Zabezpečený přístup

Omezte, kdo a co může dělat s vašimi zařízeními


black triangle

Stavební bloky zabezpečeného přístupu

Vyžaduje vaše organizace při přístupu k síťovému tiskovému zařízení přihlášení?

V řadě případů tomu tak překvapivě není. Funkce zabezpečeného přístupu v produktech Lexmark zajišťují, že s citlivými, cennými a chráněnými informacemi mohou pracovat pouze ověření a autorizovaní uživatelé. Identita uživatelů se snadno konfiguruje prostřednictvím integrace služby active directory, přihlašování pomocí sítě nebo průkazu, či dokonce ověřování pomocí dvou faktorů. Využití výhody takových integrovaných technologií zjednodušuje jak nasazení, tak vynucení předdefinovaných prvků řízení uživatelského přístupu. 

security-solution

Zabraňte podvodníkům v přístupu k zařízením, která mají poskytovat pohodlný přístup


Flexibilita ověření a autorizace

Zařízení Lexmark je možné nakonfigurovat k ověřování oprávnění uživatelů a omezování funkcí zařízení. Používají službu Active Directory a další platformy adresářových serverů včetně interních účtů, NTLM, Kerberos 5, LDAP, LDAP+GSSAPI, hesel a kódů PIN. 

Řízení přístupu

Můžete řídit místní a vzdálený přístup k určitým nabídkám, funkcím a pracovním postupům v každém zařízení. Můžete zcela zakázat některé funkce, jako jsou tisk, kopírování, faxování, skenování do e-mailu, FTP, pozdržené úlohy a adresář. K dispozici je více než 50 možností řízení přístupu, které poskytují větší flexibilitu pro vaše jedinečné prostředí.

Chráněné porty USB

Laserové tiskárny a multifunkční tiskárny Lexmark zahrnují podporu zařízení USB, která mohou být v prostředích s vysokým zabezpečením problematická. Hostitelské porty USB jsou navrženy s řadou mechanismů, které pomáhají zabránit jejich zneužití.

Automatické vkládání e-mailové adresy odesílatele

Po ověření uživatele před naskenováním dokumentu do e-mailu se e-mailová adresa odesílatele automaticky vyhledá a vloží do pole „Od“. Díky tomu příjemce zřetelně vidí, že e-mail byl vygenerován tímto jednotlivcem, nikoli anonymně nebo multifunkční tiskárnou.

Uchování příchozích faxů

Zařízení Lexmark lze nakonfigurovat tak, aby během naplánovaných období příchozí faxy netiskla, ale uchovávala. Příchozí faxy jsou zabezpečeně uloženy na pevném disku, dokud nejsou v zařízení Lexmark zadány patřičné přihlašovací údaje. Příklady přihlašovacích údajů zahrnují kód PIN, heslo a jméno a heslo uživatele v síti.

Omezení přihlášení

Neoprávněnému použití zařízení můžete zabránit omezením počtu po sobě jdoucích neúspěšných přihlášení – a sledováním takových událostí prostřednictvím integrovaného auditování. Po překročení tohoto omezení se zařízení uzamkne na předem určenou dobu zadanou správcem.

VIDEO

Nemocnice ve Fort Knox

[MP4 03:31]

Ověření Lexmark pomáhá zabezpečit informace o pacientech

Související řešení Lexmark

Cloudové služby Lexmark

Redukce infrastruktury, zjednodušení správy zařízení, zvýšení produktivity a flexibilita.

Monitor zabezpečených dokumentů Lexmark

Monitor zabezpečených dokumentů Lexmark diskrétně monitoruje tištěná, kopírovaná, skenovaná nebo faxovaná data.

Spravované tiskové služby

Přeměňte svou tiskovou infrastrukturu na platformu pro poskytování přesných informací

Související odkazy