540H2KG Black High Yield Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C540A1KG Black Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C544X1CG Cyan Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2CG Cyan Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1CG Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2CG Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1CG Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C544X1MG Magenta Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2MG Magenta Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1MG Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2MG Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1MG Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C544X1YG Yellow Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2YG Yellow Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1YG Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2YG Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1YG Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages

Lexmark C546dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C540H1KG Black High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C540H2KG Black High Yield Toner Cartridge Up to 2,500 standard pages
C540A1KG Black Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C546U1KG C546, X546 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C546U2KG C546, X546 Black Extra High Yield Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C544X1CG Cyan Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2CG Cyan Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1CG Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2CG Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1CG Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C544X1MG Magenta Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2MG Magenta Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1MG Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2MG Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1MG Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages
C544X1YG Yellow Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C544X2YG Yellow Extra High Yield Toner Cartridge Up to 4,000 standard pages
C540H1YG Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540H2YG Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 2,000 standard pages
C540A1YG Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 1,000 standard pages

Lexmark C734dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages

Lexmark C734dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages

Lexmark C734dw

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages

Lexmark C734n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages

Lexmark C736dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C736H1KG C736, X736, X738 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 12,000 standard pages
C736H2KG C736, X736, X738 Black High Yield Toner Cartridge Up to 12,000 standard pages
C736H1CG C736, X736, X738 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H2CG C736, X736, X738 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H1MG C736, X736, X738 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H2MG C736, X736, X738 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H1YG C736, X736, X738 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H2YG C736, X736, X738 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages

Lexmark C736dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C736H1KG C736, X736, X738 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 12,000 standard pages
C736H2KG C736, X736, X738 Black High Yield Toner Cartridge Up to 12,000 standard pages
C736H1CG C736, X736, X738 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H2CG C736, X736, X738 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H1MG C736, X736, X738 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H2MG C736, X736, X738 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H1YG C736, X736, X738 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H2YG C736, X736, X738 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages

Lexmark C736n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Toner Cartridge Up to 8,000 standard pages
C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge Up to 6,000 standard pages
C736H1KG C736, X736, X738 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 12,000 standard pages
C736H2KG C736, X736, X738 Black High Yield Toner Cartridge Up to 12,000 standard pages
C736H1CG C736, X736, X738 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H2CG C736, X736, X738 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H1MG C736, X736, X738 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H2MG C736, X736, X738 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H1YG C736, X736, X738 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages
C736H2YG C736, X736, X738 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 10,000 standard pages

Lexmark C746dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C746A2CG C746 Cyan C748 Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C746A2MG C746 Magenta C748 Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C746A1MG מחסנית טונר מגנטה עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746A2YG מחסנית טונר צהוב Up to 7,000 standard pages
C746A1YG מחסנית טונר צהוב עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746A1CG מחסנית טונר ציאן עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746H2KG מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה Up to 12,000 standard pages
C746H1KG מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 12,000 standard pages

Lexmark C746dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C746A2CG C746 Cyan C748 Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C746A2MG C746 Magenta C748 Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C746A1MG מחסנית טונר מגנטה עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746A2YG מחסנית טונר צהוב Up to 7,000 standard pages
C746A1YG מחסנית טונר צהוב עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746A1CG מחסנית טונר ציאן עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746H2KG מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה Up to 12,000 standard pages
C746H1KG מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 12,000 standard pages

Lexmark C746n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C746A2CG C746 Cyan C748 Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C746A2MG C746 Magenta C748 Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C746A1MG מחסנית טונר מגנטה עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746A2YG מחסנית טונר צהוב Up to 7,000 standard pages
C746A1YG מחסנית טונר צהוב עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746A1CG מחסנית טונר ציאן עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746H2KG מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה Up to 12,000 standard pages
C746H1KG מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 12,000 standard pages

Lexmark C748de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C746A2CG C746 Cyan C748 Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C746A2MG C746 Magenta C748 Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C748H2MG מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה Up to 10,000 standard pages
C748H1MG מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 10,000 standard pages
C746A1MG מחסנית טונר מגנטה עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746A2YG מחסנית טונר צהוב Up to 7,000 standard pages
C748H2YG מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה Up to 10,000 standard pages
C748H1YG מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 10,000 standard pages
C746A1YG מחסנית טונר צהוב עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C748H2CG מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה Up to 10,000 standard pages
C748H1CG מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 10,000 standard pages
C746A1CG מחסנית טונר ציאן עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746H2KG מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה Up to 12,000 standard pages
C746H1KG מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 12,000 standard pages

Lexmark C748dte

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C746A2CG C746 Cyan C748 Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C746A2MG C746 Magenta C748 Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C748H2MG מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה Up to 10,000 standard pages
C748H1MG מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 10,000 standard pages
C746A1MG מחסנית טונר מגנטה עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746A2YG מחסנית טונר צהוב Up to 7,000 standard pages
C748H2YG מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה Up to 10,000 standard pages
C748H1YG מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 10,000 standard pages
C746A1YG מחסנית טונר צהוב עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C748H2CG מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה Up to 10,000 standard pages
C748H1CG מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 10,000 standard pages
C746A1CG מחסנית טונר ציאן עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746H2KG מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה Up to 12,000 standard pages
C746H1KG מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 12,000 standard pages

