Lexmark Cloud Print Management

Säker Print Release-teknik kombinerat med fördelarna med molndistribution


black triangle

Innovativa utskriftstekniker, reella fördelar

Med Lexmark Cloud Print Management kan organisationer avlasta den fysiska infrastruktur som krävs för att stödja utskriftsmiljön, minska kraven på interna IT-avdelningen och tillhandahålla en stabil, flexibel utskriftsmiljö.

490774222

Bättre utskrift för användare och enklare hantering för IT


Print Release-teknik för molnet

Lexmark Cloud Print Management (CPM) är byggd med avancerad molnarkitektur och eliminerar behovet av skrivarservrar på plats, flera drivrutiner och köhantering, något som samtidigt minskar den administrativa bördan på IT-personal.

Istället för att skicka dokument via en skrivarserver till avsedd utskriftsenhet – där sidorna finns till allmän beskådan tills de hämtas – överförs de till Lexmarks molntjänst där de lagras i en egen kö tills användaren loggar in eller sveper sin bricka (autentiseras) vid skrivaren.  

Minskat avfall och säker information

Utskrifter som blir kvar eller som kastas bort vid dina skrivare betyder onödigt slöseri. Utskrifterna kan även innehålla privat eller konfidentiell information, något som kan få personalmässiga, juridiska eller konkurrenshämmande följder.

Med Lexmark Cloud Print Management kan du styra utskrifter och eliminera båda avfall och minska säkerhetsrisker. Du kan även ange kvoter på användar- och gruppnivå, eller begränsa funktioner per enhet, som till exempel färgutskrift.

Prenumerera, förenkla och analysera

Lexmark Cloud Print Management är en prenumerationstjänst, så du kan köpa Print Release-teknik utan kapitalutlägg och enkelt storleksanpassa systemet allteftersom verksamheten förändras.

Du kan lägga till nya användare och enheter utan att belastas av serveretablering och underhåll på plats, vilket ger mer resurser för användarna, snabbare än någonsin tidigare.

Övervaka enhetsanvändningen och analysera data om organisatoriska och enskilda utskriftsrutiner och miljöpåverkan, utan att behöva ytterligare maskinvara eller personal.

Flexibel arkitektur och besparingar

I vissa industrimiljöer och med vissa regelverk är helt molnbaserad Print Release-teknik ohållbar. Det är därför Lexmarks hybridalternativ kan hålla kvar utskriftsjobb på användarnas datorer i stället för att skicka dem utanför nätverket eller i molnet.

Du får besparingar och säkerhet med molnbaserad Print Release-teknik utan att förlora fördelarna med att samla in utskriftsjobbens metadata för hantering och rapportering.

Mobil Print Release-teknik för användare på språng

Lexmark Cloud Print Management har fullständigt stöd för utskrift från Mac-, Windows- och Chromebook-baserade enheter, och ger även möjlighet till utskrift för mobila användare.

Oavsett om de initierar utskriftsjobb från en iPhone®, iPad® eller Android™ smartphone eller surfplatta, kan mobila användare släppa sina dokument på valfri Lexmark-enhet i din organisation, när och var de har tilldelats åtkomst.

Global bekvämlighet och global kontroll

Ge användarna möjlighet att släppa utskrifter från en auktoriserad enhet på en eller flera platser, samtidigt som du begränsar användningen av svårspårade personliga skrivare.

Du kan även minska antalet avancerade skrivare i nätverket, med funktioner för exempelvis tabloid-format, efterbehandling och färg, genom att uppmuntra delning via utskriftshantering.

Relaterade Lexmark-lösningar

Managed Print Services

Omvandla din utskriftsinfrastruktur till en plattform som levererar exakt information

Komplett säkerhetsutbud

Säkerhet är inbyggt i alla Lexmarks produkter och omfattar ett stort utbud av säkerhetsfunktioner

Lexmark Print Management (på plats)

En platsbaserad mjukvarulösning för utskriftshantering

Relaterade länkar

Analysrapport

IDC:s MarketScape-rapport

I IDC:s MarketScape-rapport utses Lexmark till marknadsledare inom Security Solutions och Services Hardcopy