CPI header illustration

Tisková infrastruktura Lexmark Cloudová

Získejte přístup k modernímu prostředí zabezpečeného tisku díky předplacené službě, při které platíte za kapacitu tisku, ale nemusíte vlastnit a spravovat fyzickou infrastrukturu.

Váš klíč k modernímu tiskovému prostředí bez vlastnických starostí

Vlastnit fyzickou infrastrukturu potřebnou k tisku není pro mnohé firmy efektivní. Mimo to je na její správu třeba vynakládat čas a prostředky. Cloud Print Infrastructure as a Service od společnosti Lexmark (CPI) poskytuje přístup k modernímu prostředí zabezpečeného tisku prostřednictvím flexibilní předplacené služby, takže platíte pouze za kapacitu tisku, nikoli za tiskárny samotné.

Tiskové prostředí lze výrazně zjednodušit a eliminovat tak obtíže s vynaloženými prostředky a rozpočtové starosti spojené s vlastnictví tiskové infrastruktury. Tato kombinace zařízení připojených k internetu věcí (IoT), chytrých služeb a cloudové infrastruktury prostřednictvím předplatného zjednodušuje všechny úrovně tiskového prostředí – akvizici, správu i použití.

Zjednodušit a uložit

CPI video thumbnail
n6 grey6 triangle

Jak to funguje

1. Nasaďte IoT zařízení společnosti Lexmark

Zařízení vlastněná a spravovaná společností Lexmark se instalují podle nejlepších doporučených postupů a podle principů nasazení. Aktivují se chytré služby IoT.

2. Eliminujte infrastrukturu

Tiskové servery, správa front, správa uživatelů a sběr dat se přesunují na cloud a povoluje se zabezpečené uvolnění tisku.

3. Předplaťte

Můžete si vybrat ze zjednodušených účtovacích modelů služeb, které jsou pro vaši organizaci nejlepší.

cloud services
White Triangle

Zjednodušte tisk v celém svém podniku

Ulehčete svému IT oddělení

Tato sjednocená infrastruktura jako služba umožňuje IT organizacím přenést zátěž tiskového prostředí na společnost Lexmark, takže váš IT tým bude zcela zbaven tohoto břemene, ale uživatelům poskytne moderní, zabezpečené prostředí tisku. Eliminují se tak časově náročné úkoly podpory přidružené infrastruktury, včetně tiskových serverů, správy front a zajišťování materiálu – dokonce i v organizacích, které ke správě ekosystému tisku a skenování využívají spravované tiskové služby (MPS)

Snižte rizika výběru zařízení

Vzhledem k tomu, že flotila tiskáren je vlastněna a spravována společností Lexmark, můžete se soustředit na potřebnou kapacitou tisku a nikoli na specifikace zařízení. Pro vytvoření dohodnutého plánu nasazení hardwaru se používají poznatky o využití v konkrétním oboru spolu s údaji o nejlepším benchmarku v dané třídě. Žádná překvapení. Cloudové a IoT technologie zajišťují kontinuitu služeb s možností nadbytečnosti, škálovatelnosti a vysoké dostupnosti.

Výběr z jednoduchých možností fakturace předplatného

CPI lze pro vaše pohodlí dodat pomocí flexibilních možností cen předplatného, včetně komplexního modelu stanovování cen za využité služby, tradičního nákupu a užívání hardwaru, nebo účtování paušálu. Výběr je na vás. Můžete si dokonce vybrat možnost, která vám umožní uznat tiskovou infrastrukturu jako provozní, nikoli kapitálové náklady.

Zlepšete svůj uživatelský zážitek pomocí zařízení s podporou IoT

Tiskárny Lexmark jsou navrženy jako moderní zařízení podporující IoT. Na výstup senzorů, který umožní chytré služby, uplatňujeme datovou analýzu, která nám umožňuje odhadnout potřeby zařízení a podnikat preventivní kroky. Výsledkem je nepřetržitý provoz pro uživatele, včetně automatického doplňování zásob a prediktivního servisní obsluha.

Doporučeno pro vás

Brožura

Zjednodušte všechny aspekty tiskového prostředí pomocí předplacené služby.

WEbinář

Zjednodušte podnikový tisk jeho využíváním jako služby, cloudovými službami a IoT. 

Řešení

Správa tisku Lexmark
Zlepšete efektivitu svého tiskového prostředí.

Co na to odborníci

Správa tisku Lexmark
Navyšte efektivitu svého tiskového prostředí.