Dette nettstedet bruker informasjonskapsler til ulike formål, inkludert til å forbedre opplevelsen din, analyse og annonser. Du godtar vår bruk av informasjonskapsler hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet eller ved å klikke på Godta og lukk. Se siden om informasjonskapsler for å få mer informasjon.

Personvernerklæring

Personvern er viktig for oss i Lexmark Norge, som er en filial av Lexmark Nordic L.L.C. Vi erkjenner at du har behov for tilfredsstillende vern og håndtering av personlige opplysninger som du deler med oss. For å bistå deg gir vi deg denne personvernerklæringen som gir en forklaring på vår online informasjonspraksis og de valg du kan gjøre med hensyn til hvordan dine opplysninger innhentes og brukes.

Personlige opplysninger som samles på våre sider og tjenester vil kunne bli lagret og behandlet i USA og Frankrike. Vi vil også i samsvar med gjeldende regler lagre og behandle opplysninger i andre land hvor vi, våre underavdelinger, datterselskaper eller agenter er etablert. Ved å benytte våre sider eller tjenester godtar du overføring av opplysninger utenfor ditt hjemland.  For overføring av personopplysninger og andre opplysninger til USA har vi inngått interne databehandleravtaler som gir tilfredsstillende vern basert på EUs standardavtaler for overføring til databehandlere i tredjeland (2010/87/EU) av 5 februar 2010, i henhold til EU Direktiv 95/46/EF.

Sider som dekkes av denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder for alle land i Europa, Midt-Østen og Afrika ("EMEA") og spesielt for Lexmark.com nettsider i EMEA-landene.

Personvernerklæringer publisert på våre nettsider rettet mot personer bosatt i andre land kan være forskjellig fra denne erklæring for å kunne ta hensyn til funksjoner på lokale sider og gjeldende lovgivning.

Hva slags opplysninger innhenter vi

Denne personvernerklæringen gjelder alle typer personlige opplysninger som innhentes av eller sendes til oss (eller via nøye utvalgte tredjeparter som opptrer på våre vegne). "Personopplysninger" er enhver opplysning som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Du trenger ikke gi oss opplysninger om deg selv hvis du bare skal se på vår nettside.

Vi innhenter personopplysninger når:

 • du foretar kjøp av produkter eller tjenester;
 • du registrerer produkter online;
 • du ber om support for et produkt;
 • du ber om nedlastning av programvare;
 • du oppretter en brukerkonto (login brukernavn og passord);
 • du ber om opplysninger eller materiale (f.eks. whitepapers eller nyhetsbrev);
 • du deltar i spørreundersøkelser og evalueringer;
 • du deltar i markedsføring, konkurranser eller reklamepakker;
 • du søker på en jobb eller sender inn din
 • du sender spørsmål eller kommentarer til oss.

Opplysningene som innhentes vil kunne inkludere:

 • for- og etternavn;
 • tittel og navn på arbeidsgiver;
 • hjemme-, faktura- eller annen adresse (herunder gatenavn, navn på by eller sted, land, postnummer);
 • e-postadresse;
 • telefonnummer;
 • (for arbeidssøkende som sender elektroniske opplysninger) utdanning, arbeidserfaring, og arbeidsinteresser;
 • andre identifikatorer som gjør det mulig for Lexmark å kontakte deg fysisk eller online;
 • andre opplysninger som vi innhenter online og som vil bli lagret i sammenheng med din konto, så som brukernavn og passord;
 • eventuelt andre opplysninger som du gir oss når du bruker vår nettbutikk eller når du kommuniserer med oss.

Vi kan også registrere den IP-adressen du bruker for å knytte deg til Internett. En IP-adresse er en unik identifikator som datamaskiner benytter for å identifisere og kommunisere med andre datamaskiner på Internett.

Hvordan vi bruker dine opplysninger

Vi kan benytte personopplysninger som vi innhenter for å betjene våre nettsider, for gjennomføring av dine forespørsler om informasjon, for registrering av dine produkter, for behandling av din jobbsøknad, for å sende deg markedsføringsmateriale, for å kunne la deg delta i konkurranser og markedsundersøkelser, for å yte tjeneste og support, og å utføre de transaksjoner du har bedt om. Disse bruksområdene kan omfatte mer effektiv kundeservice; at nettsidene eller tjenestene blir lettere å bruke ved å unngå at du stadig må sette inn de samme opplysningene; utføre forskning og analyser med sikte på forbedring av våre produkter, tjenester og løsninger; og at innhold og reklame er tilpasset dine interesser og preferanser i henhold til gjeldende lovgivning.

Vi bruker også personopplysninger for å kunne kommunisere med deg. Vi kan sende påbudte dokumenter som f.eks. velkomstbrev, purringer, opplysinger og tekniske servicespørsmål, og kunngjøringer fra support. Noen av våre tjenester kan sende ut periodiske medlemsbrev som anses som del av tjenesten. Vi kan også ta kontakt med deg for å informere om tilgjengelige produkter eller tjenester hos oss eller våre underavdelinger.

