CFM illustrations

Lexmark Cloud Fleet Management

Säker, fjärrstyrd hantering av alla maskiner i realtid

Få tillgång till ökad säkerhet och kontroll över hela skrivarparken.

Dagens arbetsmiljöer är mer utspridda än någonsin tidigare. Lexmark Cloud Fleet Management (CFM) gör det möjligt för tjänsteleverantörer att övervaka, hantera och skydda din utskriftsinfrastruktur på distans – utan att göra ett enda besök.

Vilket innebär att du får bättre synlighet och mer drifttid samt förbättrad support. Du kan även låsa upp nya lösningar, program och arbetsflöden via molnet. Lexmark erbjuder ett utökat bibliotek av olika lösningar i (eSF) appar via CFM – fråga din tjänsteleverantör.

n6 grey6 triangle

60%

av globala organisationer kommer att implementera molnbaserad teknik för fjärrövervakning fram till år 2023, enligt IDC

IDC FutureScape: Globala förutsägelser om bild-, utskrifts-, och dokumentlösningar 2022 (Okt 2021 - Doc # US48287621)

100

tusen maskiner genom Lexmark CFM, en stegvis ökning på 55 000 år efter år

50%

besparingar i den servicetid som rapporterats av RA Image, en auktoriserad Lexmark-partner

cloud services
White Triangle

Minimera dina avbrott och maximera din produktivitet

Stöd för fjärranvändare

Förbättra konfigurationer, support och drifttid med förmånen av säker fjärråtkomst. Oavsett om du är kund eller tjänsteleverantör, kan du med Lexmark CFM hantera de utmaningar och kostnader som förknippas med olika IT-miljöer och utskriftsinfrastrukturer som finns på långväga fjärrkontor.

Få tillgång till automatiserad säkerhet

Dagens skrivare och multifunktionsskrivare drar fördel av programvaru- och säkerhetsuppdateringar. Att manuellt utföra sådana uppdateringar kan bli både dyrt och tidskrävande. Lexmark CFM ger tjänsteleverantörer kontroll över inställningar, säkerhetspolicyer, uppdateringar av programvara och distribution av fjärranslutna skrivare eller på svårtillgängliga nätverk – som på hemma- eller fjärrkontor.

Spara IT-tid och insatser

Små och medelstora företag upplever ofta begränsade IT-resurser. Lexmark CFM ger användarna Lexmark Cloud Bridge-teknik för att ansluta skrivare till Lexmarks molninfrastruktur och avancerade MPS (Managed Print Services) utan behov av ytterligare maskiner och programvara. För dig innebär detta färre driftstopp, avbrott, förseningar och frustration jämfört med traditionell utskriftshantering.

Eliminera frågeställningar

Håll dig informerad om dina skrivare via pekskärmsnotiser gällande serviceåtgärder och maskinens status, vilket i slutändan kan minska antalet upprepade supportsamtal vid samma problem. Din tjänsteleverantör får också detaljerade rapporter om användningsmönstren, tonerförbrukningen och mycket mer för att få en komplett bild av alla maskiner och hur de presterar.

Väx under tidens gång

Skrivarhantering på plats kan vara både kostsamt och tidskrävande att genomföra, med krångel för service och omkonfigurering. Oavsett om det bara finns några få skrivare eller en större skrivarpark som är distribuerad på olika platser, är det enkelt att använda CFM och lägga till nya skrivare och användare. Allteftersom företaget växer kan Lexmark CFM snabbt anpassas för att uppfylla de nya behoven.

secure fleet

FRAMGÅNGSBERÄTTELSE

Gör en tydlig påverkan på IT-resurser

En leverantör använder Lexmark CFM för att maximera kundnöjdheten och förenkla skrivarhanteringen.

Rekommenderas för dig

Analytiska Insikter 

Vinnare av Buyer's Lab
"Med CFM har Lexmark gjort det enklare för sina återförsäljare och MPS-partners att hantera sina kunders Lexmark-skrivarpark och tack vare det blir det lättare att bli lönsamma ."

Keypoint Intelligence – Buyers Lab Solution Report: Lexmark Cloud Fleet Management, Januari 2019

BROSCHYR

Få bättre flexibilitet och kontroll  

lösning

Branschledande säkerhet
Skydda dina maskiner och data varje steg på vägen.