Lexmark C748e

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C746A2CG C746 Cyan C748 Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C746A2MG C746 Magenta C748 Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
C748H2MG מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה Up to 10,000 standard pages
C748H1MG מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 10,000 standard pages
C746A1MG מחסנית טונר מגנטה עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746A2YG מחסנית טונר צהוב Up to 7,000 standard pages
C748H2YG מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה Up to 10,000 standard pages
C748H1YG מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 10,000 standard pages
C746A1YG מחסנית טונר צהוב עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C748H2CG מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה Up to 10,000 standard pages
C748H1CG מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 10,000 standard pages
C746A1CG מחסנית טונר ציאן עם תוכנית החזרה Up to 7,000 standard pages
C746H2KG מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה Up to 12,000 standard pages
C746H1KG מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה עם תוכנית החזרה Up to 12,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C780H1KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H2KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2KG C780, C782 Black Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1KG C780, C782 Black Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H1CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H2CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2CG C780, C782 Cyan Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1CG C780, C782 Cyan Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H2MG C780, C782 Magenta High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H1MG C780, C782 Magenta High Yield Return Program Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2MG C780, C782 Magenta Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1MG C780, C782 Magenta Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H2YG C780, C782 Yellow High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H1YG C780, C782 Yellow High Yield Return Program Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2YG C780, C782 Yellow Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1YG C780, C782 Yellow Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C780H1KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H2KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2KG C780, C782 Black Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1KG C780, C782 Black Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H1CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H2CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2CG C780, C782 Cyan Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1CG C780, C782 Cyan Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H2MG C780, C782 Magenta High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H1MG C780, C782 Magenta High Yield Return Program Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2MG C780, C782 Magenta Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1MG C780, C782 Magenta Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H2YG C780, C782 Yellow High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H1YG C780, C782 Yellow High Yield Return Program Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2YG C780, C782 Yellow Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1YG C780, C782 Yellow Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C780H1KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H2KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2KG C780, C782 Black Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1KG C780, C782 Black Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H1CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H2CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2CG C780, C782 Cyan Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1CG C780, C782 Cyan Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H2MG C780, C782 Magenta High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H1MG C780, C782 Magenta High Yield Return Program Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2MG C780, C782 Magenta Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1MG C780, C782 Magenta Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H2YG C780, C782 Yellow High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H1YG C780, C782 Yellow High Yield Return Program Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2YG C780, C782 Yellow Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1YG C780, C782 Yellow Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C780H1KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H2KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2KG C780, C782 Black Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1KG C780, C782 Black Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H1CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H2CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2CG C780, C782 Cyan Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1CG C780, C782 Cyan Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H2MG C780, C782 Magenta High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H1MG C780, C782 Magenta High Yield Return Program Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2MG C780, C782 Magenta Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1MG C780, C782 Magenta Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H2YG C780, C782 Yellow High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H1YG C780, C782 Yellow High Yield Return Program Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2YG C780, C782 Yellow Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1YG C780, C782 Yellow Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C782X2KG C782 Black Extra High Yield Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X1KG C782 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X2CG C782 Cyan Extra High Yield Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X1CG C782 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X2MG C782 Magenta Extra High Yield Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X1MG C782 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X2YG C782 Yellow Extra High Yield Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X1YG C782 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge Up to 15,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C780H1KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H2KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2KG C780, C782 Black Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1KG C780, C782 Black Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H1CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H2CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2CG C780, C782 Cyan Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1CG C780, C782 Cyan Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H2MG C780, C782 Magenta High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H1MG C780, C782 Magenta High Yield Return Program Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2MG C780, C782 Magenta Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1MG C780, C782 Magenta Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H2YG C780, C782 Yellow High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H1YG C780, C782 Yellow High Yield Return Program Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2YG C780, C782 Yellow Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1YG C780, C782 Yellow Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C782X2KG C782 Black Extra High Yield Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X1KG C782 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X2CG C782 Cyan Extra High Yield Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X1CG C782 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X2MG C782 Magenta Extra High Yield Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X1MG C782 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X2YG C782 Yellow Extra High Yield Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X1YG C782 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge Up to 15,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C780H1KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H2KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2KG C780, C782 Black Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1KG C780, C782 Black Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H1CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H2CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2CG C780, C782 Cyan Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1CG C780, C782 Cyan Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H2MG C780, C782 Magenta High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H1MG C780, C782 Magenta High Yield Return Program Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2MG C780, C782 Magenta Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1MG C780, C782 Magenta Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780H2YG C780, C782 Yellow High Yield Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780H1YG C780, C782 Yellow High Yield Return Program Print Cartridge Up to 10,000 standard pages
C780A2YG C780, C782 Yellow Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C780A1YG C780, C782 Yellow Return Program Print Cartridge Up to 6,000 standard pages
C782X2KG C782 Black Extra High Yield Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X1KG C782 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X2CG C782 Cyan Extra High Yield Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X1CG C782 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X2MG C782 Magenta Extra High Yield Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X1MG C782 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X2YG C782 Yellow Extra High Yield Print Cartridge Up to 15,000 standard pages
C782X1YG C782 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge Up to 15,000 standard pages

Lexmark C792de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C792X2KG C792 Black Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1KG C792 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X2CG C792 Cyan Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1CG C792 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X2MG C792 Magenta Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1MG C792 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X2YG C792 Yellow Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1YG C792 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792A1KG C792, X792 Black Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages
C792A1CG C792, X792 Cyan Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages
C792A1MG C792, X792 Magenta Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages
C792A1YG C792, X792 Yellow Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages

Lexmark C792dhe

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C792X2KG C792 Black Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1KG C792 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X2CG C792 Cyan Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1CG C792 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X2MG C792 Magenta Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1MG C792 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X2YG C792 Yellow Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1YG C792 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792A1KG C792, X792 Black Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages
C792A1CG C792, X792 Cyan Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages
C792A1MG C792, X792 Magenta Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages
C792A1YG C792, X792 Yellow Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages

Lexmark C792dte

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C792X2KG C792 Black Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1KG C792 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X2CG C792 Cyan Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1CG C792 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X2MG C792 Magenta Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1MG C792 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X2YG C792 Yellow Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1YG C792 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792A1KG C792, X792 Black Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages
C792A1CG C792, X792 Cyan Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages
C792A1MG C792, X792 Magenta Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages
C792A1YG C792, X792 Yellow Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages

Lexmark C792e

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C792X2KG C792 Black Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1KG C792 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X2CG C792 Cyan Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1CG C792 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X2MG C792 Magenta Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1MG C792 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X2YG C792 Yellow Extra High Yield Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792X1YG C792 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge (20K) Up to 20,000 standard pages
C792A1KG C792, X792 Black Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages
C792A1CG C792, X792 Cyan Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages
C792A1MG C792, X792 Magenta Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages
C792A1YG C792, X792 Yellow Return Program Print Cartridge (6K) Up to 6,000 standard pages

Lexmark C925de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C925H2KG C925 Black High Yield Toner Cartridge (8.5K) Up to 8,500 standard pages
C925H2CG C925 Cyan High Yield Toner Cartridge (7.5K) Up to 7,500 standard pages
C925H2MG C925 Magenta High Yield Toner Cartridge (7.5K) Up to 7,500 standard pages
C925H2YG C925 Yellow High Yield Toner Cartridge (7.5K) Up to 7,500 standard pages

Lexmark C925dte

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C925H2KG C925 Black High Yield Toner Cartridge (8.5K) Up to 8,500 standard pages
C925H2CG C925 Cyan High Yield Toner Cartridge (7.5K) Up to 7,500 standard pages
C925H2MG C925 Magenta High Yield Toner Cartridge (7.5K) Up to 7,500 standard pages
C925H2YG C925 Yellow High Yield Toner Cartridge (7.5K) Up to 7,500 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C930H2KG C935 Black High Yield Toner Cartridge Up to 38,000 standard pages
C930H2CG C935 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 24,000 standard pages
C930H2MG C935 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 24,000 standard pages
C930H2YG C935 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 24,000 standard pages

Lexmark C935dttn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C930H2KG C935 Black High Yield Toner Cartridge Up to 38,000 standard pages
C930H2CG C935 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 24,000 standard pages
C930H2MG C935 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 24,000 standard pages
C930H2YG C935 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 24,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C930H2KG C935 Black High Yield Toner Cartridge Up to 38,000 standard pages
C930H2CG C935 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 24,000 standard pages
C930H2MG C935 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 24,000 standard pages
C930H2YG C935 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 24,000 standard pages

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C930H2KG C935 Black High Yield Toner Cartridge Up to 38,000 standard pages
C930H2CG C935 Cyan High Yield Toner Cartridge Up to 24,000 standard pages
C930H2MG C935 Magenta High Yield Toner Cartridge Up to 24,000 standard pages
C930H2YG C935 Yellow High Yield Toner Cartridge Up to 24,000 standard pages

Lexmark C950de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C950X2KG C950 Black Extra High Yield Toner Cartridge Up to 32,000 standard pages
C950X2CG C950 Cyan Extra High Yield Toner Cartridge Up to 22,000 standard pages
C950X2MG C950 Magenta Extra High Yield Toner Cartridge Up to 22,000 standard pages
C950X2YG C950 Yellow Extra High Yield Toner Cartridge Up to 22,000 standard pages

Lexmark CS310dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
70C0H10 700H1 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה Up to 4,000 standard pages
70C0H20 700H2 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C0H30 700H3 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C0H40 700H4 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C80C0 708C מחסנית טונר ציאן של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C8HC0 708HC מחסנית טונר ציאן של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C8HK0 708HK מחסנית טונר שחור של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 4,000 standard pages
70C8HM0 708HM מחסנית טונר מגנטה של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C8HY0 708HY מחסנית טונר צהוב של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C80K0 708K מחסנית טונר שחור של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C80M0 708M מחסנית טונר מגנטה של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C80Y0 708Y מחסנית טונר צהוב של Return Program Up to 1,000 standard pages

Lexmark CS310n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
70C0H10 700H1 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה Up to 4,000 standard pages
70C0H20 700H2 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C0H30 700H3 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C0H40 700H4 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C80C0 708C מחסנית טונר ציאן של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C8HC0 708HC מחסנית טונר ציאן של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C8HK0 708HK מחסנית טונר שחור של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 4,000 standard pages
70C8HM0 708HM מחסנית טונר מגנטה של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C8HY0 708HY מחסנית טונר צהוב של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C80K0 708K מחסנית טונר שחור של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C80M0 708M מחסנית טונר מגנטה של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C80Y0 708Y מחסנית טונר צהוב של Return Program Up to 1,000 standard pages

CS317dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
71B0030 CS/CX 317, 417, 517 - מחסנית טונר מגנטה‬ Up to 2,300 standard pages
71B50M0 CS/CX 317‏, 417, 517 - מחסנית טונר מגנטה של תוכנית ההחזרה Up to 2,300 standard pages
71B0040 CS/CX 317‏, 417, 517 - מחסנית טונר צהובה Up to 2,300 standard pages
71B50Y0 CS/CX 317‏, 417, 517 - מחסנית טונר צהובה של תוכנית ההחזרה Up to 2,300 standard pages
71B0020 CS/CX 317‏, 417, 517 - מחסנית טונר ציאן Up to 2,300 standard pages
71B0010 CS/CX 317‏, 417, 517 - מחסנית טונר שחורה Up to 3,000 standard pages
71B50K0 CS/CX 317‏, 417, 517 - מחסנית טונר שחורה של תוכנית ההחזרה Up to 3,000 standard pages
71B50C0 CS/CX 317‏, ‏417‏, ‏517 - מחסנית טונר ציאן של תוכנית ההחזרה Up to 2,300 standard pages

Lexmark CS410dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
70C0H10 700H1 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה Up to 4,000 standard pages
70C0H20 700H2 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C0H30 700H3 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C0H40 700H4 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C80C0 708C מחסנית טונר ציאן של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C8HC0 708HC מחסנית טונר ציאן של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C8HK0 708HK מחסנית טונר שחור של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 4,000 standard pages
70C8HM0 708HM מחסנית טונר מגנטה של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C8HY0 708HY מחסנית טונר צהוב של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C80K0 708K מחסנית טונר שחור של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C80M0 708M מחסנית טונר מגנטה של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C80Y0 708Y מחסנית טונר צהוב של Return Program Up to 1,000 standard pages

