Brent Lambert

Brent Lambert

Starszy wiceprezes
Dyrektor ds. prawnych i zgodności z przepisami

Brent Lambert jest starszym wiceprezesem, dyrektorem ds. prawnych i zgodności z przepisami oraz sekretarzem Lexmark International, Inc. Odpowiada za działalność prawną firmy na całym świecie, a także za zgodność z przepisami, audyty wewnętrzne, kwestie współpracy z administracją państwową oraz bezpieczeństwo.

W latach 2018 i 2019 Lambert zasiadał w komitecie kadry kierowniczej kierującym firmą Lexmark w okresie poszukiwania nowego dyrektora zarządzającego. Przed objęciem w lipcu 2017 r. stanowiska dyrektora ds. prawnych Brent Lambert pracował w firmie jako główny radca ds. własności intelektualnej i był odpowiedzialny za zarządzanie firmowymi zasobami praw własności intelektualnej oraz realizację strategii w tym zakresie. Do spółki dołączył w 1998 r.

Zanim rozpoczął pracę w Lexmarku, prowadził prywatną praktykę w ramach kancelarii Moore & Van Allen PLLC w Durham (Karolina Północna, USA).

Brent Lambert ukończył studia licencjackie w dziedzinie inżynierii elektrycznej na Uniwersytecie Środkowej Florydy, a ponadto ma tytuł magistra prawa, który uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Duke.