Rozwiązania Back Office | Lexmark Polska

Rozwiązania Back Office

Rozwiązania usprawniające pracę administracyjnej strefy działalności firmy.

Zarządzanie dokumentami, przepływ pracy i drukowanie w przedsiębiorstwie

Ze wszystkich spraw, które mogą zmniejszać wydajność administracyjnej strefy działalności firmy, na pierwszym miejscu należy wymienić obsługę dokumentów papierowych. Operacje, takie jak obsługa zobowiązań, zarządzanie kadrami i wydatkami, a nawet podstawowe zadania biurowe, takie jak drukowanie i skanowanie, mogą szybko zniknąć pod stosami papieru.

Rozwiązania Back Office firmy Lexmark wprowadzają energię do codziennych rutynowych zadań. Pomagają zrobić więcej w krótszym czasie i przy mniejszej ilości zasobów.

Rozwiązania Back Office


Rozwiązanie do przetwarzania faktur

Rozwiązanie do przetwarzania faktur firmy Lexmark umożliwia łatwe uzgadnianie i zatwierdzanie faktur, terminowe przekazywanie zwrotów i większe możliwości uzyskiwania rabatów u dostawców. Zaczynając od jednego dotknięcia ekranu interfejsu e-Task drukarki wielofunkcyjnej firmy Lexmark, można łatwo przechwytywać i rozsyłać faktury, rachunki i sprawozdania oraz nimi zarządzać. Dodatkowe informacje o fakturze wprowadzane podczas przechwytywania, a także informacje uzyskane z dokumentu przyspieszają przetwarzanie dzięki automatyzacji przepływu pracy i wyeliminowaniu konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Rozwiązanie do obsługi rekrutacji i zatrudniania

Rozwiązanie firmy Lexmark do obsługi rekrutacji i zatrudniania umożliwia pracownikom działu kadr wyeliminowanie czasochłonnej pracy papierkowej, usprawnienie procesu zatrudniania i szybsze obsadzanie stanowisk. Zaczynając od jednego dotknięcia ekranu interfejsu e-Task drukarki wielofunkcyjnej firmy Lexmark, można elektronicznie przechwytywać, śledzić, kierować i udostępniać wszystkie dokumenty związane z zatrudnianiem nowych pracowników oraz zarządzać nimi, aby szybko wdrożyć nowe osoby. Rozwiązanie automatycznie powiadamia wszystkie zainteresowane działy o nowych pracownikach i zapewnia zatrudniającym kierownikom i innym osobom dostęp do kluczowych informacji.

Rozwiązanie do przetwarzania wydatków

Rozwiązanie firmy Lexmark do przetwarzania wydatków znacząco skraca czas przesyłania, weryfikowania, zatwierdzania i audytu kosztów podróży służbowych i innych wydatków. Zaczynając od jednego dotknięcia ekranu interfejsu e-Task drukarki wielofunkcyjnej firmy Lexmark, można cyfrowo przechwytywać rachunki, automatycznie wiązać je z odpowiednimi raportami w oprogramowaniu finansowym oraz gromadzić dodatkowe informacje w celu uzyskania większej dokładności.

Zwalnianie wydruków

Zwalnianie wydruków firmy Lexmark daje swobodę wysyłania dokumentów z komputera, tabletu, smartfonu lub portalu sieci Web i drukowania ich na dowolnej drukarce zwykłej lub wielofunkcyjnej obsługującej tę funkcję. Zamiast wysyłać dokument w trybie „push” do wyznaczonej drukarki (gdzie wydrukowane strony będą publicznie dostępne, zanim je odbierzesz), jest on pobierany w trybie „pull” z firmowej „chmury drukowania” po zalogowaniu się lub użyciu karty identyfikacyjnej.

Korzyści zapewniane przez rozwiązanie Back Office obejmują:

  • Zmniejszenie kosztów drukowania i emisji dwutlenku węgla.
  • Wzmocnienie kontroli dostępu, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
  • Uzyskanie jednego, ujednoliconego systemu umożliwiającego drukowanie ze stacji roboczych i urządzeń przenośnych.