Lexmark CS410dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
70C0H10 700H1 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה Up to 4,000 standard pages
70C0H20 700H2 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C0H30 700H3 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C0H40 700H4 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C80C0 708C מחסנית טונר ציאן של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C8HC0 708HC מחסנית טונר ציאן של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C8HK0 708HK מחסנית טונר שחור של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 4,000 standard pages
70C8HM0 708HM מחסנית טונר מגנטה של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C8HY0 708HY מחסנית טונר צהוב של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C80K0 708K מחסנית טונר שחור של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C80M0 708M מחסנית טונר מגנטה של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C80Y0 708Y מחסנית טונר צהוב של Return Program Up to 1,000 standard pages

Lexmark CS410n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
70C0H10 700H1 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה Up to 4,000 standard pages
70C0H20 700H2 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C0H30 700H3 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C0H40 700H4 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C80C0 708C מחסנית טונר ציאן של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C8HC0 708HC מחסנית טונר ציאן של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C8HK0 708HK מחסנית טונר שחור של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 4,000 standard pages
70C8HM0 708HM מחסנית טונר מגנטה של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C8HY0 708HY מחסנית טונר צהוב של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C80K0 708K מחסנית טונר שחור של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C80M0 708M מחסנית טונר מגנטה של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C80Y0 708Y מחסנית טונר צהוב של Return Program Up to 1,000 standard pages

CS417dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
71B50M0 CS/CX 317‏, 417, 517 - מחסנית טונר מגנטה של תוכנית ההחזרה Up to 2,300 standard pages
71B50Y0 CS/CX 317‏, 417, 517 - מחסנית טונר צהובה של תוכנית ההחזרה Up to 2,300 standard pages
71B50K0 CS/CX 317‏, 417, 517 - מחסנית טונר שחורה של תוכנית ההחזרה Up to 3,000 standard pages
71B50C0 CS/CX 317‏, ‏417‏, ‏517 - מחסנית טונר ציאן של תוכנית ההחזרה Up to 2,300 standard pages
71B0H30 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 3,500 standard pages
71B5HM0 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה Up to 3,500 standard pages
71B0H40 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר צהובה בתפוקה גבוהה Up to 3,500 standard pages
71B5HY0 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר צהובה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה Up to 3,500 standard pages
71B0H20 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה Up to 3,500 standard pages
71B5HC0 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה Up to 3,500 standard pages
71B0H10 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר שחורה בתפוקה גבוהה Up to 6,000 standard pages
71B5HK0 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר שחורה בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה Up to 6,000 standard pages

Lexmark CS421dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
78C0X10 Lexmark 78C0X10 Black Extra High Yield Toner Cartridge Up to 8,500 standard pages
78C0X20 Lexmark 78C0X20 Cyan Extra High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
78C0X30 Lexmark 78C0X30 Magenta Extra High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
78C0X40 Lexmark 78C0X40 Yellow Extra High Yield Toner Cartridge Up to 5,000 standard pages
78C5XM0 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5XM0 Up to 5,000 standard pages
78C50M0 מחסנית טונר מגנטה מדגם Lexmark 78C50M0 של תוכנית ההחזרה Up to 1,400 standard pages
78C5XME מחסנית טונר מגנטה עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5XME הנמכרת בכפוף להסכם Up to 5,000 standard pages
78C5XYE מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד להדפסת תוויות מדגם Lexmark 78C5XYE למנויים בחוזה Up to 5,000 standard pages
78C5XY0 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5XY0 מתוכנית ההחזרה Up to 5,000 standard pages
78C50Y0 מחסנית טונר צהוב מדגם 78C50Y0 של תוכנית ההחזרה של Lexmark Up to 1,400 standard pages
78C5XC0 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5XC0 Up to 5,000 standard pages
78C50C0 מחסנית טונר ציאן מדגם Lexmark 78C50C0 של תוכנית ההחזרה Up to 1,400 standard pages
78C5XCE מחסנית טונר ציאן עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5XCE הנמכרת בכפוף להסכם Up to 5,000 standard pages
78C5XKE מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5XKE הנמכרת בכפוף להסכם Up to 8,500 standard pages
78C5XK0 מחסנית טונר שחורה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5XK0 Up to 8,500 standard pages
78C50K0 מחסנית טונר שחורה של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C50K0 Up to 2,000 standard pages
78C50ME ‏‫מחסנית טונר מגנטה מדגם Lexmark 78C50ME הנמכרת בכפוף להסכם‬ Up to 1,400 standard pages
78C50YE ‏‫מחסנית טונר צהוב מדגם Lexmark 78C50YEהנמכרת בכפוף להסכם‬ Up to 1,400 standard pages
78C50CE ‏‫מחסנית טונר ציאן מדגם Lexmark 78C50CE הנמכרת בכפוף להסכם‬ Up to 1,400 standard pages
78C50KE ‏‫מחסנית טונר שחור מדגם Lexmark 78C50KE הנמכרת בכפוף להסכם‬ Up to 2,000 standard pages

Lexmark CS510de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
70C0X10 700X1 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 8,000 standard pages
70C0X20 700X2 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 4,000 standard pages
70C0X30 700X3 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 4,000 standard pages
70C0X40 700X4 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 4,000 standard pages
70C80C0 708C מחסנית טונר ציאן של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C8HC0 708HC מחסנית טונר ציאן של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C8HK0 708HK מחסנית טונר שחור של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 4,000 standard pages
70C8HM0 708HM מחסנית טונר מגנטה של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C8HY0 708HY מחסנית טונר צהוב של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C80K0 708K מחסנית טונר שחור של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C80M0 708M מחסנית טונר מגנטה של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C8XC0 708XC מחסנית טונר ציאן של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 4,000 standard pages
70C8XK0 708XK מחסנית טונר שחור של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 8,000 standard pages
70C8XM0 708XM מחסנית טונר מגנטה של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 4,000 standard pages
70C8XY0 708XY מחסנית טונר צהוב של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 4,000 standard pages
70C80Y0 708Y מחסנית טונר צהוב של Return Program Up to 1,000 standard pages

