Informacje firmowe

Oddział Lexmark:
Lexmark International Polska Sp. z o.o.
Woloska 5
02-675 Warszawa
Poland

Numer w rejestrze KRS::
0000169580 - Warszawa

Przedstawiciele::
Grzegorz Najda & László Szederkényi

Siedziba centrali:
Lexmark International, Inc.
740 W. New Circle Road
Lexington, KY 40550
USA

Webmaster:
Mike Dattilo - website@lexmark.com