CFM illustrations

Cloudová správa skupin Lexmark

Zabezpečená, vzdálená správa skupin s viditelností v reálném čase

Získejte větší bezpečnost, viditelnost a kontrolu nad celou vaší skupinou

Dnešní pracovní prostředí jsou rozprostřenější a rozmanitější než kdy dříve. Cloudová správa skupin Lexmark (CFM) umožňuje poskytovatelům služeb vzdáleně monitorovat, spravovat a zabezpečovat tiskovou infrastrukturu bez nutnosti navštívit pracoviště.

To znamená, že získáte větší přehled, budete mít delší provozní dobu a lepší podporu. Budete mít také přístup k novým řešením, aplikacím a pracovním postupům prostřednictvím cloudu. Společnost Lexmark nabízí prostřednictvím CFM rozšířenou knihovnu aplikací Embedded Solutions Framework (eSF) – zeptejte se na ni vašeho poskytovatele služeb.

n6 grey6 triangle

60%

globálních organizací do roku 2023 nasadí cloudové technologie, které jim umožní vzdálené monitorování, podle společnosti IDC

IDC FutureScape: Celosvětové předpovědi zobrazovacích, tiskových a dokumentových řešení pro rok 2022 (říjen 2021 – dokument č. US48287621)

100

tisíc zařízení registrovaných v Lexmark CFM, 55 000 přírůstek od minulého roku

50%

méně údržby podle zprávy společnosti RA Image, autorizovaného partnera společnosti Lexmark

cloud services
White Triangle

Minimalizujte poruchy, maximalizujte produktivitu

Podpořte vzdálené uživatele

Zlepšete konfiguraci, podporu a provozní dobu z pohodlí vzdáleného zabezpečeného přístupu. Ať jste zákazníkem nebo poskytovatelem služeb, Lexmark CFM vám umožní překonat výzvy a náklady spojené s různorodým prostředím IT a tiskovou infrastrukturou umístěnou ve vzdálených lokalitách.

Získejte přístup k automatizovanému zabezpečení

Dnešní tiskárny a mutifunkční zařízení těží z aktualizací firmwaru a zabezpečení. Manuální provádění takových aktualizací může být časově náročné a nákladné. Lexmark CFM umožňuje poskytovatelům služeb kontrolu nad nastavením zařízení, zásadami zabezpečení, aktualizacemi firmwaru a nasazením pracovních postupů u zařízení na vzdálených místech nebo v sítích, ke kterým není snadný přístup – například v domácích kancelářích nebo vzdálených lokalitách.

Ušetřete čas a úsilí v oblasti IT

Malé a střední podniky mají často omezené IT zdroje. Lexmark CFM umožňuje uživatelům využití technologie Lexmark Cloud Bridge, aby si tak mohli připojit tisková zařízení ke cloudové infrastruktuře Lexmark a měli přístup k pokročilým spravovaným tiskovým službám (MPS) bez nutnosti dalšího hardwaru a softwaru. To pro vás znamená delší dobu provozu, méně přerušení, zpoždění a frustrace ve srovnání s tradičními metodami podpory.

Nehádejte

Mějte přehled o svých zařízeních prostřednictvím upozornění na dotykové obrazovce týkající se servisních akcí a stavu zařízení, čímž se vyhnete opakovaným hlášením stejného problému. Váš poskytovatel služeb také obdrží podrobné zprávy o způsobech používání, spotřebě toneru apod., aby měl úplný přehled o vašich zařízeních a jejich výkonu.

Rozvíjejte se za pochodu

Zavedení infrastruktury pro správu skupin přímo na místě může být nákladné a časově náročné a může být obtížné ji servisovat a rekonfigurovat. Bez ohledu na to, zda máte jen několik zařízení nebo větší skupiny v různých lokalitách, počáteční nasazení CFM a přidávání nových zařízení a uživatelů je jednoduché. Jak se podnik rozrůstá co se týče velikosti, objemu nebo umístění skupiny zařízení, Lexmark CFM rychle rozšiřuje své kapacity tak, aby vyhovovaly měnícím se potřebám.

secure fleet

PŘÍBĚH ÚSPĚŠNÉ IMPLEMENTACE

Měřitelné ovlivnění dopadu na IT zdroje

Dodavatel využívá Lexmark CFM k maximalizaci spokojenosti zákazníků a zjednodušení správy zařízení.

Doporučeno pro vás

Pohledy analytiků 

Vítěz ocenění od společnosti Buyer's Lab
„S příchodem CFM usnadnila společnost Lexmark svým prodejcům a partnerům MPS spravovat skupiny zařízení Lexmark pro své zákazníky – a zjednodušit jim práci i navýšit zisk.“

Keypoint Intelligence – Zpráva ohledně řešení Buyers Lab: Cloudová správa skupin Lexmark, leden 2019

BROŽURA

Získejte větší flexibilitu a kontrolu