Lexmark CS510dte

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
70C0X10 700X1 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 8,000 standard pages
70C0X20 700X2 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 4,000 standard pages
70C0X30 700X3 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 4,000 standard pages
70C0X40 700X4 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 4,000 standard pages
70C80C0 708C מחסנית טונר ציאן של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C8HC0 708HC מחסנית טונר ציאן של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C8HK0 708HK מחסנית טונר שחור של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 4,000 standard pages
70C8HM0 708HM מחסנית טונר מגנטה של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C8HY0 708HY מחסנית טונר צהוב של Return Program בתפוקה גבוהה Up to 3,000 standard pages
70C80K0 708K מחסנית טונר שחור של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C80M0 708M מחסנית טונר מגנטה של Return Program Up to 1,000 standard pages
70C8XC0 708XC מחסנית טונר ציאן של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 4,000 standard pages
70C8XK0 708XK מחסנית טונר שחור של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 8,000 standard pages
70C8XM0 708XM מחסנית טונר מגנטה של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 4,000 standard pages
70C8XY0 708XY מחסנית טונר צהוב של Return Program בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 4,000 standard pages
70C80Y0 708Y מחסנית טונר צהוב של Return Program Up to 1,000 standard pages

CS517de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
71B50M0 CS/CX 317‏, 417, 517 - מחסנית טונר מגנטה של תוכנית ההחזרה Up to 2,300 standard pages
71B50Y0 CS/CX 317‏, 417, 517 - מחסנית טונר צהובה של תוכנית ההחזרה Up to 2,300 standard pages
71B50K0 CS/CX 317‏, 417, 517 - מחסנית טונר שחורה של תוכנית ההחזרה Up to 3,000 standard pages
71B50C0 CS/CX 317‏, ‏417‏, ‏517 - מחסנית טונר ציאן של תוכנית ההחזרה Up to 2,300 standard pages
71B0H30 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 3,500 standard pages
71B5HM0 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה Up to 3,500 standard pages
71B0H40 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר צהובה בתפוקה גבוהה Up to 3,500 standard pages
71B5HY0 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר צהובה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה Up to 3,500 standard pages
71B0H20 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה Up to 3,500 standard pages
71B5HC0 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה Up to 3,500 standard pages
71B5HK0 CS/CX 417‏, 517 - מחסנית טונר שחורה בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה Up to 6,000 standard pages
71B0X10 CS/CX 517 - מחסנית טונר שחורה בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 8,000 standard pages
71B5XK0 CS/CX 517 - מחסנית טונר שחורה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה של Lexmark Up to 8,000 standard pages

Lexmark CS521dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
78C0U10 Lexmark 78C0U10 Black Ultra High Yield Toner Cartridge Up to 10,500 standard pages
78C0U20 Lexmark 78C0U20 Cyan Ultra High Yield Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
78C0U30 Lexmark 78C0U30 Magenta Ultra High Yield Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
78C0U40 Lexmark 78C0U40 Yellow Ultra High Yield Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
78C5UM0 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5UM0 Up to 7,000 standard pages
78C5XM0 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5XM0 Up to 5,000 standard pages
78C50M0 מחסנית טונר מגנטה מדגם Lexmark 78C50M0 של תוכנית ההחזרה Up to 1,400 standard pages
78C5UME מחסנית טונר מגנטה עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5UME הנמכרת בכפוף להסכם Up to 7,000 standard pages
78C5XME מחסנית טונר מגנטה עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5XME הנמכרת בכפוף להסכם Up to 5,000 standard pages
78C5UYE מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד להדפסת תוויות מדגם Lexmark 78C5UYE למנויים בחוזה Up to 7,000 standard pages
78C5XYE מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד להדפסת תוויות מדגם Lexmark 78C5XYE למנויים בחוזה Up to 5,000 standard pages
78C5UY0 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5UY0 מתוכנית ההחזרה Up to 7,000 standard pages
78C5XY0 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5XY0 מתוכנית ההחזרה Up to 5,000 standard pages
78C50Y0 מחסנית טונר צהוב מדגם 78C50Y0 של תוכנית ההחזרה של Lexmark Up to 1,400 standard pages
78C5UC0 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5UC0 GSA Up to 7,000 standard pages
78C5XC0 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5XC0 Up to 5,000 standard pages
78C50C0 מחסנית טונר ציאן מדגם Lexmark 78C50C0 של תוכנית ההחזרה Up to 1,400 standard pages
78C5UCE מחסנית טונר ציאן עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 78C5UCE הנמכרת בכפוף להסכם Up to 7,000 standard pages
78C5XCE מחסנית טונר ציאן עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5XCE הנמכרת בכפוף להסכם Up to 5,000 standard pages
78C5UKE מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 78C5UKE הנמכרת בכפוף להסכם Up to 10,500 standard pages
78C5XKE מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5XKE הנמכרת בכפוף להסכם Up to 8,500 standard pages
78C5UK0 מחסנית טונר שחורה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5UK0 Up to 10,500 standard pages
78C5XK0 מחסנית טונר שחורה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5XK0 Up to 8,500 standard pages
78C50K0 מחסנית טונר שחורה של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C50K0 Up to 2,000 standard pages
78C50ME ‏‫מחסנית טונר מגנטה מדגם Lexmark 78C50ME הנמכרת בכפוף להסכם‬ Up to 1,400 standard pages
78C50YE ‏‫מחסנית טונר צהוב מדגם Lexmark 78C50YEהנמכרת בכפוף להסכם‬ Up to 1,400 standard pages
78C50CE ‏‫מחסנית טונר ציאן מדגם Lexmark 78C50CE הנמכרת בכפוף להסכם‬ Up to 1,400 standard pages
78C50KE ‏‫מחסנית טונר שחור מדגם Lexmark 78C50KE הנמכרת בכפוף להסכם‬ Up to 2,000 standard pages

