Insurance office meeting

Forsikringsbransjen
Løsninger og tjenester

Forenkle papirbaserte prosesser, sørg for overholdelse av regelverk og gi bedre kundeservice


black triangle

VIDEO [MP4 00:00]

Avanserte løsninger for forsikringsbransjen
Lexmarks løsninger støtter dine strategiske valg, fra å oppdatere eldre IT-infrastruktur og redusere kostnader forbundet med manuell behandling til å forvandle til en heldigital driftsmodell.
 

financial numbers

Kundesuksess 
Se hvordan Lexmarks brede bransjeerfaring og portefølje av løsninger sørger for målbare resultater for forsikringsselskaper over hele verden.

banking dashboard
White Triangle

Utfordringer og muligheter for forsikringsbransjen  

De fleste forsikringsselskaper har svært manuelle prosesser som er tidkrevende og kostbare og utsatt for feil. Mange forskjellige og utdaterte eldre systemer kan også stå i veien for digitale transformasjonstiltak og skape forsinkelser i kundeservicen.

forsikringskontor

Eldre systemer 

Eldre IT-systemer og infrastruktur krever kostbart vedlikehold og støtte, og mangler den integreringen som trengs for digitalisering, automatisering og integreringstiltak som forsikringsselskapene krever.

Lite konkurransedyktige driftsmodeller

Manuelle, papirbaserte prosesser , herunder forsikringstegning, krav og poliseendringer , inneholder ofte feil og tar verdifull tid bort fra andre viktige oppgaver.

Kundeforventninger

Kunder har begynt å forvente umiddelbare resultater og kontinuerlig innsikt, noe som er vanskelig å levere gitt realitetene i tidkrevende og arbeidsintensive forsikringsprosesser.

Sikkerhetshensyn

Sikkerhet fortsetter å være en av de største bekymringene for forsikringsselskaper, ettersom problemer oppstår både i forbindelse med tradisjonelle papirbaserte prosesser og digitale. Samtidig er sikkerhetskostnadene til finansielle institusjoner høyere enn i noen annen bransje i en tid der kundens tillit til forsikringspartneren er avgjørende. 

Krav

Hensyn til miljøet

Forsikringsselskaper over hele verden ser kontinuerlig etter måter å redusere klimaavtrykket sitt på og å bevege seg i retning av et system uten papirutskrifter.

Bekymringer rundt overholdelse av lover og regler

Forsikringsselskaper står overfor stadig skiftende krav til overholdelse av lover og regler, og må i tillegg overholde ulike delstatlige eller regionale regelverk i tillegg til nasjonale retningslinjer.

n1 grey1 triangle

Etablerte selskaper har store IT-driftskostnader... juridiske systemer begrenser kanskje muligheten til å innføre konkurransedyktige funksjoner eller tjenestetilbud, og de begrenser også muligheten til å konkurrere på pris.

PWC, Financial Services Technology 2020 and Beyond
b4 green4 triangle

Forenkle utskriftsinfrastukturen

Enten målet ditt er en skymigrasjon, avlasting av IT ressursene dine, styrking av utskriftssikkerheten eller tilrettelegging for analyse av data – Lexmark forenkler alle sider ved utskriftsinfrastrukturen i hele virksomheten.

Cloud illustration

Ta i bruk Cloud-tjenester
For institusjoner som ønsker en strømlinjeformet infrastruktur via skyen, leverer Lexmark Cloud-tjenester for finansiell tjenesteyting en effektiv, økonomisk løsning for god utskriftsadministrasjon. Denne avanserte løsningen leverer et sikkert, behovsbasert skytilbud som elimerer kostnadene og utfordringene med en tradisjonell infrastruktur for utskriftsadministrasjon.

Med Cloud-tjenester kan du en sikker måte administrere, konfigurere og analysere utskriftsøkosystemet ditt, alt med en anskaffelsesmodell som passer institusjonens unike krav. Infrastrukturadministrasjonen tilpasser seg virksomheten din samtidig som den gir større redundans og skalerbarhet, noe som sørger for en ekte behovsbasert utskriftstjeneste.

Finansinstitusjoner står overfor et uopphørlig press for å øke produktiviteten gjennom digitaliseringen av virksomheten og arbeidsstyrken.

PWC, The Future of Financial Services
n1 grey1 triangle

Avlast IT-ressursene
Dine ansatte bør bruke tiden sin på å fokusere på behovene til kundene dine, ikke på å administrere skrivere. Det er det Lexmark Managed Print Services handler om: bruke skytjenester, IoT og interaktiv analyse for å hjelpe finansinstitusjoner med å spare IT-ressurser, øke oppetiden og få ny forretningsinnsikt.

