Profile kadry kierowniczej

Allen Waugerman

Allen Waugerman

Prezes i dyrektor generalny

Allen Waugerman jest prezesem i CEO firmy Lexmark International. Objął to stanowisko w maju 2019 r.​

Od listopada 2016 r., Waugerman był wiceprezesem i dyrektorem ds. technologii odpowiedzialnym za globalne działania Lexmarka w zakresie badań i rozwoju. W listopadzie 2018 r., Waugerman został mianowany przewodniczącym komitetu kadry kierowniczej zarządzającego firmą Lexmark do czasu znalezienia nowego prezesa firmy. Wcześniej był on członkiem tego komitetu w 2017 r.​ Waugerman pracuje w firmie Lexmark od jej powstania w 1991 r., zajmując różne stanowiska w dziale kadr oraz stanowiska kierownicze. Karierę rozpoczął w 1989 r. 


Brad Clay

Brad Clay

Starszy wiceprezes, dyrektor ds. informatyki i zgodności z przepisami

Brad Clay zajmuje stanowisko starszego wiceprezesa oraz dyrektora ds. informatyki i zgodności z przepisami w firmie Lexmark International. Odpowiada za strategię, obsługę i aplikacje IT na całym świecie, a także za ochronę prywatności danych, bezpieczeństwo w przestrzeni cyfrowej i fizycznej oraz audyt wewnętrzny.  Przed objęciem tego stanowiska w listopadzie 2016 r. Brad Clay pełnił funkcję dyrektora ds. informatyki w firmie Lexmark i odpowiadał za koordynację prac integracyjnych w spółkach przejmowanych przez Lexmark. Jeszcze wcześniej zajmował stanowisko dyrektora ds. finansów, planowania i sprzedaży na region Ameryki Północnej.


Tom Eade profile picture

Tom Eade

Starszy wiceprezes, dyrektor ds. technologii

Tom Eade zajmuje stanowisko starszego wiceprezesa i dyrektora ds. technologii w firmie Lexmark International. Objął to stanowisko w maju 2019 r. i odpowiada za globalne prowadzenie badań i prac rozwojowych w firmie Lexmark.

Wcześniej Tom Eade pracował na stanowisku wiceprezesa ds. oprogramowania sprzętowego i aplikacji; nadzorował opracowywanie, dostawy i wsparcie techniczne oprogramowania Lexmark, niestandardowe rozwiązania krzemowe i komunikacyjne, a także oprogramowanie układowe do systemów.

Tom Eade pracuje w firmie Lexmark od jej powstania w 1991 r. i zajmował szereg stanowisk kierowniczych w dziale badań i rozwoju. Karierę rozpoczął od współpracy z IBM przy projekcie drukarki laserowej 4019.


Tonya Jackson

Tonya Jackson

Starsza wiceprezes, dyrektor ds. łańcucha dostaw

Jako starsza wiceprezes i dyrektor ds. łańcucha dostaw w firmie Lexmark International Tonya Jackson od 2013 r. odpowiada za funkcjonowanie globalnego łańcucha dostaw w tym za planowanie podaży/popytu, globalne zaopatrzenie, produkcję sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, dystrybucję i logistykę oraz centra udostępnianych usług (Shared Services Center).

Wcześniej przez dwa lata zajmowała stanowisko wiceprezesa i dyrektora generalnego ds. dystrybucji materiałów eksploatacyjnych na całym świecie. Odpowiadała za globalną produkcję i inżynierię materiałów eksploatacyjnych do drukarek firmy Lexmark.


Brent Lambert

Brent Lambert

Starszy wiceprezes Dyrektor ds. prawnych i sekretarz

Brent Lambert zajmuje stanowisko starszego wiceprezesa, dyrektora ds. prawnych i sekretarza firmy Lexmark International, Inc. Odpowiada za operacje prawne spółki na świecie.

Przed objęciem w lipcu 2017 r. obecnego stanowiska Brent Lambert pracował w firmie jako główny radca ds. własności intelektualnej i był odpowiedzialny za zarządzanie firmowymi zasobami praw własności intelektualnej oraz realizację strategii w tym zakresie. Do spółki dołączył w 1998 r.


Vivian Liu Profile Picture

Vivian Liu

Starszy wiceprezes Dyrektor ds. finansowych

Vivian Liu jest starszym wiceprezesem i dyrektorem ds. finansowych firmy Lexmark International, Inc. Odpowiada za finanse spółki oraz jej księgowość, a także za kwestie podatkowe i majątkowe.

Zanim w lipcu 2017 r. dołączyła do Lexmarka jako dyrektor ds. finansowych, pracowała jako wiceprezes ds. finansowych w grupie biznesowej Enterprise stanowiącej część Huawei Technology Inc., czołowego na rynku globalnym dostawcy rozwiązań w dziedzinie informacji i technologii komunikacyjnych z siedzibą w Shenzhen (Chiny).


Brock Saladin

Brock Saladin

Starszy wiceprezes, dyrektor ds. przychodów

Brock Saladin zajmuje stanowisko starszego wiceprezesa i dyrektora ds. przychodów w firmie Lexmark International. Odpowiada za zaspokajanie potrzeb klientów firmy Lexmark na całym świecie w zakresie produktów, materiałów eksploatacyjnych, rozwiązań i usług oraz za tworzenie skutecznych strategii rynkowych.

Zanim objął to stanowisko w listopadzie 2016 r., Brock Saladin był wiceprezesem i dyrektorem generalnym globalnego kanału sprzedaży i marketingu w nieistniejącym już dziale Imaging Solutions and Services firmy Lexmark, odpowiadając w nim za rozwój strategii i implementację sprawdzonych metod działania na szczeblu globalnym. Wcześniej zajmował stanowisko wiceprezesa i dyrektora generalnego ds. globalnej sprzedaży i marketingu


Sharon Votaw

Sharon Votaw

Starsza wiceprezes, dyrektor działu kadr

Sharon Votaw zajmuje stanowisko starszej wiceprezes i dyrektora działu kadr w firmie Lexmark International.

Zanim objęła obecne stanowisko w listopadzie 2016 r., pełniła funkcję wiceprezesa ds. globalnych wynagrodzeń, świadczeń i systemów kadrowo-płacowych (HRIS). Odpowiadała za tworzenie i obsługę globalnych list płac dla pracowników i kadry kierowniczej, strategii świadczeń, zarządzanie świadczeniami w USA, programy globalnej mobilności oraz obsługę globalnych systemów kadrowo-płacowych (Human Resources Information System, HRIS).