Lexmark CS622de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
78C0U10 Lexmark 78C0U10 Black Ultra High Yield Toner Cartridge Up to 10,500 standard pages
78C0U20 Lexmark 78C0U20 Cyan Ultra High Yield Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
78C0U30 Lexmark 78C0U30 Magenta Ultra High Yield Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
78C0U40 Lexmark 78C0U40 Yellow Ultra High Yield Toner Cartridge Up to 7,000 standard pages
78C5UM0 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5UM0 Up to 7,000 standard pages
78C5XM0 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5XM0 Up to 5,000 standard pages
78C50M0 מחסנית טונר מגנטה מדגם Lexmark 78C50M0 של תוכנית ההחזרה Up to 1,400 standard pages
78C5UME מחסנית טונר מגנטה עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5UME הנמכרת בכפוף להסכם Up to 7,000 standard pages
78C5XME מחסנית טונר מגנטה עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5XME הנמכרת בכפוף להסכם Up to 5,000 standard pages
78C5UYE מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד להדפסת תוויות מדגם Lexmark 78C5UYE למנויים בחוזה Up to 7,000 standard pages
78C5XYE מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד להדפסת תוויות מדגם Lexmark 78C5XYE למנויים בחוזה Up to 5,000 standard pages
78C5UY0 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5UY0 מתוכנית ההחזרה Up to 7,000 standard pages
78C5XY0 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5XY0 מתוכנית ההחזרה Up to 5,000 standard pages
78C50Y0 מחסנית טונר צהוב מדגם 78C50Y0 של תוכנית ההחזרה של Lexmark Up to 1,400 standard pages
78C5UC0 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5UC0 GSA Up to 7,000 standard pages
78C5XC0 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5XC0 Up to 5,000 standard pages
78C50C0 מחסנית טונר ציאן מדגם Lexmark 78C50C0 של תוכנית ההחזרה Up to 1,400 standard pages
78C5UCE מחסנית טונר ציאן עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 78C5UCE הנמכרת בכפוף להסכם Up to 7,000 standard pages
78C5XCE מחסנית טונר ציאן עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5XCE הנמכרת בכפוף להסכם Up to 5,000 standard pages
78C5UKE מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה ביותר מדגם Lexmark 78C5UKE הנמכרת בכפוף להסכם Up to 10,500 standard pages
78C5XKE מחסנית טונר שחור עם תפוקה גבוהה במיוחד מדגם Lexmark 78C5XKE הנמכרת בכפוף להסכם Up to 8,500 standard pages
78C5UK0 מחסנית טונר שחורה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5UK0 Up to 10,500 standard pages
78C5XK0 מחסנית טונר שחורה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C5XK0 Up to 8,500 standard pages
78C50K0 מחסנית טונר שחורה של תוכנית ההחזרה מדגם Lexmark 78C50K0 Up to 2,000 standard pages
78C50ME ‏‫מחסנית טונר מגנטה מדגם Lexmark 78C50ME הנמכרת בכפוף להסכם‬ Up to 1,400 standard pages
78C50YE ‏‫מחסנית טונר צהוב מדגם Lexmark 78C50YEהנמכרת בכפוף להסכם‬ Up to 1,400 standard pages
78C50CE ‏‫מחסנית טונר ציאן מדגם Lexmark 78C50CE הנמכרת בכפוף להסכם‬ Up to 1,400 standard pages
78C50KE ‏‫מחסנית טונר שחור מדגם Lexmark 78C50KE הנמכרת בכפוף להסכם‬ Up to 2,000 standard pages

Lexmark CS720de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
74C0S30 CS720 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה רגילה Up to 7,000 standard pages
74C0S40 CS720 מחסנית טונר צהוב בתפוקה רגילה Up to 7,000 standard pages
74C0S20 CS720 מחסנית טונר ציאן בתפוקה רגילה Up to 7,000 standard pages
74C0H10 CS720, CS725 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה Up to 20,000 standard pages
74C5HK0 CS720, ‏CS725 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה Up to 20,000 standard pages
74C5HKE CS720, ‏CS725 מחסנית צבע שחור בתפוקה גבוהה ‏LRP לארגונים (20K) Up to 20,000 standard pages
74C5SM0 CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה רגילה של תוכנית ההחזרה Up to 7,000 standard pages
74C50Y0 CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית טונר צהוב של תוכנית ההחזרה Up to 3,000 standard pages
74C5SC0 CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית טונר ציאן בתפוקה רגילה של תוכנית ההחזרה Up to 7,000 standard pages
74C50C0 CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית טונר ציאן של תוכנית ההחזרה Up to 3,000 standard pages
74C5SK0 CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית טונר שחור בתפוקה רגילה של תוכנית ההחזרה Up to 7,000 standard pages
74C50K0 CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית טונר שחור של תוכנית ההחזרה Up to 3,000 standard pages
74C5SME CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית צבע מגנטה בתפוקה רגילה לארגונים (7K) Up to 7,000 standard pages
74C50ME CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית צבע מגנטה לארגונים (3K) Up to 3,000 standard pages
74C5SYE CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית צבע צהוב בתפוקה רגילה לארגונים (7K) Up to 7,000 standard pages
74C50YE CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית צבע צהוב לארגונים (3K) Up to 3,000 standard pages
74C5SCE CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית צבע ציאן בתפוקה רגילה לארגונים (7K) Up to 7,000 standard pages
74C5SKE CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית צבע שחור בתפוקה רגילה לארגונים (7K) Up to 7,000 standard pages
74C50KE CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית צבע שחור לארגונים (3K) Up to 3,000 standard pages
74C5SY0 CS720, ‏CS725,‏ CX725 מחסנית טונר צהוב בתפוקה רגילה של תוכנית ההחזרה Up to 7,000 standard pages
74C50M0 CS720,‏ CS725, ‏CX725 מחסנית טונר מגנטה של תוכנית ההחזרה Up to 3,000 standard pages
74C50CE CS720,‏ CS725, ‏CX725 מחסנית צבע ציאן לארגונים (3K) Up to 3,000 standard pages

