Partnerstwo z firmą SAP | Lexmark Polska

Partnerstwo z firmą SAP

SAP — najważniejsze informacje

Papierowy portal do ekosystemu SAP®

Systemy firmy Lexmark do drukowania, skanowania i dostarczania dokumentów ułatwiają przechwytywanie i dostarczanie informacji przy użyciu oprogramowania firmy SAP®, zwiększając wartość wdrożenia SAP oraz istotnie poprawiając wydajność kosztów.

Inwestycja w oprogramowanie SAP zapewnia organizacjom platformę wprowadzania najlepszych praktyk i udoskonaleń w zakresie widoczności informacji, współpracy i wydajności procesów biznesowych. Przepływy pracy SAP skutecznie redukują wykorzystanie papierowej dokumentacji wewnętrznej w procesach realizowanych w organizacji. Jednak nawet do 40% procesów biznesowych nadal wymaga użycia dokumentów drukowanych pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Systemy druku firmy Lexmark oferują tym organizacjom szansę na zwiększenie wydajności i efektywności ekosystemu SAP dzięki integracji systemów przechwytywania dokumentów powodującej zmniejszenie zależności od papieru.

Nagradzane systemy firmy Lexmark oparte na drukarkach wielofunkcyjnych i programie Lexmark Document Distributor mogą przechwytywać dane z dokumentów papierowych na początku procesu biznesowego, wymieniać te dane z systemem SAP i inicjować odpowiednie przepływy pracy SAP. Systemy firmy Lexmark służą jako dostosowany do konkretnych wymagań portal do oprogramowania SAP, pozwalając użytkownikom na inicjowanie zadań przepływów pracy SAP w ramach procesu przechwytywania danych.

Dodatkowo systemy firmy Lexmark zapewniają rozwiązania do zoptymalizowanego drukowania z poziomu systemu SAP, umożliwiając kontrolowanie sposobu formatowania danych na potrzeby druku oraz określanie poziomu zabezpieczeń związanego z dostarczaniem dokumentów. Te rozwiązania pomagają lepiej nadzorować procesy drukowania i zarządzać nimi, a także zapewniają platformę w znacznym stopniu umożliwiającą wyeliminowanie marnotrawstwa z korzyścią dla ochrony środowiska.

Od ponad dziesięciu lat firma Lexmark jest globalnym partnerem firmy SAP w zakresie technologii i oprogramowania (SAP Global Technology Partner i Global Software Partner). Firmy SAP i Lexmark razem opracowały pierwszą drukarkę opartą na standardzie Unicode oraz uprościły funkcje drukowania formularzy i kodów kreskowych. Rozwiązania firm Lexmark i SAP pomagają firmom na całym świecie w doskonaleniu sposobów tworzenia, drukowania i dostarczania dokumentów z systemu SAP.

Jesteś zainteresowany?

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z firmą Lexmark