Tento web využívá soubory cookie k různým účelům včetně vylepšení vašich možností, analytiky a reklam. Pokračováním v procházení webu nebo klepnutím na tlačítko „Přijmout a zavřít“ potvrdíte, že souhlasíte s použitím souborů cookie. Podrobnější informace najdete na stránce Soubory cookie.

Cloud Fleet Management

Větší bezpečnost, viditelnost a kontrola nad celou vaší skupinou.


black triangle

Spravujte zařízení vašich zákazníků bezpečně, vzdáleně

Dnešní pracovní prostředí jsou rozprostřenější a rozmanitější než kdy dříve. Cloudová správa skupin Lexmark umožňuje poskytovatelům služeb vzdáleně monitorovat, spravovat a zabezpečovat tiskovou infrastrukturu bez nutnosti navštívit pracoviště.

Rozšířená knihovna aplikací eSF společnosti Lexmark je nyní k dispozici prostřednictvím služby Cloudové správy skupin Lexmark (CFM), což usnadňuje přístup a nasazení.

talking_people-1-

Minimalizujte poruchy, maximalizujte produktivitu


Vzdálené zřizování a podpora

Pro malé a střední podniky jsou výzvy spojené s údržbou tiskové infrastruktury značné. Různorodost prostředí IT, jedinečné potřeby a případné vzdálené lokality mohou zvýšit složitost a náklady.

Lexmark CFM je cloudové řešení pro správu a konfiguraci zařízení, které funguje jak pro zákazníky, tak pro poskytovatele služeb. Umožňuje lepší konfiguraci, podporu a provozuschopnost s pohodlným vzdáleným zabezpečeným přístupem.

Snadné a automatizované zabezpečení

Dnešní tiskárny a mutifunkční zařízení těží z aktualizací firmwaru a zabezpečení. Manuální provádění takových aktualizací může být časově náročné a nákladné.

Se systémem Lexmark CFM se nemusíte dotýkat každého stroje. Váš poskytovatel služeb může využít Lexmark CFM ke snadné aktualizaci firmwaru tiskárny na nejnovější verze. Mohou také aplikovat zásady zabezpečení jedinečné pro vaši firmu, stejně jako specifické soubory a nastavení na každé zařízení ve skupině, a to vše bez přítomnosti na místě.

Ušetřete čas a úsilí v oblasti IT

Malé a střední podniky mají často omezené IT zdroje. Lexmark CFM umožňuje poskytovateli služeb kontrolu nad nastavením zařízení, zásadami zabezpečení, aktualizacemi firmwaru a nasazením pracovních postupů u zařízení na vzdálených místech nebo v sítích, ke kterým není snadný přístup – například v domácích kancelářích nebo vzdálených lokalitách. Technologie Lexmark Cloud Bridge umožňuje připojit tisková zařízení ke cloudové infrastruktuře Lexmark a pokročilým spravovaným tiskovým službám bez nutnosti dalšího hardwaru a softwaru. To pro vás znamená méně prostojů, přerušení, zpoždění a frustrace ve srovnání s tradičními metodami podpory.

Komunikujte a pochopte

Systém Lexmark CFM eliminuje hádání problémů a díky zprávám na dotykovém displeji zařízení, které vás informují o servisních úkonech a stavu zařízení, umožňuje snížit počet opakovaných kontaktování podpory kvůli stejnému problému.

Váš poskytovatel služeb také obdrží podrobné přehledy, které nabízí víc než základní počty stránek a pomohou vám optimalizovat vaši skupinu. Zprávy shromažďují informace o způsobech používání, spotřebě toneru a další informace, které poskytují ucelený obraz o všech zařízeních a jejich výkonnosti.

Začněte pomalu, s cílem růst

Zavedení infrastruktury pro správu skupiny přímo na místě může být nákladné a časově náročné a může být obtížné ji servisovat a rekonfigurovat. Se systémem Lexmark CFM je počáteční nasazení rychlé a snadné, ať už máte jen pár zařízení na jednom místě, nebo větší skupinu rozmístěnou na různých místech.

Přidávání nových zařízení a uživatelů je také stejně přímé a jednoduché. Jak se podnik rozrůstá co se týče velikosti, objemu nebo umístění skupiny zařízení, Lexmark CFM rychle rozšiřuje své kapacity tak, aby vyhovovaly měnícím se potřebám.

Související řešení Lexmark

Cloud Services

Přehled kompletní sady cloudových nabídek společnosti Lexmark.

Cloud Print Management

Nabídka cloudové správy tisku.

Cloud Connector

Všechny vaše soubory jsou v dosahu multifunkčních zařízení a tiskáren Lexmark.

Související odkazy