Drukowanie z urządzeń przenośnych | Lexmark Polska

Rozwiązania do drukowania z urządzeń przenośnych

Proste. Wygodne. Bezpieczne.

Rozwiązania i aplikacje do drukowania dokumentów biznesowych z urządzeń przenośnych

Obecnie istnieje wiele sposobów na zaimplementowanie rozwiązań do drukowania z urządzeń przenośnych, ale żadne nie jest uniwersalne. Właśnie dlatego firma Lexmark oferuje firmom i organizacjom szereg sposobów na wykorzystanie szans, jakie daje praca zdalna bez obniżania poziomu bezpieczeństwa lub generowania nadmiernych lub niekontrolowanych kosztów.

Rozwiązania firmy Lexmark do drukowania z urządzeń przenośnych

Drukowanie z urządzeń przenośnych w przedsiębiorstwie

Realizacja potrzeb pracowników zdalnych w dużym przedsiębiorstwie jest prosta i bezpieczna, jeśli ma się do dyspozycji rozwiązanie Zwalnianie wydruków firmy Lexmark, które służy do drukowania na żądanie (pull-printing) i umożliwia generowanie wydruków z dowolnego miejsca. Obsługiwanych jest wiele popularnych formatów dokumentów i obrazów.

Więcej informacji o drukowaniu z urządzeń przenośnych w przedsiębiorstwie

Aplikacja Lexmark Mobile Printing

Lexmark Mobile Printing to bezpłatna aplikacja do pobrania, która umożliwia bezpośrednie drukowanie na drukarkach firmy Lexmark w sieci firmowej (drukarka firmy Lexmark musi obsługiwać bezpośrednie drukowanie dokumentów PDF i obrazów). Formaty pakietu Microsoft Office nie są obsługiwane.

Pobierz aplikację dla systemu Android
Pobierz aplikację dla urządzeń iPhone i iPad

Lexmark i AirPrint™

Urządzenia z systemem iOS firmy Apple, takie jak iPhone i iPad, mogą automatycznie lokalizować drukarki firmy Lexmark obsługujące funkcję AirPrint znajdujące się w lokalnej sieci Wi-Fi i nawiązywać z nimi połączenia w celu drukowania w 100% bezprzewodowego.

Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego dla zgodnych drukarek firmy Lexmark

Aplikacja firmy Lexmark dla usługi Google Cloud Print™

Aplikacja firmy Lexmark dla usługi Google Cloud Print umożliwia łatwe i bezpieczne zwalnianie zadań drukowania wysłanych do usługi Google Cloud Print1.

Aplikacja firmy Lexmark dla usługi Dokumenty Google™

Aplikacja firmy Lexmark dla usługi Dokumenty Google umożliwia szybkie i łatwe skanowanie dokumentów w celu przekazania ich do konta usługi Dokumenty Google, a także przeglądanie i drukowanie plików zapisanych w usłudze Dokumenty Google.1

Rozwiązania firmy Lexmark do drukowania mobilnego obejmują:

  • Łatwe w obsłudze aplikacje mobilne do wysyłania dokumentów bezpośrednio do drukarek w sieci firmowej.
  • Aplikacje oparte na drukarkach do uzyskiwania dostępu do dokumentów z usług opartych na chmurze, na przykład Google.
  • Rozwiązania dla przedsiębiorstw, które umożliwiają łatwe skalowanie w wielu lokalizacjach bez inwestowania w nową infrastrukturę IT.

Jesteś zainteresowany?

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z firmą Lexmark

1Ta aplikacja jest teraz dostępna dla urządzeń firmy Lexmark obsługujących platformę Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF).