Back Office-løsninger | Lexmark Norge

Back Office-løsninger

Løsninger for mer effektiv drift av kontoret

Dokumenthåndtering, arbeidsflyt og utskrift

Papirarbeid kan redusere effektiviteten på kontoret. Oppgaver som håndtering av leverandørgjeld, personalarbeid, reiseregninger samt enkle oppgaver som utskrift og skanning - samler seg raskt i store papirbunker.

Lexmarks Back Office-løsninger bidrar til at du får gjort mer på kortere tid med færre ressurser.

Back Office-løsninger

Fakturabehandling

Lexmarks løsning for fakturabehandling sikrer rask fakturaavstemming og -godkjenning. Med berøringsskjermen på en Lexmark MFP kan du enkelt innhente, behandle og sende fakturaer, regninger og kontoutdrag. Ytterligere fakturainformasjon innhentes og registreres automatisk slik at du sparer ressurser.

Rekruttering og ansettelse

Med denne løsningen kan personalavdelingen spare tid og effektivisere ansettelsesprosessen. Ved hjelp av berøringsskjermen på en Lexmark MFP kan du innhente, spore, behandle og dele dokumenter som er relatert til rekruttering og ansettelse av nye medarbeidere. Ved nyansettelse varsles personalsjefen og andre involverte personer automatisk med relevant informasjon om den nye medarbeideren.

Behandling av reiseregninger

Med Lexmarks løsning for behandling av reiseregninger kan du redusere tiden det tar å sende inn, gå gjennom, godkjenne og revidere reiseutgifter. Ved hjelp av berøringsskjermen på en Lexmark MFP kan du hente inn kvitteringer digitalt, knytte dem til tilhørende rapporter automatisk, og samle inn tilleggsinformasjon.

Frigi utskrifter

Med denne løsningen kan du sende dokumenter fra datamaskinen, nettbrettet, smarttelefonen eller en nettportal og skrive dem ut på en skriver eller MFP med støtte for frigi utskrifter. I stedet for å skrive ut dokumenter direkte på en angitt skriver (utskrevne sider fysisk tilgjengelig for uvedkommende), henter du dokumentet ned fra bedriftens nettsky og skriver ut ved å logge deg på eller dra ID-kortet.

Fordeler ved Back Office-løsninger:

  • reduserer utskriftskostnadene og CO2-utslipp
  • forsterker tilgangskontroller, sikkerhet og samsvar med lovpålagte krav
  • gir ett enhetlig system for utskrift fra arbeidsstasjoner og mobile enheter