25xx+ שנתיים שירות באתר הלקוח ביום העסקים הבא

מס' חלק.: 2354929

תכונות

  • אפשרויות אחריות מורחבת

תיאור המוצר

אופציית השירות הטובה ביותר של Lexmark!

נציגי שירות שקיבלו הכשרה מעולה

עם שירות התמיכה באתר הלקוח שמציעה Lexmark, אם לא ניתן לפתור את הבעיה הטכנית שלכם בטלפון, ישגר נציג שירות התמיכה טכנאי שירות מוסמך לאתר שלכם. הטכנאי יטפל במדפסת שלכם באתר שלכם ויוודא שהיא עומדת בסטנדרטים הקשוחים ביותר של איכות וביצועים של Lexmark. הצעה זו כוללת תמיכה בטלפון ובאינטרנט, את כל החלקים והעבודה, וכן שירות ובדיקה באתר הלקוח.


לאחר תקופת האחריות המורחבת, ניתן לרכוש חידושי אחריות לשנה אחת בכל פעם כל עוד המוצר נתמך על ידי Lexmark.


שירות ביום העסקים הבא

ניתן לרכוש את הבטחת השירות באתר הלקוח שמציעה Lexmark פעם אחת במשך תקופת האחריות הבסיסית על המוצר. ניתן להרחיב את האחריות לשנה, לשנתיים או לשלוש שנים, עד לסך של ארבע שנות כיסוי מלא, החל ממועד קניית המוצר. יש לרכוש את ההרחבות לפני מועד פקיעת תוקף האחריות הבסיסית.

מפרטים כלליים

מס' חלק. 2354929
Duration
  • 2 שנים

מדפסת טפסים Lexmark 2580n+

מדפסת טפסים Lexmark 2580n+

הצג מוצר

מדפסת טפסים Lexmark 2590n+

מדפסת טפסים Lexmark 2590n+

הצג מוצר

מדפסת טפסים Lexmark 2591n+

מדפסת טפסים Lexmark 2591n+

הצג מוצר

מדפסת טפסים Lexmark 2581n+

מדפסת טפסים Lexmark 2581n+

הצג מוצר

מדפסת טפסים Lexmark 2581n+

מדפסת טפסים Lexmark 2581n+

הצג מוצר

מדפסת טפסים Lexmark 2580n+

מדפסת טפסים Lexmark 2580n+

הצג מוצר

מדפסת טפסים Lexmark 2591n+

מדפסת טפסים Lexmark 2591n+

הצג מוצר

מדפסת טפסים Lexmark 2590n+

מדפסת טפסים Lexmark 2590n+

הצג מוצר