Utnytte IoT: Lexmarks skrivere og multifunksjonsenheter har en mengde sensorer som alltid er på og overvåker ytelsen til enheten. Lexmarks Global IoT-systemet (tingenes Internett) bruker datakraften til å analysere ytelsesdata for forbrukstrender, avfall, sikkerhetsrisikoer og mye mer, og samtidig styrkes sikkerheten med automatiserte enhetsinnstillinger.

Reparer før det blir ødelagt: Lexmarks algoritmebaserte, prediktive støtte gir fordeler som ingen andre kan. Vi forutser forstyrrelser før de dukker opp og kontakter deg for å løse problemet – ofte eksternt – før du vet at det eksisterer. I tillegg vises proaktive meldinger om tjenesteforespørsler, status for leveranser av forsyninger og annet direkte på enhetens panel, slik at brukerne holdes oppdatert.

LEXMARK BLOGG

time and money collage

Lexmark innsikt
Hvordan kan Lexmarks teknologibaserte tilnærming spare tid og penger for deg?

ANALYTIKERS INNSIKT

glass skyscraper reflecting clouds

Hva sier ekspertene 
Lexmark Cloud-tjenester "endrer spillereglene … ved å omorganisere utskriftsmiljøet til en skybasert distribusjon, slik at behovene for utskrift- og dokumentinfrastruktur reduseres betydelig."

NETTSIDE

glass building with clouds

Cloud Print Infrastructure 
Få tilgang til et moderne, trygt utskriftsøkosystem gjennom en abonnementstjeneste.


Utskriftsløsninger

Med bred erfaring fra forsikringsbransjen samarbeider Lexmark med hovedkontor, filialer, byråer og behandlingssentre over hele verden for å forenkle utskriftsprosessene og de papirbaserte prosessene. Enten du leter etter nye, mer effektive måter å administrere utskriftsøkosystemet ditt eller eliminere tidkrevende IT-oppgaver på, leverer Lexmark innovative løsninger for å fremme digital transformasjon samtidig som utskrifts- og dokumentsikkerheten forbedres.

Digitale løsninger

Dataenes verdi ligger utelukkende i bruken. Lexmark fremmer bedriftens digitale transformasjonsreise ved å gjøre data lett og sikkert tilgjengelig i hele organisasjonen din.

Gjør om på utskriftsprosessene dine

For finansinstitusjoner som ønsker ny innsikt i egen ytelse, økt sikkerhet og bærekraft eller hjelp med den digitale transformasjon, er Lexmarks enheter og løsninger for forsikringsbransjen designet for å forenkle alle områder av utskriftsadministrasjon.

data and analytics illustration

LEXMARK BLOGG

tablet with financial data and graphs

Data og analyser
Lexmarks avanserte, interaktive analysefunksjoner gir dynamiske datavisualiseringer og forretningsinnsikt som støtter den digitale transformasjonen. Dette betyr at forsikringsselskaper kan oppnå ny innsikt om de høyeste nivåene i organisasjonens hierarki og ned til detaljer på funksjonsområde-, bruker- eller enhetsnivå.

Bedrifter som kan tilby {en bedre kundeopplevelse} og samtidig opprettholde høye sikkerhetsstandarder, vil oppnå kundelojalitet. En opplevelsesdrevet, trygg kundereise kan til og med bli en konkurransefordel.

McKinsey & Company, Building security into the customer experience
b4 green4 triangle

 Sikkerhet

Beskytt Forsikringsselskapets mest verdifulle eiendom
Å beskytte sensitiv informasjon er avgjørende for forsikringsbransjen, siden ingen virksomhet ønsker å oppleve å komme i nyhetene på grunn av en sikkerhetssvikt. Omfattende svikt i datasikkerheten skaper overskrifter, men du har flere oppgaver enn å hindre slik store svikt: det er mange steder i nettverket der informasjon kan kompromitteres og skape risiko for både forsikringsselskaper og deres kunder.

Lexmark er bransjeledende og har en ekspertise som utgjør ryggraden i teknologien vi leverer. Denne Secure by Design -tilnærmingen gir viktige fordeler for forsikrings- og finanskunder: tryggheten til å drive virksomheten rasjonelt og kostnadseffektivt, med visshet om at informasjonen om enheter og kunder til enhver tid er beskyttet.

 Bærekraft

Å redusere klimaavtrykket er viktig både for forsikringsselskapene og kundene deres. Lexmark leverer bærekraftige løsninger gjennom hele produktets livssyklus – fra et bærekraftig design til effektiv bruk og en ansvarlig gjenbruk og resirkulering.