Lexmark sikkerhed med flere lag

I takt med den stadigt større sammenhæng mellem det trykte og det digitale miljø, har du brug for effektive strategier og stærke løsninger til administration af risici og overholdelse af retningslinjer. Lexmark tilbyder stærke sikkerhedsfunktioner med flere lag og indbyggede funktioner, der gøre det nemmere at administrere og beskytte dine enheder, dokumenter, oplysninger og din netværksinfrastruktur.

Sikker fjernadministration

Med fjernsynlighed og -betjening kan du administrere din ouputmaskinpark mere effektivt. Lexmark-printere og -MFP'er indeholder en lang række funktioner, der gør det nemmere og mere sikkert at administrere fjernenheder.

Funktionerne omfatter:

Overvågningslogføring, Digitalt signerede firmwareopdateringer, Certifikatstyring, HTTPS, SNMPv3, IPv6, Sikker nulstilling af adgangskode, Adgangskode til sikkerhedskopi

Sikre netværksgrænseflader

Skærpelse af en netværksenhed er den proces, hvorved enhedens netværksgrænseflader sikres, så unødvendige og ikke anvendte funktioner elimineres, og data på enheden sikres. Lexmark-printere og -MFP'er omfatter en række forskellige skærpelsesmekanismer, herunder:

Filtrering af TCP-forbindelser, Portfiltrering, 802.1x-portgodkendelse, IPSec, SNTP, Fax-/netværksadskillelse.

Sikker adgang

Netværksscanning og udskrivningsdata er oversete områder, når det gælder netværkssikkerhed. Lexmark-printere omfatter standardfunktioner, der øger beskyttelsen af følsomme oplysninger og giver adgang til brugere.

Funktionerne omfatter:

Beskyttede USB-porte, LDAP-adressebogsopslag, Godkendelse og autorisation, Automatisk indsættelse af afsenderens e-mail-adresse, Byggeblok, Sikkherhedsskabeloner, Sikker LDAP, Adgangskontroller, Logonbegrænsninger, Lås af kontrolpanel, Fortrolig udskrivning, PrintCryption-kort, Tilbageholdelse af indgående faxer.

Certificering med Common Criteria

Forskellige Lexmark-multifunktionsprodukter (MFP'er) har opnået validering gennem Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, som er en international standard (ISO/IEC 15408) for certificering af computersikkerhed.

Introduktion

Klik her for at kontakte Lexmark.