Sustainability background

Bærekraftighet

Reduser innvirkningen på miljøet og forbedre inntjeningen din.

 [MP4 01:45]

Lexmark tilbyr bærekraftige løsninger gjennom hele levetiden til produktet – fra bærekraftig design via effektiv bruk til ansvarlig gjenbruk og gjenvinning. Se nå. 

I en bedrift opptatt av bærekraft, ønsker du å 

 • minimere innvirkningen på miljøet
 • arbeide med partnere som har miljøfokus 
 • kommunisere fokuset på bærekraft til markedet
 • redusere avfall, resirkulere og øke effektiviteten

Lexmark kan hjelpe deg med alt dette.

Hvis du ønsker å vite mer om hvordan Lexmark kan hjelpe deg med å nå bærekraftmålene dine, kan du kontakte oss nå.

Green Triangle

Når det gjelder bærekraft, er utskrift ofte et forsømt område.

Lexmark-enheter lages ved hjelp av materialer utvunnet fra bærekraftige kilder, utviklet for å ha minimal innvirkning på miljøet gjennom hele utskriftssyklusen. 

Reduser innvirkningen på miljøet og forbedre inntjeningen din. 

Du kan redusere kostnadene ved å sørge for at enhetene brukes lenger, og supplere dem ved hjelp av de digitalt støttede forsyningskjedeoperasjonene våre. Utskriftssystemene våre er utviklet med komponenter som har lang levetid for å spare ressurser, redusere avfall og kreve mindre vedlikehold, noe som gir innsparinger under hele levetiden til hver enhet.

Din bærekraftspartner

Arbeidet vårt bygger på en lang historie med ansvarlige, bærekraftige praksiser, utmerkelser og sertifiseringer. Lexmark er forpliktet til å bli karbonnøytralt på tvers av hele virksomheten innen 2035.

MPS-tilbudet vårt er integrert med programmer for miljøbevissthet, og i kombinasjon med den omfattende bransjeekspertisen vår, er det mulig for oss å tilby løsninger som fremmer bærekraft. Vi kan også hjelpe deg med å navigere i bransjespesifikke forskrifter, samt med å finne fremgangsmåtene som er best for miljøet.

Vi kan hjelpe deg med både å forbedre virksomheten og redusere miljøkonsekvensene med følgende:

 • Bærekraftig design
 • Effektiv bruk
 • Ansvarlig gjenbruk og gjenvinning

Ta en nærmere titt på Lexmarks historie når det gjelder bærekraft.

Green Triangle

Hjelper deg med å oppnå bærekraft – fra start til slutt

4 devices in a row

Vi tilbyr det høyeste antallet skrivermodeller i bransjen, og vi leverer enheter med betydelig innhold av resirkulerte materialer – for øyeblikket fire ganger mer enn den nærmeste konkurrenten vår.

Green Triangle

Bærekraftig design

Lexmark-produkter er laget for å ha minimal innvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, inkludert produksjon og distribusjon.

Det bærekraftige designet vårt inkluderer blant annet

 • solide, industrielle metallrammer
 • nøye utvalgte materialer
 • gjenbruk av resirkulert forbrukerplast (PCR)
 • integrerte sensorer for å vurdere tonernivåer og servicebehov
 • systemkomponenter med lang levetid, inkludert solide Unison™-tonerkassetter
 • tilbehør som er utviklet for gjenbruk og gjenvinning
 • flerkjerneprosessorer med ekstra minne
 • sikkerhetsoppgraderinger
 • avanserte funksjoner for energieffektivitet og tonerbruk
Sustainability Logo

Den gjennomtenkte måten vi tilbyr produktene, tjenestene og løsningene våre på, betyr ikke bare at du har enhetene lenger, men du har også færre leveringer og færre inngrep i enhetene, noe som sparer energi, penger og drivstoff – alt sammen gode nyheter for miljøet.

Lexmarks-produktenes livssyklus støtter sirkulærøkonomien

product life cycle
product life cycle design phase

​Design
Materialvalg
Komponenter med lang levetid
Energieffektive design

manufacturing phase of the product life cycle

​​Produksjon
Felles komponenter
Resirkulering, inkludert "closed-loop PCR"

distribution phase of the product life cycle

​​Distribusjon
Kompakt design
Effektivt emballasjedesign
Regional produksjon

use phase of the product life cycle

​​Bruk
Automatisk tosidig utskrift
Energisparingsmoduser
Kassetter med høy kapasitet
Proaktivt vedlikehold av skrivere

end-of-life phase of the product life cycle

​​Ved levetidens slutt
Brukervennlige innsamlingsprogrammer for gjenbruk og gjenvinning
Intern reproduksjon og resirkulering
Materialer for neste generasjons produkter

Sustainability background
White Triangle

I Lexmark benytter vi vår egen Administrasjon av skyutskrift for å eliminere mer enn 100 lokale utskriftsservere.

Green Triangle

Effektiv bruk

Bærekraften vår begynner med bevisst konstruksjon, og den fortsetter med tjenester, løsninger og programmer som reduserer papirforbruket, fremmer effektiv bruk og støtter bærekrafttiltak i hele levetiden til enheten.

Gjennom Lexmark kan du dra nytte av følgende:

Ansvarlig gjenbruk og gjenvinning

Som en del av fokuset vårt på sirkulærøkonomi tilbyr vi bærekraftige tjenester og programmer for gjenvinning av utstyr og forsyninger.


ISRI award

2020 Design for Recycling® Award
Denne årlige prisen er en anerkjennelse til produsenter som aktivt innlemmer prinsippene til Design for Recycling® i produktene og produksjonsprosessene sine.


Lexmarks returprogram for kassetter (LCCP), som gjør det gratis og enkelt å returnere tonerkassetter til resirkuleringssentrene.

Lexmarks program for retur av utstyr (LECP), vår interne resirkuleringsprosess for elektronisk avfall, inkludert skrivere som har nådd slutten av livssyklusen.

Dette fremmer ikke bare arbeidet med innovasjon og økonomisk vekst, men bidrar også til at du kan skrive ut på en bærekraftig måte uten at det går på bekostning av kvaliteten.

CX331 CX series Right Environmental Changing cartridge

I løpet av de siste 14 årene har Lexmark håndtert mer enn 26 millioner kilo resirkulert materiale i produksjonen av laserkassetter.

Green Triangle