Reuse and recycle programs at Lexmark

 Programy opětovného použití a recyklace 

Naskočte do cirkulární ekonomiky s oceněným  programem  pro sběr kazet a  programem pro sběr zařízení společnosti Lexmark

Společnost Lexmark v rámci svých snah v oblasti cirkulární ekonomiky nabízí programy, které vám pomohou recyklovat a repasovat  zařízení a spotřební materiál. 

Další informace o možnostech recyklace:


Green Triangle

Program pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP)

Program LCCP zajišťuje sběr, recyklaci a opakované použití, je zdarma a snadno se využívá. 

Program pro sběr zařízení společnosti Lexmark (LECP)

Program LECP nabízí možnost recyklace pro tiskárny nebo multifunkční tiskárny Lexmark na konci jejich životnosti. 

sustainability clean air

Udržitelnost, na které záleží

Ve společnosti Lexmark bereme ohled na životní prostředí. Což se projevuje už u zařízení, která záměrně navrhujeme tak, aby vydržela déle, takže k jejich výrobě a distribuci na trh se spotřebuje méně surovin a méně energie.   Dále nabízíme služby, řešení a programy, jež pomáhají snižovat dopad vašeho tisku a zobrazování na životní prostředí. A konečně prostřednictvím programů LCCP a LECP zajišťujeme zodpovědné metody opětovného použití nebo recyklace vašich zařízení. 

Na udržitelnosti záleží
Cirkulární ekonomika

Razíme cestu cirkulární ekonomiky

Naším cílem je snížit náš dopad na životní prostředí a k témuž pomoci i vám. Společnost Lexmark se mimo jiné vyznačuje tímto:

  • Naše inovativní využití recyklovaných materiálů pomáhá snižovat spotřebu nových přírodních zdrojů i množství odpadu na skládkách.
  • Všechny výrobní závody společnosti Lexmark jsou certifikovány na základě přísných norem kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti uznávaných po celém světě včetně ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 1801.
  • Společnost Lexmark ročně znovu použije nebo recykluje miliony použitých kazet, a to prostřednictvím oceněného programu pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP).
  • Produkty Lexmark získaly již řadu ekoznaček, včetně certifikací Blue Angel (Německo), EPEAT a Energy Star (USA).
  • Programy pro sběr kazet nebo zařízení společnosti Lexmark jsou k dispozici ve více než 60 zemích, což představuje více než 90 % našeho globálního trhu.

Rok co rok dosahuje společnost Lexmark uznání a vévodí oboru, co se týče iniciativ usilujících o udržitelnost a programů na ochranu životního prostředí.