Lexmark CS725de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
74C0H10 CS720, CS725 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה Up to 20,000 standard pages
74C5HK0 CS720, ‏CS725 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה Up to 20,000 standard pages
74C5HKE CS720, ‏CS725 מחסנית צבע שחור בתפוקה גבוהה ‏LRP לארגונים (20K) Up to 20,000 standard pages
74C5SM0 CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה רגילה של תוכנית ההחזרה Up to 7,000 standard pages
74C50Y0 CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית טונר צהוב של תוכנית ההחזרה Up to 3,000 standard pages
74C5SC0 CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית טונר ציאן בתפוקה רגילה של תוכנית ההחזרה Up to 7,000 standard pages
74C50C0 CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית טונר ציאן של תוכנית ההחזרה Up to 3,000 standard pages
74C5SK0 CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית טונר שחור בתפוקה רגילה של תוכנית ההחזרה Up to 7,000 standard pages
74C50K0 CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית טונר שחור של תוכנית ההחזרה Up to 3,000 standard pages
74C5SME CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית צבע מגנטה בתפוקה רגילה לארגונים (7K) Up to 7,000 standard pages
74C50ME CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית צבע מגנטה לארגונים (3K) Up to 3,000 standard pages
74C5SYE CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית צבע צהוב בתפוקה רגילה לארגונים (7K) Up to 7,000 standard pages
74C50YE CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית צבע צהוב לארגונים (3K) Up to 3,000 standard pages
74C5SCE CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית צבע ציאן בתפוקה רגילה לארגונים (7K) Up to 7,000 standard pages
74C5SKE CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית צבע שחור בתפוקה רגילה לארגונים (7K) Up to 7,000 standard pages
74C50KE CS720, ‏CS725, ‏CX725 מחסנית צבע שחור לארגונים (3K) Up to 3,000 standard pages
74C5SY0 CS720, ‏CS725,‏ CX725 מחסנית טונר צהוב בתפוקה רגילה של תוכנית ההחזרה Up to 7,000 standard pages
74C50M0 CS720,‏ CS725, ‏CX725 מחסנית טונר מגנטה של תוכנית ההחזרה Up to 3,000 standard pages
74C50CE CS720,‏ CS725, ‏CX725 מחסנית צבע ציאן לארגונים (3K) Up to 3,000 standard pages
74C0H30 CS725 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה Up to 12,000 standard pages
74C5HM0 CS725 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה Up to 12,000 standard pages
74C0H40 CS725 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה Up to 12,000 standard pages
74C5HY0 CS725 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה Up to 12,000 standard pages
74C0H20 CS725 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה Up to 12,000 standard pages
74C5HC0 CS725 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה Up to 12,000 standard pages
74C5HME CS725 מחסנית צבע מגנטה בתפוקה גבוהה לארגונים (12K) Up to 12,000 standard pages
74C5HYE CS725 מחסנית צבע צהוב בתפוקה גבוהה לארגונים (12K) Up to 12,000 standard pages
74C5HCE CS725 מחסנית צבע ציאן בתפוקה גבוהה לארגונים (12K) Up to 12,000 standard pages

Lexmark CS727de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
75B50M0 CS/CX 727‏, CS728 - מחסנית טונר מגנטה של תוכנית ההחזרה Up to 10,000 standard pages
75B0040 CS/CX 727‏, CS728 - מחסנית טונר צהובה Up to 10,000 standard pages
75B50Y0 CS/CX 727‏, CS728 - מחסנית טונר צהובה של תוכנית ההחזרה Up to 10,000 standard pages
75B0020 CS/CX 727‏, CS728 - מחסנית טונר ציאן Up to 10,000 standard pages
75B50C0 CS/CX 727‏, CS728 - מחסנית טונר ציאן של תוכנית ההחזרה Up to 10,000 standard pages
75B0010 CS/CX 727‏, CS728 - מחסנית טונר שחורה Up to 13,000 standard pages
75B50K0 CS/CX 727‏, CS728 - מחסנית טונר שחורה של תוכנית ההחזרה Up to 13,000 standard pages
75B0030 CS/CX 727‏, CS728 מחסנית טונר מגנטה‬ Up to 10,000 standard pages

Lexmark CS728de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
75B50M0 CS/CX 727‏, CS728 - מחסנית טונר מגנטה של תוכנית ההחזרה Up to 10,000 standard pages
75B0040 CS/CX 727‏, CS728 - מחסנית טונר צהובה Up to 10,000 standard pages
75B50Y0 CS/CX 727‏, CS728 - מחסנית טונר צהובה של תוכנית ההחזרה Up to 10,000 standard pages
75B0020 CS/CX 727‏, CS728 - מחסנית טונר ציאן Up to 10,000 standard pages
75B50C0 CS/CX 727‏, CS728 - מחסנית טונר ציאן של תוכנית ההחזרה Up to 10,000 standard pages
75B0010 CS/CX 727‏, CS728 - מחסנית טונר שחורה Up to 13,000 standard pages
75B50K0 CS/CX 727‏, CS728 - מחסנית טונר שחורה של תוכנית ההחזרה Up to 13,000 standard pages
75B0030 CS/CX 727‏, CS728 מחסנית טונר מגנטה‬ Up to 10,000 standard pages

