Zarządzanie drukowaniem | Lexmark Polska

Zarządzanie drukowaniem

Dokumenty porzucone lub nieodebrane: okropność czy sposobność?

Temu nie można zaprzeczyć: Nieodebrane wydruki na urządzeniach drukujących to zagrożenie bezpieczeństwa i wielkie marnotrawstwo pieniędzy. Poufne dokumenty piętrzące się w biurowych centrach drukowania i pomieszczeniach z kserokopiarkami mogą łatwo się znaleźć w niewłaściwym miejscu lub trafić do niewłaściwych rąk.

Badania pokazują, że organizacje wydają od 1% do 6%[1] swoich rocznych dochodów na kopiowanie i drukowanie w biurze. Jeśli nawet wydatki danej organizacji wypadają przy dolnej granicy, i tak jest to dużo.

Zarządzanie drukowaniem Lexmarka poprawia efektywność środowiska druku, ograniczając przypadki niepotrzebnego drukowania. To rozwiązanie umożliwia kontrolę dostępu z zabezpieczeniami oraz należyte raportowanie wykorzystania środowiska a jednocześnie zapewnia użytkownikom większą mobilność i wydajność.

Bezpieczne i wygodnie zwalnianie wydruków

Zarządzanie drukowaniem Lexmarka umożliwia użytkownikom wysyłanie zadań drukowania z dowolnego miejsca, na przykład z komputera stacjonarnego, tabletu lub smartfonu, a następnie zwalnianie zadań do drukowania w czasie i miejscu, w którym będą gotowi do odebrania wydruków. Tym samym poufne informacje pozostają bezpieczne, a wydruki nie zalegają w nieskończoność na biurowych drukarkach.

Wszystkie dokumenty są przetrzymywane w kolejce drukowania, dopóki odpowiedni właściciele ich nie zwolnią. Kolejka może być prowadzona środkami dostępnymi na miejscu lub w chmurze, zapewniającej dodatkowe funkcje i korzyści.

Dokumenty można zwolnić do wydrukowania na dowolnym urządzeniu, na którym jest to możliwe — niezależnie od tego, czy znajduje się ono na drugim końcu pomieszczenia, w innym budynku, czy nawet w innym kraju. Aby zwolnić swoje dokumenty, użytkownik po prostu przeciąga swoją kartę identyfikacyjną przez czytnik lub wprowadza swoje dane identyfikacyjne na urządzeniu, po czym wybiera dokumenty, które ma wydrukować.

Efektywne rozliczanie dokumentów

Funkcja zarządzania drukowaniem Lexmarka udostępnia przedsiębiorstwom informacje potrzebne do skuteczniejszego zarządzania infrastrukturą drukowania i obrazowania. Zaawansowane narzędzia do śledzenia i rozliczania umożliwiają monitorowanie każdej transakcji drukowania, kopiowania i skanowania realizowanej przez każdego użytkownika na każdym urządzeniu w całym środowisku druku. Tak solidnie gromadzone dane w połączeniu z szeregiem opcji raportowania zapewniają dogłębne rozpoznanie sytuacji potrzebne do proaktywnego zarządzania sieciowym środowiskiem drukowania i obrazowania. Na przykład, aby ukrócić marnotrawstwo i skłonić do odpowiedzialnego korzystania z zasobów, za pomocą funkcji zarządzania drukowaniem Lexmarka można łatwo wdrożyć limity drukowania dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników lub zawęzić dostęp do niektórych funkcji, takich jak kopiowanie, skanowanie czy faksowanie.

[1] Według szacunków firmy Gartner Group: 1-3%. Według szacunków firmy InfoTrends: 3-6%.

Korzyści ze stosowania funkcji zarządzania drukowaniem

  • Zmniejszenie kosztów drukowania oraz emisji dwutlenku węgla.
  • Zwiększenie elastyczności użytkowników, którzy są mobilni w granicach przedsiębiorstwa lub poza nim.
  • Wzmocnienie kontroli dostępu, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
  • Wprowadzenie nadmiarowości, poprawiającej dostępność drukarek.
  • Zapewnienie obsługi flot zróżnicowanych urządzeń.
  • Łatwość dostosowywania skali działania funkcji przez wdrożenie oparte na środkach dostępnych na miejscu, chmurze z zabezpieczeniami czy rozwiązaniu hybrydowym.

Ulotka Lexmark Solutions Platform