Uniwersalny sterownik drukowania

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki możliwości zarządzania wieloma urządzeniami za pomocą jednego sterownika


black triangle

Co to jest uniwersalny sterownik drukowania?

Uniwersalny sterownik drukowania firmy Lexmark (UPD) to standardowe rozwiązanie dla wszystkich drukarek w formie jednego sterownika. Zamiast używać osobnego sterownika dla każdej drukarki, można zainstalować Uniwersalny sterownik drukowania, aby korzystać z wielu monochromatycznych i kolorowych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych.

Witryna pomocy technicznej do Uniwersalnego sterownika drukowania

 

upd-new

Wygodne drukowanie z jednego sterownika drukarki


Intuicyjny interfejs użytkownika

Nowy interfejs użytkownika Uniwersalnego sterownika drukowania jest bardziej spójny wizualnie i zapewnia większą wygodę korzystania ze wszystkich modeli drukarek; formanty i ustawienia zostały zmodyfikowane pod kątem doświadczenia klienta.

Uniwersalny sterownik drukowania jest teraz dostępny w większej liczbie języków i jest zgodny z językiem systemu operacyjnego. W razie potrzeby administrator może także ręcznie wybrać określony język z karty Konfiguracja w oknie dialogowym Właściwości drukarki.

Proste rozliczanie zadań

Opcja Rejestrowanie zadań umożliwia śledzenie zadań drukowania i faksowania w celach księgowych poprzez skojarzenie zadania drukowania lub faksowania z informacjami o koncie obejmującymi nazwę lub identyfikator użytkownika, kod konta i kod działu.

Umożliwia to rozliczanie klientów lub działów za zadania drukowania i faksowania. Istnieje również możliwość ustawienia limitów, które ograniczają liczbę zadań drukowania i faksowania w celu obniżenia kosztów.

Dynamiczna konfiguracja sterownika

Uniwersalny sterownik drukowania może aktualizować swój interfejs użytkownika w taki sposób, aby odzwierciedlał możliwości i opcje dowolnego obsługiwanego modelu drukarki. Po połączeniu z drukarką przez port USB lub przez sieć, sterownik automatycznie aktualizuje konfigurację drukarki, pokazując tylko funkcje wybranego modelu drukarki.

Na przykład w sterowniku są widoczne tylko te formaty papieru, zasobniki, typy papieru, opcje wykańczania i inne funkcje, które są obsługiwane przez daną drukarkę.  Sterownik można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie określał model drukarki. W razie potrzeby administrator może także ręcznie wybrać określony model drukarki z karty Konfiguracja w oknie dialogowym Właściwości drukarki.

Większa skuteczność & inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Uniwersalny sterownik drukowania Lexmarka jest dostarczany i zarządzany w postaci pojedynczego pakietu, dzięki czemu testowanie i wewnętrzne certyfikowanie sterowników drukowania jest łatwiejsze. Pozwala to na skrócenie czasu instalacji na serwerach i stacjach roboczych; potrzeba też znacznie mniej miejsca na dysku twardym, wcześniej zajmowanym przez wiele sterowników.

Dzięki pakietom uniwersalnego sterownika drukowania firmy Lexmark administratorzy mogą wspierać zasady ochrony środowiska przyjęte przez organizację. Domyślne ustawienia kolejki można zmodyfikować, tak aby obejmowały funkcje druku dwustronnego lub wielostronicowego (N stron na arkusz). Można również zmodyfikować intensywność toneru i inne opcje umożliwiające oszczędzanie zasobów.

WIDEO

Print Management in action (tylko w języku angielskim)

[MP4 02:41]

Poprawa efektywności środowiska drukowania dzięki ograniczeniu zbędnych wydruków

Powiązane rozwiązania Lexmarka

Pełne bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo stanowi integralną cechę wszystkich produktów Lexmarka i obejmuje pełną gamę funkcji zabezpieczeń.

Usługi zarządzania drukiem

Przekształć swoją infrastrukturę drukowania w platformę pozwalającą dostarczać dokładne informacje

Łącza pokrewne

Raporty analityczne

Raport IDC MarketSpace

Raport IDC MarketScape: Lexmark liderem w dziedzinie rozwiązań i usług z zakresu bezpieczeństwa druku