På denna webbplats används cookies för olika ändamål, bland annat för att underlätta och förbättra webbplatsen för dig, för analys och för annonser. Om du fortsätter att titta på den här webbplatsen eller klickar på Acceptera och stäng godkänner du användning av cookies. Läs sidan Cookies om du vill ha mer information.

Molnbaserad enhetshantering

Ökad säkerhet, synlighet och kontroll över hela skrivarparken.


black triangle

Fjärransluten hantering av kundens skrivarpark på ett säkert sätt

Dagens arbetsmiljöer är mer utspridda än någonsin tidigare. Lexmark CFM gör det möjligt för tjänsteleverantörer att övervaka, hantera och skydda din utskriftsinfrastruktur på distans – utan att göra ett enda besök.

Lexmarks omfattande bibliotek med eSF-appar är nu tillgängligt via Lexmark Cloud Fleet Management (CFM), vilket medför enklare åtkomst och distribution.

talking_people-1-

Minimera avbrotten och maximera produktiviteten


Fjärransluten etablering och support

Utmaningarna i att underhålla utskriftsinfrastrukturen är betydande för små och medelstora företag. Olika IT-miljöer, unika behov och eventuella utspridda arbetsplatser kan innebära både komplexitet och kostnader.

Lexmark CFM är en molnbaserad hanterings- och konfigurationslösning som används av både kunder och tjänsteleverantörer. Upplev förbättrade konfigurationer, support och drifttid med säker fjärråtkomst.

Enkel, automatiserad säkerhet

Dagens skrivare och multifunktionsskrivare drar fördel av inbyggd programvara och säkerhetsuppdateringar. Att manuellt utföra sådana uppdateringar kan bli både dyrt och tidskrävande.

Med Lexmark CFM behöver du inte hantera varje enskild enhet. Leverantören kan använda Lexmark CFM för att enkelt uppdatera skrivarens inbyggda programvara till den senaste versionen. De kan även tillämpa säkerhetspolicyer som är unika för din verksamhet samt hantera specifika filer och inställningar på alla enheter, utan att vara på plats.

Spara IT-tid och arbete

Små och medelstora företag har ofta begränsade IT-resurser. Lexmark CFM ger din tjänsteleverantör kontroll över enhetsinställningar, säkerhetspolicyer, uppdateringar av inbyggd programvara och distribution av fjärranslutna enheter eller enheter på nätverk som inte är så lätta att komma åt – som på hemma- eller satellitkontor. Det innebär färre driftstopp, avbrott, förseningar och problem jämfört med traditionella supportmetoder.

Kommunicera och förstå

Sluta gissa med Lexmark CFM och meddelanden om serviceåtgärder och enhetsstatus på enhetens skärm, vilket eliminerar behovet av flera supportsamtal för ett och samma problem.

Din tjänsteleverantör får även detaljerade rapporter för att kunna optimera din skrivarpark. I rapporterna sammanställs information om bland annat användningsmönster och tonerförbrukning för att ge en fullständig bild av alla enheter och hur de fungerar.

Börja långsamt, utformat för att växa

Enhetshantering i infrastruktur på plats kan vara både kostsamt och tidskrävande att genomföra, och dessutom krångligt att ge service och konfigurera om. Med Lexmark CFM är den första distributionen snabb och enkel, oavsett om du bara har ett par enheter på ett och samma ställe eller en större skrivarpark som är utspridd på olika platser.

Att sedan lägga till nya enheter och användare är lika direkt och enkelt. Allteftersom företaget växer kan Lexmark CFM snabbt anpassas för att uppfylla de nya behoven.

Relaterade Lexmark-lösningar

Lexmark Cloud Services

En översikt över Lexmarks kompletta uppsättning av molnbaserade erbjudanden.

Lexmark Cloud Print Management

Erbjudande om molnbaserad utskriftshantering.

Cloud Connector

Alla dina filer inom räckhåll för Lexmarks flerfunktionsenheter och skrivare.

Relaterade länkar