Dersom har valgt å motta reklamemateriell fra oss, kan vi også benytte (men vil ikke fremlegge) personopplysninger for å fremme og markedsføre tilleggsprodukter, tjenester og spesialtilbud fra oss og/eller våre underavdelinger som kan være av interesse for deg.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke i samsvar med juridiske eller avtalemessige begrensninger og med rimelig varsel. Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket, ta kontakt med oss på privacy.no@lexmark.com. Vi vil informere deg om følgene av å trekke tilbake ditt samtykke.

Personopplysninger som innhentes online kan kombineres med opplysninger som du gir oss på annen måte, f.eks. ved produktregistrering, servicehenvendelse, vårt "Connect" og "Reward" program, eller på varemesser. 

Informasjonskapsler (cookies)

En informasjonskapsel (cookie) inneholder en liten mengde data, som ofte omfatter en unik identifikator som sendes fra en nettsides datamaskin til nettleseren på din datamaskin eller mobiltelefon og som lagres på din enhet. Hver nettside kan sende egne informasjonskapsler til din nettleser dersom dine nettleserinnstillinger tillater det, men (for å ivareta ditt personvern) vil din nettleser kun tillate nettsiden å gå inn på de informasjonskapsler som den allerede har sendt deg, ikke informasjonskapsler fra andre nettsider. Informasjonskapsler registrerer opplysninger om dine online-preferanser og gjør at vi kan skreddersy nettsiden etter dine interesser.

Våre nettsider benytter informasjonskapsler. Dersom du velger å ikke tillate informasjonskapsler på din nettleser vil du ha problemer med å komplettere visse aktiviteter på våre nettsider. Vi bruker flere tredjeparter for å kontrollere nettrafikk, statistikk, klikk på reklame ("click-through") og andre aktiviteter på våre sider. Når vi har tillatt det kan tredjeparter bruke informasjonskapsler, våre nettlogfiler, web beacons og annen overvåkningsteknologi for å evaluere bruken av våre nettsider.

Vi inkluderer også web beacons i HTML-formatterte e-post nyhetsbrev for å telle hvor mange nyhetsbrev (eller særlig artikler, linker, med mer) som blir åpnet.

Nåværende versjoner av nettlesere tilbyr forsterket brukerkontroll vedrørende plassering og varighet av både første- og tredjeparts informasjonskapsler. Søk på "informasjonskapsler" eller"cookies" under din nettlesers hjelp-meny for å få ytterligere informasjon om hvordan du kan forvalte informasjonskapslene.

Hvordan vi deler dine opplysninger

Dine opplysninger vil være konfidensielle. Vi vil ikke selge eller leie ut dine personopplysninger til andre. Dersom vi ikke har fått din tillatelse vil vi ikke benytte eller dele dine personopplysninger på andre måter enn de du fikk beskrevet ved registrering av opplysningene. Vi engasjerer tjenesteytere og leverandører ("agenter") for å utføre visse funksjoner på våre vegne. Disse agentene kan for eksempel levere produkter til deg, yte produktservice eller support, vedlikeholde våre IT-systemer, eller bistå oss med markedsførings- og kommunikasjonstiltak. Disse agentene vil ha tillatelse til å innhente kun de personopplysninger som de har behov for i sitt oppdrag med å yte disse tjenestene. De er pålagt konfidensialitet og har ikke lov til å benytte opplysningene til andre formål.

Noen av våre produkter kan være "co-branded" og tilbys sammen med selskaper som ikke er en del av vårt konsern. Dersom du registrerer slike produkter kan både vi og det andre selskapet motta de opplysninger som du oppgir.

Vi kan gå inn på og/eller utlevere dine personopplysninger dersom vi antar at slike tiltak er nødvendige for å: (a) være i samsvar med lover og rettslige prosesser som vi blir pålagt; (b) imøtekomme krav om opplysninger fra politiet eller offentlige myndigheter; (c) beskytte og forsvare vår rettigheter eller eiendommer (herunder håndheving av våre avtaler); eller (d) ta nødvendige tiltak under presserende omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerheten for våre ansatte eller offentligheten.

Vi eller våre underavdelinger kan fusjonere med eller bli kjøpt opp av andre virksomheter, eller deres respektive aktiva kan bli kjøpt opp. Vi vil påse at personopplysninger blir tilfredsstillende vernet ved slike typer transaksjoner.

Dine valg

Du kan velge om du vil gi oss dine personopplysninger. Den informasjon vi gir deg hver gang vi innhenter personopplysninger vil beskrive formålet med innhentingen og vil være til hjelp for deg til å ta dette valget. Dersom du velger ikke å gi personopplysninger som vi forespør online, kan du allikevel besøke våre nettsider, men du kan ha problemer med å gå inn på visse valg, tilbud og tjenester som involverer samhandling med deg. Dersom du velger å ha et forhold til oss eller en av våre underavdelinger, f.eks. et avtaleforhold eller annet forretningsforhold, vil vi naturligvis fortsatte å kontakte deg i forbindelse med dette forretningsforholdet.

