Lexmark Equipment Collection Program

Program pro sběr zařízení společnosti Lexmark (LECP)

Možnosti recyklace a repasování pro tiskárny Lexmark na konci životnosti. 

V rámci svého závazku na podporu udržitelnosti nabízí společnost Lexmark zodpovědnou volbu týkající se likvidace tiskáren na konci životnosti. Prostřednictvím recyklačního programu LECP nabízí společnost Lexmark také další možnosti, jak vašemu zařízení vdechnout nový život.

Tento program se nevztahuje na problémy tiskáren Lexmark v záruce. Pro záruční výměnu nebo servis u tiskárny, která je stále v záruce, se řiďte pokyny přiloženými k produktu. 

Dodržování předpisů

Společnost Lexmark nebo její přímí zástupci financují národní sběrný systém. Všechny produkty s elektronickým obsahem jsou označeny podle specifikací směrnice OEEZ a splňují evropskou normu EN50419.

Obraťte se na Ministerstvo životního prostředí

Zákazníci, kteří namísto programu zpětného odběru společnosti Lexmark preferují recyklaci zařízení v místě svého působení, musejí zařízení na konci životnosti zlikvidovat v souladu s vnitrostátními předpisy.