Ochrana sítě

Ochrana sítě integrovaná do zařízení společnosti Lexmark


black triangle

Zabezpečte svou skupinu tiskáren proti hackerům

Správně nakonfigurované funkce podporující zabezpečení sítě dokážou chránit zařízení Lexmark před neoprávněným přístupem. Od vypnutí nepotřebných funkcí po uzamknutí rozhraní zařízení a zabezpečení dat, která obsahují, zahrnují zařízení Lexmark řadu integrovaných funkcí, které pomáhají chránit zařízení proti útokům. Jedná se o efektivní způsob jak zajistit síťová rozhraní před nevítanými uživateli.

Zabezpečená vzdálená správa poskytuje celou řadu nástrojů a možností zařízení pro efektivní správu skupiny síťových laserových tiskáren a multifunkčních produktů. Můžete omezit správu zařízení na autorizované osoby a zabezpečit nastavení zařízení prostřednictvím kombinace přísně kontrolovaného přístupu k zařízením, protokolování auditu, digitálně podepsaných upgradů firmwaru, správy certifikátů, HTTPS, SNMPv3 a zabezpečeného obnovení hesel.

Pečlivě vytvořené zabezpečení pevného disku chrání tiskárny a multifunkční produkty Lexmark, které obsahují interní pevné disky, a chrání tajemství vaší organizace. Tento ochranný štít jednak zvyšuje zabezpečení dat uložených na pevném disku, a také pomáhá zabránit nevítaným uživatelům v získání přístupu k důvěrným informacím.

security-solution

Funkce zabezpečení chrání zařízení před neoprávněným přístupem prostřednictvím síťového rozhraní


Filtrování připojení TCP

Tiskárny a multifunkční tiskárny lze nakonfigurovat tak, aby povolovaly připojení TCP/IP pouze ze zadaného seznamu adres TCP/IP. Tím se zakážou veškerá připojení TCP z jiných adres, a zařízení je tak chráněno proti neautorizovanému tisku a konfiguraci.

Řízení přístupu

Můžete řídit místní a vzdálený přístup k určitým nabídkám, funkcím a pracovním postupům v každém zařízení. Můžete zcela zakázat některé funkce, jako jsou tisk, kopírování, faxování, skenování do e-mailu, FTP, pozdržené úlohy a adresář. K dispozici je více než 50 možností řízení přístupu, které poskytují větší flexibilitu pro vaše jedinečné prostředí.

Filtrování portů

Síťové porty, jejichž prostřednictvím tiskárny a multifunkční tiskárny naslouchají nebo přenášejí síťový provoz, jsou konfigurovatelné, což umožňuje široké možnosti ovládání síťové aktivity zařízení. Odfiltrováním dat na specifických síťových portech je možné explicitně zakázat protokoly jako Telnet, FTP, SNMP, HTTP a mnoho dalších.

802.1x

Díky ověření portu 802.1x je možné tiskárny a multifunkční tiskárny připojovat ke kabelovým a bezdrátovým sítím na základě vyžádání ověření před přístupem k síti. Toto ověření lze použít s funkcí Wi-Fi Protected Access volitelného bezdrátového tiskového serveru, a získat tak podnikovou podporu zabezpečení WPA.

Oddělení faxu a sítě

Společnost Lexmark nabízí řadu multifunkčních tiskáren, které poskytují jak síťové připojení, tak možnosti faxového modemu. A aby se zabránilo jakékoli přímé interakci mezi modemem a síťovým adaptérem, hardware i firmware zařízení Lexmark udržují tyto mechanismy oddělené.

IPSec

Možnost protokolu IPsec, když je aktivovaná, chrání síťový provoz do zařízení Lexmark a z něj pomocí šifrování a ověřování. Lze tak chránit tisková data a obsah úloh skenovaných do libovolného cíle včetně serverů, na kterých je spuštěn software Lexmark Document Distributor, e-mailů a síťového úložiště.

VIDEO

Nemocnice ve Fort Knox

[MP4 03:31]

Ověření Lexmark pomáhá zabezpečit informace o pacientech

Související řešení Lexmark

Cloudové služby Lexmark

Redukce infrastruktury, zjednodušení správy zařízení, zvýšení produktivity a flexibilita.

Monitor zabezpečených dokumentů Lexmark

Monitor zabezpečených dokumentů Lexmark diskrétně monitoruje tištěná, kopírovaná, skenovaná nebo faxovaná data.

Spravované tiskové služby

Přeměňte svou tiskovou infrastrukturu na platformu pro poskytování přesných informací

Související odkazy