Vi tilbyr muligheten til å velge om du vil at personopplysningene skal (a) gis til tredjepart som ikke er vår agent eller (b) benyttes til annet formål enn det som var tiltenkt ved innhentingen av opplysningene eller som senere er blitt godkjent av deg. Vi vil tilby deg hensiktsmessige mekanismer som gjøre at du kan foreta dine valg ved innhentingen av opplysningene eller ved å benytte andre metoder.

Disse valgene gjelder ikke for kommunikasjon fra Lexmark som har til hensikt å behandle ordre, kontrakter, support, produktsikkerhet og sikkerhetsvarsler, oppdatering av programvare, eller andre administrative og transaksjonsmessige meldinger.

Slik kan du oppdatere dine opplysninger

Vi bestreber oss på å ha så korrekte opplysninger som mulig. Vi har implementert teknologi, forvaltningsprosesser og policy som skal bidra til vedlikeholde kvaliteten på opplysningene. Vi gir personer rimelig tilgang til å gå igjennom og korrigere sine personopplysninger. Vi vil gjøre vårt beste for å gjøre de nødvendige endringer. For å ivareta informasjonssikkerheten og ditt personvern vil vi ta de nødvendige skritt for å bekrefte din identitet før vi gir tilgang til eller gjør endringer i de opplysninger vi har lagret.

Slik sikrer du dine personlige opplysninger

Vi tar den tillitten du har gitt oss på alvor. For å beskytte mot uautorisert tilgang, misbruk, utlevering eller endringer i dine personopplysninger, har vi tatt nødvendige fysiske, tekniske og administrative tiltak. Fysisk sikkerhet er designet for å hindre uautorisert tilgang til databaseutstyr og papirkopier av dokumenter. Elektroniske sikkerhetstiltak, som brannmur, tilgangsrestriksjoner og kryptering gir beskyttelse mot hacking og annen uautorisert tilgang. Lexmark begrenser tilgangen til personopplysninger til de personer i vår organisasjon, eller våre agenter, som har til oppgave å vedlikeholde og behandle personopplysninger og data.

Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge dette er nødvendig for å oppfylle de(t) formål de ble innhentet til og for å oppfylle gjeldende regler og så lenge ditt samtykke til slike formål fortsatt gjelder etter opphør av vårt forhold til deg.

Håndheving

Vi vil regelmessig gjennomgå vår oppfyllelse av denne personvernerklæringen. Vennligst ta kontakt dersom du har spørsmål vedrørende erklæringen eller vår behandling av personopplysningene. Du kan kontakte oss på linken nedenfor eller de adresser som er angitt nedenfor. Når vi mottar skriftlig henvendelse på denne adressen, så er det en del av vår policy å ta kontakt med vedkommende bruker om hans eller hennes henvendelse. Vi vil gjøre undersøkelser og forsøke å løse spørsmålene vedrørende bruk og utlevering av personopplysninger i samsvar med de prinsipper som fremgår av denne erklæringen.

Barns personopplysninger

Vi samler ikke inn opplysninger dersom vi har kjennskap til at vedkommende er barn under 13 år, og våre nettsider retter seg ikke mot barn under 13. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ta aktivt del i deres barns online-aktiviteter og interesser.

Link til andre sider

Noen sider på våre nettsider kan inneholde linker til tredjeparts nettsider. Vi godkjenner ikke og har ingen kontroll med personvernpraksis eller innholdet på disse nettsidene. Vi anbefaler at du nøye leser gjennom personvernpolicyene på hver nettside du besøker.

Hvordan du tar kontakt for å få tilgang, se igjennom eller korrigere dine opplysninger

Vi gjør det som kommersielt sett er rimelig for å holde dine opplysninger oppdatert og korrekte. Dersom du ønsker å ta kontakt med oss, få tilgang til, oppdatere eller korrigere dine personopplysninger, vennligst kontakt oss til enhver tid på følgende adresse:

via e-post:

privacy.no@lexmark.com

eller

til følgende postadresse:

EMEA Privacy Policy Lexmark
Lexmark International Technology Kft.
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Budapest
Ungarn

Når du tar kontakt ber vi om at du har klart navn, adresse, den e-post adresse du har lagret på våre nettsider og en beskrivelse av hvordan du ga opplysningene (f.eks. for å registrere et produkt, motta nyhetsbrev, mv.). Vi vil gjøre vårt beste for snarest mulig å få innarbeidet endringer i de opplysningene vi besitter. Av hensyn til personvern og sikkerhet vil vi også ta hensiktsmessige skritt for å bekrefte din identitet før vi gir tillatelse til tilgang eller før vi gjør endringer i opplysningene.

Godkjennelse og aksept

Ved å benytte denne nettsiden tilkjennegir du at du aksepterer vilkårene i denne personvernerklæringen. Dersom du ikke godkjenner vilkårene, ber vi om at du ikke utleverer noen personopplysninger til denne nettsiden.

Endringer i erklæringen

Dersom vi foretar endringer i erklæringen vil vi publisere den endrede erklæringen her, sammen med dato for endringen. Dersom vi foretar betydelige endringer i erklæringen, vil vi også legge ut en melding på vår nettside. Eventuelle endringer gjelder bare fra dato for endringen.

Lexmark, April 2017