Lexmark CS820de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
72K0X30 CS820 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 22,000 standard pages
72K5XM0 CS820 מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה Up to 22,000 standard pages
72K0X40 CS820 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 22,000 standard pages
72K5XY0 CS820 מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה של תוכנית ההחזרה במיוחד Up to 22,000 standard pages
72K0X20 CS820 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 22,000 standard pages
72K5XC0 CS820 מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה Up to 22,000 standard pages
72K5XME CS820 מחסנית צבע מגנטה בתפוקה גבוהה במיוחד לארגונים (22K) Up to 22,000 standard pages
72K5XYE CS820 מחסנית צבע צהוב בתפוקה גבוהה במיוחד לארגונים (22K) Up to 22,000 standard pages
72K5XCE CS820 מחסנית צבע ציאן בתפוקה גבוהה במיוחד לארגונים (22K) Up to 22,000 standard pages
72K0X10 CS820, ‏CX820, ‏CX825 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה במיוחד Up to 33,000 standard pages
72K50M0 CS820, ‏CX82x, ‏CX860 מחסנית טונר מגנטה של תוכנית ההחזרה Up to 8,000 standard pages
72K50Y0 CS820, ‏CX82x, ‏CX860 מחסנית טונר צהוב של תוכנית ההחזרה Up to 8,000 standard pages
72K50C0 CS820, ‏CX82x, ‏CX860 מחסנית טונר ציאן של תוכנית ההחזרה Up to 8,000 standard pages
72K50K0 CS820, ‏CX82x, ‏CX860 מחסנית טונר שחור של תוכנית ההחזרה Up to 8,000 standard pages
72K50YE CS820, ‏CX82x, ‏CX860 מחסנית צבע צהוב לארגונים (8K) Up to 8,000 standard pages
72K5XKE CS820, ‏CX82x, ‏CX860 מחסנית צבע שחור בתפוקה גבוהה במיוחד לארגונים (33K) Up to 33,000 standard pages
72K50ME CS820,‏ CX82x, ‏CX860 מחסנית צבע מגנטה לארגונים (8K) Up to 8,000 standard pages
72K50CE CS820,‏ CX82x, ‏CX860 מחסנית צבע ציאן לארגונים (8K) Up to 8,000 standard pages
72K50KE CS820,‏ CX82x, ‏CX860 מחסנית צבע שחור לארגונים (8K) Up to 8,000 standard pages
72K5XK0 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה במיוחד של תוכנית ההחזרה Up to 33,000 standard pages

Lexmark CS827de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
73B50M0 CS/CX 827 - מחסנית טונר מגנטה של תוכנית ההחזרה Up to 15,000 standard pages
73B0030 CS/CX 827 - מחסנית טונר מגנטה‬ Up to 15,000 standard pages
73B0040 CS/CX 827 - מחסנית טונר צהובה Up to 15,000 standard pages
73B50Y0 CS/CX 827 - מחסנית טונר צהובה של תוכנית ההחזרה Up to 15,000 standard pages
73B0020 CS/CX 827 - מחסנית טונר ציאן Up to 15,000 standard pages
73B50C0 CS/CX 827 - מחסנית טונר ציאן של תוכנית ההחזרה Up to 15,000 standard pages
73B0010 CS/CX 827 - מחסנית טונר שחורה Up to 20,000 standard pages
73B50K0 CS/CX 827 - מחסנית טונר שחורה של תוכנית ההחזרה Up to 20,000 standard pages

Lexmark CS921de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
76C00M0 CS921‏,CS923‏,CX920‏,CX921‏,CX922‏,CX923‏,CX924 מחסנית טונר מגנטה Up to 11,500 standard pages
76C00Y0 CS921‏,CS923‏,CX920‏,CX921‏,CX922‏,CX923‏,CX924 מחסנית טונר צהוב Up to 11,500 standard pages
76C00K0 CS921‏,CS923‏,CX920‏,CX921‏,CX922‏,CX923‏,CX924 ‏מחסנית טונר שחור Up to 18,500 standard pages
76C00C0 CS921‏,CS923‏,CX920‏,CX921‏,CX922‏,CX923‏,CX924‏ מחסנית טונר ציאן Up to 11,500 standard pages

Lexmark CS923de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
76C00M0 CS921‏,CS923‏,CX920‏,CX921‏,CX922‏,CX923‏,CX924 מחסנית טונר מגנטה Up to 11,500 standard pages
76C00Y0 CS921‏,CS923‏,CX920‏,CX921‏,CX922‏,CX923‏,CX924 מחסנית טונר צהוב Up to 11,500 standard pages
76C00K0 CS921‏,CS923‏,CX920‏,CX921‏,CX922‏,CX923‏,CX924 ‏מחסנית טונר שחור Up to 18,500 standard pages
76C00C0 CS921‏,CS923‏,CX920‏,CX921‏,CX922‏,CX923‏,CX924‏ מחסנית טונר ציאן Up to 11,500 standard pages
76C0HK0 CS923 מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה Up to 34,000 standard pages
76C0HM0 CS923‏, CX921‏, CX922‏, CX923‏, CX924 מחסניות טונר מגנטה‬ בתפוקה גבוהה Up to 34,000 standard pages
76C0HY0 CS923‏, CX921‏, CX922‏, CX923‏, CX924 מחסניות טונר צהוב בתפוקה גבוהה Up to 34,000 standard pages
76C0HC0 CS923‏, CX921‏, CX922‏, CX923‏, CX924 מחסניות טונר ציאן בתפוקה גבוהה Up to 34,000 standard pages