Lexmark Mobile OS support | Lexmark Polska

Obsługa systemów operacyjnych urządzeń przenośnych przez Lexmarka

Łatwe i dostępne drukowanie w małych i średnich firmach

Bez sterowników, serwerów, konfiguracji przez dział IT czy problemów z obsługą. Obsługa drukowania, wbudowana w urządzenia z systemem iOS firmy Apple i urządzenia z systemem Android innych producentów, jest darmowa, prosta i natywnie zapewniana przez większość drukarek i inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka dla firm.

iOS AirPrint™ — wykryj drukarkę lub inteligentne urządzenie wielofunkcyjne Lexmarka, wybierz opcje drukowania i prześlij dokument do druku, wybierając polecenie drukowania w obsługiwanej aplikacji dla systemu iOS. Nie musisz nic instalować! To intuicyjne, darmowe rozwiązanie, idealne dla małych sieci.

Jednak bez pomocy działu IT funkcja AirPrint często wyszukuje tylko te drukarki, które są w tym samym segmencie lokalnej sieci, co urządzenie przenośne. W większych firmach z bardziej złożonymi sieciami oznacza to, że użytkownik urządzenia przenośnego może nie być w stanie zobaczyć drukarki i wysłać do niej dokumentu do drukowania. Zarządzanie drukowaniem Lexmarka nie tylko rozwiązuje te problemy, ale daje też typowo biznesowe możliwości, jak np. elastyczne zwalnianie wydruków, proste przesyłanie zadań drukowania z poczty elektronicznej lub aplikacji oraz śledzenie zadań drukowania. Zarządzanie drukowaniem Lexmarka to pierwsze rozwiązanie do zarządzania drukowaniem dla firm z certyfikatem AirPrint.  

Co więcej, zaprojektowana z myślą o używaniu z systemem Zarządzania drukowaniem Lexmarka aplikacja Lexmark Mobile Printing umożliwia szybkie i proste bezpośrednie drukowanie plików PDF i większości plików obrazów z urządzeń z systemem iOS.

Drukowanie z urządzeń z systemem Android  — w wersji 4.4 systemu operacyjnego Android wprowadzono nowe funkcje, między innymi natywny podsystem drukowania. Lexmark udostępnił wtyczkę Lexmark Print Service, która umożliwia natywne drukowanie z urządzenia z systemem Android za pomocą obsługiwanych produktów Lexmarka bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji innych firm. 

Dokumenty i obrazy można łatwo drukować bezpośrednio za pomocą drukarek Lexmark znajdujących się w tej samej sieci co urządzenie z systemem Android o tych samych parametrach drukowania (rozmiar papieru, kolor, orientacja, liczba kopii). Ponieważ wykrycie drukarki w sieci firmowej może być trudne, udostępniono takie funkcje jak skanowanie kodu QR, które upraszczają ręczne dodawanie drukarki. Aby zapewnić skalowalność i bezpieczeństwo firmy, wtyczka Lexmark Print Service obsługuje także drukowanie za pomocą serwera Zarządzania drukowaniem Lexmarka.  

Poza wtyczką Lexmark Print Service Lexmark oferuje też duży wybór urządzeń z certyfikatem poświadczającym standardy drukowania bezprzewodowego Mopria, w przypadku których również jest dostępna wtyczka dla urządzeń z systemem Android. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mopria.org.

Użytkownicy urządzeń z systemem Android mogą także wysyłać zadania do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark za pośrednictwem usługi Google Cloud Print. To bardzo intuicyjne rozwiązanie, które pozwala drukować z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Poprzez aplikację eSF działającą na inteligentnych urządzeniach wielofunkcyjnych Lexmark użytkownicy mogą przeprowadzać uwierzytelnianie za pomocą konta Google i rejestrować urządzenie w usłudze Google Cloud Print bezpośrednio z ekranu dotykowego urządzenia wielofunkcyjnego. Po zarejestrowaniu się użytkownik może dowolnie zwalniać wydruki za pomocą usługi Google Cloud Print z poziomu urządzenia. 

Co więcej, zaprojektowana z myślą o używaniu z systemem Zarządzania drukowaniem Lexmarka aplikacja Lexmark Mobile Printing umożliwia szybkie i proste bezpośrednie drukowanie plików PDF i większości plików obrazów z urządzeń z systemem Android. Za pomocą obsługiwanego urządzenia wielofunkcyjnego z dostępem do sieci Wi-Fi-i urządzenia przenośnego z funkcją NFC można nawet wysyłać zadania drukowania przez bezpośrednie połączenie urządzeń przenośnych typu „każdy z każdym”. Urządzenie przenośne nie musi nawet mieć połączenia z siecią!  

Poza tymi prostymi opcjami drukowania z urządzeń z systemem Android w ramach Zarządzania drukowaniem Lexmarka są dostępne dodatkowe funkcje zapewniające wygodę, bezpieczeństwo, zarządzanie drukowaniem na poziomie firmy i kontrolę kosztów.

PJ-test

BROSZURA

Google Cloud Print™

Możesz szybko i łatwo wysyłać dokumenty do druku do obsługiwanego urządzenia Lexmark, korzystając z usługi Google Cloud Print™.

cq5dam.thumbnail.140.101

BROSZURA

Zarządzanie drukowaniem Lexmarka

Zarządzanie drukowaniem Lexmarka pozwala zoptymalizować drukowanie w sieci i tworzyć lepsze informacje za pomocą rozwiązania, które można wdrożyć w siedzibie firmy lub udostępnić w chmurze.